Ljudski
resursi

Profesionalni razvoj, pozitivno radno okruženje, javno oglašavanje pri zapošljavanju

Upravljanje ljudskim
resursima

Inicijativa, inventivnost, timski rad, posvećenost, integritet i profesionalnost su vrijednosti koje cijenimo i želimo da razvijemo kod zaposlenih, jer smatramo da su one ključ uspjeha i napretka kompanije.

Elektroprivreda BiH je kompanija koja zapošljava oko 4.400 radnika, što je čini jednim od najvećih poslodavaca u Bosni i Hercegovini. Nastojimo da zaposlimo stručne i kreativne radnike, te da u kompaniji stvorimo prijatno i podsticajno radno okruženje, koje će zaposlene motivirati da razviju svoje potencijale i ostanu lojalni kompaniji.

Inicijativa, inventivnost, timski rad, posvećenost, integritet i profesionalnost su vrijednosti koje cijenimo i želimo da razvijemo kod zaposlenih, jer smatramo da su one ključ uspjeha i napretka kompanije. 

Zapošljavanje novih radnika i pripravnika, te izbor stipendista se vrši provođenjem javnog oglašavanja kako bi se obezbijedio jednak pristup i jednake mogućnosti zapošljavanja, te izvršio izbor najkompetentnijih kandidata. Prioritet pri zapošljavanju dajemo mladim stručnim kadrovima, te ekspertima iz oblasti koje su ključne za rad kompanije. 

Svjesni da je motiviranost radnika važna pretpostavka razvoja kompanije, opredijeljeni smo da nam profesionalni razvoj zaposlenih bude jedan od prioriteta. Podržavanjem koncepta cjeloživotnog obrazovanja zaposlenih, ulažemo u kontinuiranu obuku i profesionalno usavršavanje zaposlenih, te kontinuirani razvoj vještina i sposobnosti potrebnih za ostvarivanje poslovnih ciljeva. Mladim ljudima koji kao pripravnici započinju karijeru u kompaniji se putem mentorstva i specijalističkih obuka obezbjeđuje sticanje potrebnih znanja i vještina.

Kompanija podstiče i unapređuje zajednički rad u komplementarnim timovima i razvoj vještine timskog rada, kao osnovu za postizanje sinergije znanja i stvaranja pozitivnog radnog okruženja. Podstiče se otvorena interna komunikacija, u kojoj se nastoji da svi zaposleni budu informisani o glavnim poslovnim aktivnostima i značajnim pitanjima i odlukama. 

Oglasi za zapošljavanje
i stipendiranje

Zapošljavanje novih radnika i pripravnika, te izbor stipendista se vrši provođenjem javnog oglašavanja kako bi se obezbijedio jednak pristup i jednake mogućnosti zapošljavanja, te izvršio izbor najkompetentnijih kandidata. Prioritet pri zapošljavanju dajemo mladim stručnim kadrovima, te ekspertima iz oblasti koje su ključne za rad kompanije.

Datum objaveNazivOrganizacioni dioDokument