Obavještenja
o nabavci

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo i njene podružnice.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-1-27-3-15/19
Nabavka segmenata ograde za potrebe HE Grabovica Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica broj 10202-006/19
Izrada glavnih projekata u postupku pribavljanja vodnih saglasnosti
Obavještenje o nabavci
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-2-26-3-14/19
Održavanje (opravka i baždarenje) geodetskih instrumenata i opreme za tehničko osmatranje za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-228-8-13/19 i ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-228-8-14/19
Ispravke obavjestenja o nabavci
Remont i baždarenje sigurnosnih ventila
Remont i baždarenje sigurnosnih ventila
Nabavka rotornog bagera za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-1-293-3-101/19
Zamjena 6kV postrojenja za toplifikaciju p3C u TET
Odluka o izboru
Umjeravanje električnih mjernih instrumenata za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-43-3-93/19
Održavanje postrojenja u HPV-Usluge na postrojenjima HPV i uzorkovanje uglja za potrebe Podružnice Termoelektrana
1424-1-2-42-3-92/19
Remont cijevnog sistema kotla i uređaja za čišćenje unutrašnjosti kotla bloka 5-110 MW za potrebe Podružnice
1424-1-2-41-3-91/19
Nabavka sitnog elektromaterijala za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj, a sve u skladu sa tehničkom
1424-1-1-40-3-90/19
Nabavka dijelova za održavanje ekološkog monitoringa za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-39-3-89/19
Remont i revizija pumpi bloka 6-110 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-37-3-88/19
Usluge čišćenja u TUŠIP-u za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-36-3-86/19
Servisiranje mašina za pranje podnih obloga za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-2-35-3-83/19
Remont ventilatora dimnih plinova i svježeg zraka sa kanalima i pripadajućim klapnama za potrebe Podružnice
1424-1-2-34-3-82/19
Podešavanje i servis sigurnosnih ventila i upravljačkih kutija u kotlovnici bloka 5-110 MW za potrebe Podružnice
1424-1-2-33-3-81/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-2-20-3-13/19
Geodetsko osmatranje klizišta Kukovi za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
Obavještenje o nabavci
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-2-20-3-13/19
Geodetsko osmatranje klizišta Kukovi za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
Obavještenje o nabavci
Remont ventilatora dimnih plinova i svježeg zraka s kakanlima i pripadajućim klapnama bloka 6 za potrebe Podružnice
1424-1-2-32-3-80/19
broj 986-1-3-414-8-51/19. za radove na mostu na Neretvi
Ispravka za obavještenje o nabavci
Servisiranje mjerne opreme
Obavještenje o nabavci
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1409-7-1-19-3-12/19
Nabavka, ugradnja i puštanje u rad inverterskih SPLIT klima za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
Nabavka usluga održavanja storage sistema za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
Nabavka dizel hidrauličke lokomotive
Odluka o izboru
Izvođenje mjeranja sa ciljem upravljenja potrošnjom i uštedama električne energije
Odluka o izboru
Generalni remont generator Bloka 5 – 110 MW i Bloka 7 – 230 MW za potrebe Termoelektrane Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-31-3-49/19
Nabavka sitnog potrošnog materijala za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-29-3-77/19
Remont armature u kotlovnici bloka 6-110 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-28-3-76/19
Remont cijevnog sistema i gorionika kotla bloka 6-110 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-27-3-73/19
Nabavka rezervnih dijelova za procesna mjerenja za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-25-3-72/19
Servisiranje opreme u kompresorskoj stanici za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-24-3-68/19
Kontrola zavarenih spojeva na kotlovskim cijevima i parovodima blokova 5,6 i 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana
1424-7-2-22-3-67/19
Nabavka lanca dodavača uglja za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-21-3-66/19
Nabavka dijelova za hibridni filter i otpremu pepela za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-23-3-65/19
Popravka rukavca vratila ventilatora dimnih plinova bloka 5 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-20-3-64/19
Nabavka dijelova za remont kotla bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-19-3-63/19
Revizija pumpi i opreme u hemijskoj pripremi vode bloka 7-230 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-18-3-62/19
Servis i verifikacija vaga za ugalj, šljaku i pepeo za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-17-3-59/19
Nabavka dijelova za kotlovsko postrojenje prema crtežima blok 6-110 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"
1424-1-1-16-3-58/19
Remont zraka sa uređajima za čišćenje kotla bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-15-3-57/19
Remont potpalnog sistema bloka 7-230 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-14-3-53/19
Nabavka odlivaka za bager pumpe
Nabavka odlivaka za bager pumpe
Nabavka terminalne opreme za telefonsku mrežu i dispečerskih telefonskih terminala za potrebe Direkcije i elektrodistributivnih podružnica JP EP BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
Interventno održavanje električnih mašina, aparata i pripadajuće opreme - Ispitivanje ulja energetskih transformatora za
1424-1-2-12-3-52/19
Godišnji ugovor za izvođenje bravarsko - zavarivačkih usluga za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-11-3-51/19
Nabavka dijelova po crtežima za blok 6-110 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-10-3-50/19
Remont cijevnog sistema sa gorionicima ugljene prašine kotla bloka 7-230 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana
1424-1-2-9-3-49/19
Održavanje zajedničkih postrojenja za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-8-3-48/19
Nabavka materijala za spajanje - kopči za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-7-3-47/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-1-15-3-9/19
Nabavka materijala za remont agregata br. 4 za potrebe pogona HE Jablanica Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
Angažovanje zdravstvenog tima u ambulanti TE TUZLA
Angažovanje zdravstvenog tima u ambulanti TE TUZLA
Limarsko-izolaterske usluge u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-4-3-40/19
Usluge sa vatrostalnim masama i opekama za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-5-3-43/19
Nabavka mlinskih čekića za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-6-3-44/19
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
Ispravka obavještenja o nabavci
"Nabavka materijala za uzemljenje za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo"
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-18-3-30/19
nabavka lokomotive za prevoz ljudi i dopremu materijala u jami i prateće infrastrukture za potrebe ZD RMU Abid Lolić Bila
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1309-1-1-3-3-4/19
Nabavka samonosivih srednjenaponskih kablova sa spojnom i ovjesnom opremom za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP EP BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-19-3-31/19
Nabavka usluga kvalitativne i kvantitativne kontrole uglja i izrada hemijske analize 51 pondera uzoraka uglja iz 2019. godine za potrebe TE Tuzla i TE Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-21-3-37/19
Spojna i ovjesna oprema za NN nadzemne vodove - LOT 22
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-23-3-39/19
Nabavka odvodnika prenapona - LOT18
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-17-3-29/19
Nabavka kabovskih završnica , spojnica i adaptera za potrebe elektrodistvributivnih Podružnica JP EP BiH
Obavještenje o nabavci po Tenderu broj 2000024663 Lot 14
Nabavka osigurača, postolja osigurača i limitatora za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-13-3-24/19
Nabavka užadi za nadzemne vodove za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-11-3-22/19
Nabavka armirano-betonskih stubova, betonskih cijevi i armirano-betonskih nogara za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP EP BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-12-3-23/19
Nabavka lož ulja srednje – niskosumporni mazut za potrebe Termoelektrane Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-9-3-21/19
NAbavka srednjenaponskih SF6 blokova za potrebe distributivnih podružnica JP EP BiH po Tenderu broj 2000024561
Obavještenje o nabavci
Isporuka sitnog alata za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-237-3-180/18
Nema tendera