Ljudski
resursi

Profesionalni razvoj, pozitivno radno okruženje, javno oglašavanje pri zapošljavanju

O ljudskim
resursima

Inicijativa, inventivnost, timski rad, posvećenost, integritet i profesionalnost su vrijednosti koje cijenimo i želimo da razvijemo kod zaposlenih, jer smatramo da su one ključ uspjeha i napretka kompanije.

Elektroprivreda BiH je kompanija koja zapošljava oko  3.900  radnika, što je čini jednim od najvećih poslodavaca u Bosni i Hercegovini. Nastojimo da zaposlimo stručne i kreativne radnike, te da u kompaniji stvorimo prijatno i podsticajno radno okruženje, koje će zaposlene motivirati da razviju svoje potencijale i ostanu lojalni kompaniji.

Inicijativa, inventivnost, timski rad, posvećenost, integritet i profesionalnost su vrijednosti koje cijenimo i želimo da razvijemo kod zaposlenih, jer smatramo da su one ključ uspjeha i napretka kompanije. 

Zapošljavanje novih radnika i pripravnika, te izbor stipendista se vrši provođenjem javnog oglašavanja kako bi se obezbijedio jednak pristup i jednake mogućnosti zapošljavanja, te izvršio izbor najkompetentnijih kandidata. Prioritet pri zapošljavanju dajemo mladim stručnim kadrovima, te ekspertima iz oblasti koje su ključne za rad kompanije. 

Svjesni da je motiviranost radnika važna pretpostavka razvoja kompanije, opredijeljeni smo da nam profesionalni razvoj zaposlenih bude jedan od prioriteta. Podržavanjem koncepta cjeloživotnog obrazovanja zaposlenih, ulažemo u kontinuiranu obuku i profesionalno usavršavanje zaposlenih, te kontinuirani razvoj vještina i sposobnosti potrebnih za ostvarivanje poslovnih ciljeva. Mladim ljudima koji kao pripravnici započinju karijeru u kompaniji se putem mentorstva i specijalističkih obuka obezbjeđuje sticanje potrebnih znanja i vještina.

Kompanija podstiče i unapređuje zajednički rad u komplementarnim timovima i razvoj vještine timskog rada, kao osnovu za postizanje sinergije znanja i stvaranja pozitivnog radnog okruženja. Podstiče se otvorena interna komunikacija, u kojoj se nastoji da svi zaposleni budu informisani o glavnim poslovnim aktivnostima i značajnim pitanjima i odlukama. 

Oglasi za zapošljavanje
i stipendiranje

Zapošljavanje novih radnika i pripravnika, te izbor stipendista se vrši provođenjem javnog oglašavanja kako bi se obezbijedio jednak pristup i jednake mogućnosti zapošljavanja, te izvršio izbor najkompetentnijih kandidata. Prioritet pri zapošljavanju dajemo mladim stručnim kadrovima, te ekspertima iz oblasti koje su ključne za rad kompanije.

Datum objaveNazivOrganizacioni dioDokument

Česta pitanja i odgovori
kod zapošljavanja

Kako se vrši zapošljavanje u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo?

+ Odgovor

Gdje mogu saznati da je JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo objavila oglas za zapošljavanje?

+ Odgovor

Kako se prijavljuje na Oglas za zapošljavanje u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo?

+ Odgovor

Ko i kako provodi postupak zapošljavanja u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo?

+ Odgovor

Šta se smatra blagovremenom, urednom i potpunom prijavom?

+ Odgovor

Na čemu se zasniva i kako se provodi postupak zapošljavanja za radna mjesta na kojima je kao uvjet propisano srednje obrazovanje?

+ Odgovor

Na čemu se zasniva postupak izbora kandidata za radna mjesta na kojima je kao uvjet propisano visoko obrazovanje?

+ Odgovor

Kako se provodi pismeni ispit za radna mjesta na kojima je kao uvjet propisano visoko obrazovanje?

+ Odgovor

Kako se provodi usmeni ispit za radna mjesta na kojima je kao uvjet propisano visoko obrazovanje?

+ Odgovor

Na osnovu čega se donosi odluka o izboru kandidata i ko odlučuje o izboru kandidata?

+ Odgovor

Hoćete li me obavijestiti o ishodu oglasa i kada?

+ Odgovor

Imam li pravo na uvid u rezultate procedure zapošljavanja i pravo na prigovor ?

+ Odgovor

 

Stručne prakse
učenika i studenata

Osnovni razlog i svrha stručne prakse je da se učenicima i studentima u toku školovanja omogući sticanje određenog radnog iskustva u struci za koju se školuju. Obavljanje prakse u Društvu podrazumijeva praktični rad učenika i studenta, a radi sticanja novih znanja i vještina, te primjene u praksi teorijskog znanja stečenog kroz školovanje.

Učenička praksa u Društvu se obavlja organizovano, u saradnji sa srednjim strukovnim školama koje školuju učenike za zanimanja srodna osnovnim djelatnostima Društva i kojima je aktima obrazovne ustanove propisana obavezana praktična nastava.

Studentima koji su prema aktima obrazovne ustanove obavezni obaviti praktični rad (praksu) može se odobriti obavljanje iste, u trajanju utvrđenom aktima obrazovne ustanove, a u skladu sa mogućnostima i kapacitetima Društva, vodeći računa o stručnom zvanju za koje se student školuje. 

Uz molbu za obavljanje studentske prakse, student treba da dostavi  uvjerenje o ciklusu, godini i smjeru studija izdato od strane obrazovne ustanove koju pohađa i odgovarajući dokaz o obaveznosti prakse.

Molba za obavljanje studentske prakse sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja na protokol ili putem pošte izvršnom direktoru za pravne poslove i ljudske resurse ukoliko se praksa želi obaviti u Direkciji Društva ili direktoru podružnice u kojoj se želi obaviti praksa.

Studentima kojima se odobri obavljanje studentske prakse se dodjeljuje mentor, u pravilu stručnjak iz oblasti za koju se student školuje, a koji je radnik Društva, da organizuje, prati i vrednuje rad studenta na studentskoj praksi.

U toku obavljanja studentske prakse student je obavezan da se ponaša primjereno, poštuje pravila radne discipline i kućnog reda, te propisane mjere o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu. 

Po obavljenoj studentskoj praksi studentu se, na njegov zahtjev, izdaje potvrda o obavljenoj studentskoj praksi u Društvu.