Obavještenja
o nabavci

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo i njene podružnice.

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-172-8-229/20
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-172-8-229/20
Rezervni dijelovi za Caterpillar
Rezervni dijelovi za Caterpillar
Obavještenje o nabavci broj: 1409-1-1-92-3-67/20
Nabavka lične zaštitne i radne odjeće za profesionalnu upotrebu za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica
Obavještenje o nabavci broj: 1409-1-1-92-3-67/20
Materijal i rezervni dijelovi za održavanje pneumatike u TE "Tuzla"
Obavještenje o nabavci
Odvoz i ibrinjavanje građevinskog otpada iz kruga TE "Tuzla"
Obavještenje o nabavci
Nabavka analitičkih hemikalija
Nabavka analitičkih hemikalija
Remont kompresora ZK 510 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-203-3-273/20
Nabavka čistača traka snage motora min. 65 kW za potrebe ZD RU Kreka
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-1-615-3-445/20
Nabavka čistača traka snage motora min. 100 kW za potrebe ZD RU Kreka
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-1-616-3-446/20
Nabavka manjeg vozila za interventne potrebe vatrogasne jedinice TE "Tuzla", Tuzla
Nabavka manjeg vozila za interventne potrebe vatrogasne jedinice TE "Tuzla", Tuzla
Nabavka i montaža hardtopa i krovnog nosača na teretnim motornim vozilima marke Toyota Hilux
Obavještenje o nabavci 1421-7-1-141-3-154/20
Nabavka sredstava za zaštitu okoline (apsorbensi)
Obavještenje o nabavci 1421-7-1-140-3-153/20
Usluge u službama UD za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-2-200-3-267/20
Isporuka goriva za potrebe PJD Novi Travnik ED Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-102-3-89/20
Usluge održavanja VN postrojenja za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-198-3-264/20
Isporuka goriva za potrebe PJD Vitez ED Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-101-3-87/20
Isporuka releja, preklopki, kontaktera i osigurača
Isporuka releja, preklopki, kontaktera i osigurača
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-1-145-3-109/20
OP EDTZ-17/20, NABAVKA INFORMATIČKE OPREME, ZA POTREBE PODRUŽNICE "ELEKTRODISTRIBUCIJA" TUZLA
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-1-146-3-111/20
OP EDTZ-16/20 Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-7-2-148-3-112/20
KZ-113/20, POPRAVAK I SERVISIRANJE KLIMA UREĐAJA, ZA POTREBE PODRUŽNICE "ELEKTRODISTRIBUCIJA"TUZLA
Servis, kalibracija, validacija i isporuka dijelova i drugog potrošnog materijala za laserski brojač čestica Pams S40
Servis, kalibracija, validacija i isporuka dijelova i drugog potrošnog materijala za laserski brojač čestica Pams S40
Nabavka i montaža kontejnerskog modula za izgradnju kancelarijskog prostora na lokalitetu budućeg bloka 7 u TE Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-218-3-208/20
Usluge održavanja zelenih površina za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-197-3-263/20
Održavanje zajedničkih postrojenja u PO za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-196-3-261/20
Pomoćne građevinske usluge – održavanje transformatorskih stanica
Obavještenje o nabavci 1421-1-2-137-3-149/20
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Usluge prokresa dalekovoda i sječe šume za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla
Nabavka lanca grebača šljake za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-195-3-259/20
Nabavka materijala za mašinska postrojenja – nabavka liskuna za vodokaz bl. 5 i 6 za potrebe Podružnice Termoelektrana
1424-1-1-194-3-258/20
Antikorozivna zaštita postojećih čelično-rešetkastih stubova na DV 35 kV "Zenica 1-Rudnik" za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-3-99-3-84/20
Građevinski i elektromontažni radovi na EEO uz djelimičnu isporuku materijala-Izvođenje radova na izgradnji KB Gornji Nadarevići, KB Farma Ramići i KB Pjanići , Grad Cazin
Obavještenje o nabavci 1421-1-3-136-3-148/20
Nabavka pećnice za termičku pripremu uzoraka sa nadogradnjom na KF volumetrijski titrator Metrohm 870 Titrino plus i pećnice za žarenje
Nabavka pećnice za termičku pripremu uzoraka sa nadogradnjom na KF volumetrijski titrator Metrohm 870 Titrino plus i pećnice za žarenje
Nabavka specijalnih ležajeva za elektromotore
Nabavka specijalnih ležajeva za elektromotore
Nabavka specijalnih ležajeva za elektromotore
Nabavka čeličnih profila
Nabavka čeličnih profila
Nabavka čeličnih profila
Nabavka masti za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-193-3-257/20
Nabavka potrošnog materijala (PVC zdjela i pribora za jednokratnu upotrebu)
Nabavka potrošnog materijala (PVC zdjela i pribora za jednokratnu upotrebu)
Nabavka potrošnog materijala (PVC zdjela i pribora za jednokratnu upotrebu)
Nabavka dezinfekcionih sredstava
Obavještenje o nabavci
Nabavka rukavica i maski
Obavještenje o nabavci
Nabavka uložaka za uljne filtere
Nabavka uložaka za uljne filtere
Nabavka uložaka za uljne filtere
Nabavka rezervnih dijelova za rostove
Nabavka rezervnih dijelova za rostove
Nabavka rezervnih dijelova za rostove
Nabavka namirnica-razni prehrambeni artikli za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-191-3-256/20
Gumene transportne trake
Gumene transportne trake
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-3-139-3-107/20
OP EDTZ-13/20-UREĐENJE POSLOVNOG KRUGA I OGRAĐIVANJE OBJEKTA PJ BANOVIĆI, PJ SAPNA I PJ TEOČAK, ZA POTREBE PODRUŽNICE "ELEKTRODISTRIBUCIJA" TUZLA
Usluge održavanja električnih mašina, aparata i pripadajuće opreme-Popravak provodnog izolatora RTXF 24-19,5 za potrebe
1424-1-2-188-3-253/20
Nabavka semeringa za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-189-3-254/20
Nabavka hidratisanog kreča za potrebe JP EP BiH -TE Tuzla
Obavještenje o nabavci br.986-1-1-219-3-212/20.
Tender broj 3000000224-Nabavka materijala i opreme za održavanje el. energetskih objekata za potrebe ed
Ispravka za Obavještenje o nabavci 986-1-1-172-8-221/20.
Baždarenje mjernih instrumenata i uređaja Službe OZM
Baždarenje mjernih instrumenata i uređaja Službe OZM
Nabavka rezervnih dijelova za usisivače prašine
Nabavka rezervnih dijelova za usisivače prašine
Usluge popravki, premotavanja i ispitivanja potopnih i prenosnih pumpi u TE "Tuzla", Tuzla
Usluge popravki, premotavanja i ispitivanja potopnih i prenosnih pumpi u TE "Tuzla", Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1409-7-1-88-3-65/20
Nabavka ulja i maziva za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica
Obavještenje o nabavci broj: 1409-7-1-88-3-65/20
Građevinski radovi - iskopi i zatrpavanje za područje Jablanica
Obavještenje o nabavci
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-7-2-137-3-106/20
KZ-134/20 – Usluga održavanja elektromašinske opreme (remont) MHE Modrac i pripadajuće hidromehaničke opreme, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-1-135-3-104/20
OP EDTZ 10/20 Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području gradova Gračanica, Gradačac i Srebrenik, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-7-2-136-3-105/20
KZ-143/20 – Usluge štampanja raznih nestandardnih formata, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla
Projektovanje elektrodistributivnih mreža i postrojenja sa pribavljanjem saglasnosti na području Novi Grad, Novo Sarajevo, Vogošća i Trnovo, po otvorenom postupku, broj: OP-028/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1437-1-2-141-3-118/20
Projektovanje elektrodistributivnih mreža i postrojenja sa pribavljanjem saglasnosti na području općina Stari Grad, Centar, Ilidža i Ilijaš, po otvorenom postupku broj: OP-027/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1437-1-2-140-3-117/20
Nabavka usluga selektivnog osiguranja imovine JP EP BiH
Nabavka usluga selektivnog osiguranja imovine JP EP BiH D.D.
Nabavka radova za priključenje gradilišta Bloka 7 u TE Tuzla na pitku vodu"
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI br. 986-1-3-194-3-193/20.
„Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje/rekonstrukcije elektroenergetskih objekata na području općina Bosanski Petrovac, Ključ i Sanski Most za potrebe Podružnice „Elektrodistribuc
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-181-3-184/20
„Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje/rekonstrukcije elektroenergetskih objekata na području Poslovnih jedinica Kalesija, Sapna i Teočak za potrebe Podružnice „Elektrodistribucij
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-184-3-187/20
„Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje/rekonstrukcije elektroenergetskih objekata na području Poslovnih jedinica Novi Grad, Novo Sarajevo i Centar za potrebe Podružnice „Elektrodi
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-182-3-185/20
„Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje/rekonstrukcije elektroenergetskih objekata na području općina Ilidža i Vogošća za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Sarajevo“
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-183-3-186/20
„Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje/rekonstrukcije elektroenergetskih objekata na području Poslovnih jedinica Tešanj, Doboj Jug, Maglaj i Zavidovići za potrebe Podružnice „Elek
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-186-3-189/20
„Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje/rekonstrukcije elektroenergetskih objekata na području Poslovnih jedinica Gračanica, Srebrenik i Gradačac za potrebe Podružnice „Elektrodist
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-185-3-188/20
"Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje/rekonstrukcije elektroenergetskih objekata na području Poslovnih jedinica Mostar i Jablanica za potrebe Podružnice "Elektrodistrib
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-174-3-174/20
Nabavka specijalnog viljuškara za demontažu mlinskih rotora
Odluka o izboru
Nema tendera