Obavještenja
o nabavci

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo i njene podružnice.

Obavještenje o nabavi -Servis Hidraulika EDTR-OP-12/23
31443-1-2-23-3-23/23
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-1-124-3-147/23
Nabavka raznog građevinskog materijala (mramorne ploče) za potrebe pogona HE Grabovica Podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica
Obavještenje o nabavci broj 1409-7-1-124-3-147/23
Odlržavanje Oracle hardverske infrastrukture
Odluka o izboru
Nabavka rezervnih dijelova za dodavače uglja- po crtežima za blok 110 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-230-3-508/23
Zdravstvena usluga (sistematski pregledi), OP-029/23
Obavještenje o nabavci broj:1437-1-2-128-3-144/23
Usluga sanacije hidrantskih mreža
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-1-2-124-3-163/23
Nabavka rezervnih dijelova za laboratorijske kalorimetre IKA WERKE C5000 i C6000 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-217-3-483/23
Nabavka i ugradnja asinhronog elektromotora 1000 kW, 6,3 kVza potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-228-3-505/23
Nabavka industrijske vode
Nabavka industrijske vode
Nabavka industrijske vode
Nabavka materijala za vodovodne i kanalizacione instalacije u TE Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-2-123-3-146/23
Kontrolni pregled boca stabilnih sistema i periodični pregled stabilnih sistema i sistema vatrodojave i hidrantske mreže u objektima i pogonima Podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica
Obavještenje o nabavci
Održavanje vagona i lokomotiva u TE Tuzla
Obavještenje o nabavci
Zamjena hidrantske mreže na kosom mostu 300m
Obavještenje o nabavci
Izrada dopunskog rudarskog projekta za pripremu, istresanje (istovar) i transport produkata procesa TE Tuzla na lokaciji PK „Šikulje“.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-231-3-253/23
Usluge legalizacije postojećih EEO
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-1-2-123-3-161/23
Rekonstrukcija i produženje eksploatacionog perioda vagona u vlasništvu TE „Tuzla“, Tuzla
Rekonstrukcija i produženje eksploatacionog perioda vagona u vlasništvu TE „Tuzla“, Tuzla
Rekonstrukcija i produženje eksploatacionog perioda vagona u vlasništvu TE „Tuzla“, Tuzla
Usluge verifikacije obračunskih mjerila količine toplotne pare
Usluge verifikacije obračunskih mjerila količine toplotne pare
Usluge verifikacije obračunskih mjerila količine toplotne pare
Obavještenje o nabavci -Prokres ED Travnik
Prokres ED Travnik
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-1-117-8-144/23
Nabavka auto guma za putnička, teretna vozila i autobuse za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica
Ispravka za obavještenje broj 1409-7-1-117-8-144/23
Usluge osiguranja vozila
Obavještenje o nabavci
Samonosivi srednjenaponski kablovi LOT 50.1
Odluka o pretkvalifikaciji
Topljivi ulošci VN osigurača
Odluka o rezultatu pretkvalifikacije
Nabavka spojnica za skelu
Nabavka spojnica za skelu
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE_03-77-2-16409-1-2023
Uređenje skladišta "Pazar" u ulici Fra Grge Martića, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla
OP EDTZ-42/23
Građevinski i elektromontažni radovi za potrebe redovnog održavanja EEO i izvođenje drugih radova na EEO na području ED Bihać
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-1-3-95-8-160/23
Nabavka mineralne vode
Nabavka mineralne vode
Održavanja čistoće poslovnih objekata Podružnice “Elektrodistribucija” Mostar.
Obavještenje o nabavci
Nabavka rezervnih dijelova za autodilacu GROWE
Nabavka rezervnih dijelova za autodilacu GROWE
Usluga interventnog servisiranja opreme automatike i tehnoloških mjerenja
Obavještenje o nabavci
Nabavka kolosječnog pribora
Obavještenje o nabavci
Nabavka masti za podmazivanje
Nabavka masti za podmazivanje
Nabavka masti za podmazivanje
Građevinski radovi na izgradnji sistema za prikupljanje i tretman oborinskih voda i asfaltiranje otvorenog dijela centralnog skladišta u Azićima, OP-022/23
Obavještenje o nabavci
Izrada dopunskog rudarskog projekata transporta i odlaganja produkata procesa TE Tuzla u sklopu rekultivacije degradiranih rudarskih površina PK „Šikulje“
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-216-3-249/23
Izrada elaborata za odlaganje produkata procesa TE Tuzla na lokaciji PK Šikulje
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-215-3-248/23
Radovi na izgradnji kompleksa poslovnog objekta Vedro Polje-Bihać III faza
Obavještenje o nabavci 1421-1-3-121-3-157/23
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji KBTS 10(20)/0,4 kV Hameda Hodovića i KBTS Gornja Luka sa pripadajućim 10(20) kV srednjenaponskim i niskonaponskim kablovskim priključcima
Obavještenje o nabavci broj 1437-1-1-121-3-139/23
Usluga popravak i održavanje klima uređaja, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Bihać
Obavještenje o nabavci
Usluga popravak i održavanje centralnog grijanja za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija", Bihać
Obavještenje o nabavci
Nabavka čeličnih cijevi i cijevih elemenata
Obavještenje o nabavci
Nabavka cijevi fi 323,9x11 mm
Obavještenje o nabavi
Izrada studija i elaborata razvoja elektrodistributivnog sistema i analiza priključenja novih kupaca/proizvođača na elektrodistributivnu mrežu
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-1-2-118-3-153/23
Usluge periodičnih ljekarskih pregleda-RMPUR, za potrebe Djelatnosti snabdijevanja Podružnice „Elektrodistribucija“, Bihać
Obavještenje o nabavci usluge iz Aneksa II 1421-9-2-3-22-152/22
Demontaža i montaža rotora generatora bloka 4 i zamjena bandažnih kapa generatora TGV 200E (blok4) u TE „Tuzla“, Tuzla
Demontaža i montaža rotora generatora bloka 4 i zamjena bandažnih kapa generatora TGV 200E (blok4) u TE „Tuzla“, Tuzla
Demontaža i montaža rotora generatora bloka 4 i zamjena bandažnih kapa generatora TGV 200E (blok4) u TE „Tuzla“, Tuzla
Obavještenje o Nabavci -Gorivo Lotovi ED Travnik
Obavještenje o nabavci -Gorivo LOTovi ED TRavnik
Prevoz 80.000 tona uglja željeznicom u periodu do 31.12.2023. godine na relaciji RMU Banovići – Istresač TE Kakanj
Pregovarački bez objave
Nabavka srednjenaponskog postrojenja 7,2 kV za TS „Odlagalište“-druga faza za potrebe Rudnika uglja "Kreka" d.o.o. Tuzla, OJ Pogon „Dubrave“ u Dubravama
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-1-381-3-634/23
Nabavka gumene transportne trake za potrebe Rudnika uglja Kreka d.o.o. Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-1-380-3-633/23
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-1-118-3-139/23
Nabavka cijevi, cijevnih elemenata, cijevne armature, vijaka, čeličnih limova i profila za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica
Obavještenje o nabavci broj 1409-7-1-118-3-139/23
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-1-120-3-141/23
Nabavka turbinskog ulja i ulja za dizel agregate u HE Jablanica i HE Salakovac za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica
Obavještenje o nabavci
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-1-3-119-3-140/23
Rekonstrukcija dotrajale fekalne i oborinske kanalizacije na platou radionice, ulazne kapije i autoparka za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica
Izrada investiciono-tehničke dokumentacije za sanaciju postrojenja bloka 4 u TE „Tuzla“, Tuzla
Izrada investiciono-tehničke dokumentacije za sanaciju postrojenja bloka 4 u TE „Tuzla“, Tuzla
Izrada investiciono-tehničke dokumentacije za sanaciju postrojenja bloka 4 u TE „Tuzla“, Tuzla
Sanacija mokrih čvorova u Poslovnoj zgradi direkcije Podružnice „Elektrodistribucija“, Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-3-39-3-94/23
Usluge servisiranja i popravke motornih vozila – teretna vozila na području BPK Goražde, OP-003A/23
Obavještenje o nabavci broj 1437-1-2-120-3-138/23
Usluge servisiranja i popravke motornih vozila – putnička vozila na području BPK Goražde, OP-002A/23
Obavještenje o nabavci broj 1437-1-2-119-3-137/23
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-1-115-3-136/23
Nabavka svježeg mesa za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica
Obavještenje o nabavci
Gorivo za vozila PJD Konjic
Obavještenje o nabavci
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji KBTS 10(20)/0,4 kV „ŽUČ 2“ (T38365) sa priključnim 10(20) kV kablovima i niskonaponskoj 0,4 kV kablovskoj mreži, OP-024/23
Obavještenje o nabavci broj:1437-1-1-112-3-135/23
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-7-3-137-3-187/23
KZ-75/23 – Sanacija ravne površine krova TS 35/10 kV Tuzla III, za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Tuzla
Nabavka samonosivih srednjenaponskih kablova
Odluka o kvalifikaciji
Nabavka srednjenaponskih rastavljača i postolja osigurača za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP EP BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE 986-0-1-4-2-193/22
Nabavka energetskih transformatora 10(209/0,42 kV i 20/0,42 kV za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP BiH Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE 986-0-1-1-2-64/22
Nabavka i zamjena rashladnog sistema blok transformatora Bloka 7 u Podružnici TE Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-286-3-314/20
Nabavka specijalnog viljuškara za demontažu mlinskih rotora
Odluka o izboru
Nema tendera