Obavještenja
o nabavci

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo i njene podružnice.

Nabavka dizel motora za buldozer CAT D9R
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-295-3-355/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-3-170-3-116/19
Sanacija krovova na objektima u krugu uprave Podružnice „Hidroelektrane na Neretvi“ Jablanica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-1-171-3-118/19
Nabavka opreme za mjerenje i kontrolu (manometri, termometri, termo sonde, kapilarne i hidrostatičke sonde) i elektromehaničke opreme za potrebe Pogona HE Grabovica Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica broj 10202-185/19
Odluka o poništenju postupka nabavke
1424-1-1-293-3-444/19
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po Otvorenom postupku javne nabavke
Nabavka i ugradnja frekventnih pretvarača za potrebe Podružnice Termoeektrana "Kakanj" Kakanj
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-1-135-8-117/19
Nabavka autohtonih vrsta riblje mlađi / riba mekousna pastrmka za poribljavanje ribolovne zone voda sliva rijeke Neretve na kojoj pravo upravljanja ribljim fondom ostvaruje Udruženje građana »Organizacija sportskih ribolovaca« Konjic.
Popravka radne mašine iz programa John Deere za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-2-268-3-154/19
Nabavka pneumatskih paletara i skladišnih kolica za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-357-3-522/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-2-190-3-194/19
Usluge osiguranja vozila, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla , po Tenderu OP EDTZ-45/19
Odvodnja okolinskih oborinskih voda sa platoa Centralnog skladišta
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-7-3-244-3-218/19
Nabavka alata - mjerni instrumenti
Obavještenje o nabavci 1432-1-1-160-3-53/19
Nabavka lanaca za dodavače uglja i njihovih rezervnih dijelova
Nabavka lanaca za dodavače uglja i njihovih rezervnih dijelova
Usluge održavanja saobraćajnica i parkinga za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-2-356-3-518/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-1-169-3-115/19
Nabavka rezervnih dijelova za rashladni sistem agregata u pogonu HE Jablanica za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica
Obavještenje o nabavci
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-3-168-3-114/19
Sanacija zidova i padine iznad strojare HE Grabovica za potrebe Podružnice »Hidroelektrane na Neretvi« Jablanica
Obavještenje o nabavci
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-1-136-8-113/19
Nabavka autohtonih vrsta riblje mlađi / riba potočna pastrmka za poribljavanje ribolovne zone voda sliva rijeke Neretve na kojoj pravo upravljanja ribljim fondom ostvaruje Udruženje građana »Organizacija sportskih ribolovaca« Konjic.
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-1-129-8-112/19
Nabavka autohtonih vrsta riblje mlađi/ribe glavatice za poribljavanje ribolovne zone voda sliva rijeke Neretve na kojima pravo upravljanja ribljim fondom ostvaruje Udruženje građana »Organizacija sportskih ribolovaca« Konjic
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-1-167-3-111/19
Nabavka digitalnih fiksnih i DECT telefona za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-1-166-3-110/19
Nabavka svježeg mesa za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
Nabavka indikatora visokog napona za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-354-3-516/19
Nabavka materijala za grijanje-Nabavka aluminijske folije za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-353-3-515/19
Ispitivanje dijelova turbinskog postrojenja i izrada elaborata o stanju dijelova bloka 6 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-351-3-513/19
Nabavka uređaja za inspekciju sigurnosnih ventila-Lega test za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-350-3-511/19
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po Otvorenom postupku javne nabavke
Nabavka armature i rezervnih dijelova za armaturu bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Zamjena dotrajalih bravarskih i stolarskih pozicija i drugi bravarski radovi u okviru građevinskog održavanja objekata u TE “Tuzla”, Tuzla
Obavještenje o nabavci
Zamjena kablova za pogone klapni svježeg zraka za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-349-3-510/19
Ispitivanje određenih dijelova parovoda na bloku 6
Obavještenje o nabavci
Servisiranje i dijegnostika kvarova na putničkim vozilima TE "Tuzla"
Obavještenje o nabavci
Izrada i isporuka mlinskog rotora (udarno kolo) mlina za ugalj tip VML 280.62K bloka 4 i 5 u TE Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-294-3-351/19
Nabavka rezervnih dijelova za održavanje računara za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-347-3-508/19
Nabavka dijelova za vodene i parne puhače gara blok 6 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-348-3-509/19
Usluga izrade projekta za izvođenje radova i polaganje kabla u vodotoku (podbušivanjem) i na vodnom dobru rijeke Lašve na području općine Busovača, za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-7-2-264-3-152/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-7-1-165-3-109/19
Nabavka auto guma za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-1-1-130-8-108/19
Nabavka autohtonih vrsta riblje mlađi/ribe za poribljavanje ribolovnih zona voda sliva rijeke Neretve na kojima pravo upravljanja ribljim fondom ostvaruju Udruženje sportskih ribolovaca «Glavatica» - Jablanica i Udruženje/Udruga sportskih ribolovaca «Neretva 1933» - Mostar: -LOT 1: glavatica -LOT 2: mekousna pastrmka -LOT 3: potočna pastrmka
Ispravka za obavještenje o nabavci
Usluge održavanja EEO (prokres, krčenje šume i drugog rastinja) na području Podružnice „Elektrodistribucija“ Mostar
Obavještenjeo nabavci broj: 1432-7-2-152-3-49/19
Izrada studije i glavnog projekta sa revizijom za pribavljanje prethodne i konačne vodne saglasnosti
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-7-2-241-3-216/19
Izrada glavnog projekta sa revizijom za izgradnju skladišta za privremeno odlaganje otpada
Obavještenje o nabavci 1421-7-2-240-3-215
Vanredni pregled, servis i kalibracije laboratorijskih i pogonskih uređaja za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-2-346-3-505/19
Korektivno održavanje kranova, dizalica, teretnih platformi i uređaja za nošenje tereta za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-345-3-504/19
Nabavka usluga prevoza dodatnih količina uglja željeznicom
Informacije o pregovaračkom
Građevinski radovi na sanaciji kanala JP Grijanje i izmještanju dijela kablovske kanalizacije i dijela 35 kV kablova u PJD Zenica za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
Obavještenje o nabavci 1429-1-3-261-3-151/19
Kalibracija i verifikacija mjerila količine toplotne energije za PLANT
Kalibracija i verifikacija mjerila količine toplotne energije za PLANT
Kalibracija i verifikacija mjerila količine toplotne energije (Solana, Dita i Xella)
Kalibracija i verifikacija mjerila količine toplotne energije (Solana, Dita i Xella)
Građevinski i elektromontažni radovi sa isporukom materijala za izvođenje radova na EEO- TS Vodoviod Privilica, Grad Bihać
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-1-3-239-3-214/19
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području Grada Bihaća i Grada Cazina
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-1-1-238-3-213/19
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području Općina Bosanska Krupa, Velika Kladuša i Bužim
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-1-1-237-3-212/19
Radovi investicijskog održavanja građevina za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-3-344-3-503/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-1-162-3-107/19
Nabavka sijalica, materijala i dijelova za rasvjetna tijela za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
Nabavka rezervnih dijelova i drugog materijala za laboratorijske spektrofotometre, zamjena RD, pregled i servis uređaja za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-343-3-502/19
Nabavka dijelova za mlinove-nabavka pancer ploča za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-340-3-500/19
Nabavka potrošnog materijala za laboratoriju za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-341-3-501/19
Nabavka mjerno-regulacione opreme za blok 7 - Nabavka i ugradnja enkodera i komunikacijske kartice za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-337-3-499/19
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-7-1-182-8-192/19
Nabavka opreme i materijala za održavanje AMM sistema, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla, po Tenderu KZ-163/19
Tender broj 2000023788- Nabavka opreme saanacija zatvarača temeljnog ispusta izlaza u pogonu HE Jablanica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-287-3-341/19.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-1-161-3-106/19
Nabavka materijala za održavanje čistoće za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica broj 10202-184/19
Usluga dijagnostike, pregleda i utvrđivanja stanja kvara na putničkim motornim vozilima
Obavještenje o nabavci 1421-1-2-236-3-208/19
Građevinski i elektromontažni radovi sa isporukom materijala za izvođenje radova na EEO- popravka uzemljenja na području PJD Bosanski Petrovac
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-1-3-235-3-207/19
Usluga dijagnostike, pregleda i utvrđivanja stanja kvara na teretnim i specijalnim motornim vozilima
Obavještenje o nabavci 1421-1-2-234-3-206/19
Nabavka hardversko - softverske platforme za rad Oracle baza podataka i aplikacija u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-290-3-349/19
Nabavka dijelova za potpalni sistem kotlova za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-334-3-492/19
Popravak analizatora dimnih plinova sa nabavkom dijelova za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-335-3-493/19
Radovi na sanaciji fasade i ograde na objektu TS 35/10 kV „12 April“ Zenica za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-3-259-3-148/19
Nabavka ulja za turbine
Nabavka ulja za turbine
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-7-1-182-3-190/19
Nabavka opreme i materijala za održavanje AMM sistema, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla, po Tenderu KZ-163/19
Nabavka dijelova za turbinska postrojenja za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-333-3-491/19
Nabavka dijelova u strojarnici bloka 6-110 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-332-3-490/19
Nabavka ostalog sitnog kancelarijskog materijala za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-331-3-489/19
Sanacija kolektora Slapničkog potoka - II faza u Podružnici TE “Kakanj” Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-3-291-3-342/19
Nabavka i ugradnja dijelova isparivača kotla bloka 7 u Podružnici TE ˝Kakanj˝, Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-286-3-336/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-2-160-3-105/19
Kontrolno ispitivanje čvrstoće i nepropusnosti CO2 boca i provjera i ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenih sistema aktivne zaštite od požara u objektima Podružnice »Hidroelektrane na Neretvi« Jablanica
Nabavka opreme i sanacija zatvarača temeljnog ispusta izlaz u pogonu HE Jablanica, Podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica - JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-287-3-341/19
Nabavka materijala i opreme sa ugradnjom za rekonstrukciju 10 kV ćelija u TS 35/10 kV „Olovo“ (ugradnja 20 kV opreme) za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-257-3-147/19
Građevinski i elektromontažni radovi sa isporukom materijala za izvođenje radova na EEO- KK I NNM Ćuprija, Grad Cazin
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-1-3-232-3-204/19
Građevinski i elektromontažni radovi sa isporukom materijala za izvođenje radova na EEO- NNM Harmani 1, Grad Bihać
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-1-3-231-3-203/19
Građevinski i elektromontažni radovi sa isporukom materijala za izvođenje radova na EEO- NNM Harmani škola, Grad Bihać
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-1-3-230-3-202/19
Boje i lakovi i razni građevinski matrerijal, OP-043/19
Ob_o_nab_1437-1-1-161-3-150/19
Izrada projektne dokumentacije sa pribavljanjem urbanističkih i drugih saglasnosti za izgradnju/rekonstrukciju elektroenergetskih objekata (EEO), na području Podružnice „Elektrodistribucija“, Bihać
Obavještenje o nabavci 1421-1-2-229-3-201/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-7-1-178-3-189/19
Nabavka, transport i ugradnja klima uređaja, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla, po Tenderu KZ-86/19
Nabavka materijala za mašinska postrojenja - Nabavka ležajeva za fuler pumpe za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-330-3-487/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-1-3-157-3-103/19
Nabavka radova na zamjeni dijela krova i vertikalnih oluka na objektu strojare pogona HE Grabovica za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica
Usluge revizije projektne dokumentacije elektrodistributivnih mreža i postrojenja izrađene od strane Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-2-251-3-145/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-7-1-177-3-186/19
Nabavka materijala za održavanje higijene-toaletni program, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla, po Tenderu KZ-153/19
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-280-8-335/19
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-280-8-335/19
Remont i revizija pumpi u strojarnici bloka 6-110 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-326-3-483/19
Remont filtera i otpreme pepela bloka 6 i 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-327-3-484/19
Remont filtera i otpreme pepela bloka 6 i 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-327-3-484/19
Uređenje deponije šljake i pepela do nivoa konačne trase puta za Slapnu Goru za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-3-285-3-333/19
Remont potpalnog sistema bloka 5, 6 i 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-325-3-481/19
Interventno održavanje električnih mašina, aparata i pripadajuće opreme- Popravak elektromotora 149 kW, 6kV za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-323-3-479/19
Nabavka materijala za održavanje telekom opreme za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-324-3-480/19
Remont 6 kV elektromotora blokova 6 i 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-322-3-478/19
Usluga redovnog održavanja , servisiranje i tehnički pregled liftova "Otis" na el.pogon za prevoz osoba za potrebe Direkcije
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI za konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, br.200027628
Nabavka ostale nesistemske opreme za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-320-3-477/19
Kapitalni remont turbine bloka 6 u Podružnici TE „Kakanj“ Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-280-3-325/19
Nabavka i ugradnja mjernih uređaja na monitoringu emisije zagađujuće materije u zrak na dimnjacima blokova 5 i 6 u TE Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-284-3-331/19
Nabavka i ugradnja opreme za realizaciju optičkog spojnog puta TS 10/0,4 kV Auto baza – mHE Petrovići za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-247-3-142/19
Prevoz radnika na relaciji Tuzla - TE "Tuzla", Tuzla i obratno južnom magistralom
Prevoz radnika na relaciji Tuzla - TE "Tuzla", Tuzla i obratno južnom magistralom
Prevoz radnika na relaciji Lukavac - TE "Tuzla", Tuzla i obratno
Prevoz radnika na relaciji Lukavac - TE "Tuzla", Tuzla i obratno
Remont mašinske opreme zajedničkih postrojenja-Remont postrojenja UDU i UO bl. 6 i 7, VOŠIP i VDU za potrebe
Obavještenje o nabavci br. 1424-1-2-319-3-476/19
Nabavka dijelova za kotlovsko postrojenje bloka 7-230 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Obavještenje o nabavci br. 1424-1-1-316-3-473/19
Zamjena LKO na rashladnim tornjevima bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Obavještenje o nabavci br. 1424-1-2-318-3-475/19
Remont armature u kotlovnici bloka 6 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Obavještenje o nabavci br. 1424-1-2-317-3-474/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-1-3-157-3-103/19
Nabavka radova na zamjeni dijela krova i vertikalnih oluka na objektu strojare pogona HE Grabovica za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-7-3-175-3-184/19
Molersko farbarski radovi, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla, po Tenderu KZ-128/19
Revizija projektne dokumentacije elektrodistributivnih mreža i postrojenja
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1437-7-2-154-3-148/19
Nabavka dijelova za potpalni sistem kotlova - blok 6 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj II 4.
1424-1-1-313-3-471/19
Remont cijevnog sistema kotla i uređaja za čišćenje unutrašnjosti kotla bloka 6 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-312-3-468/19
Nabavka rotornog bagera za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-1-1440-3-672/19
Nabavka niskonaponskih samonosivih kablovskih snopova i energetskih kablova za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP EP BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-267-3-312/19
Nabavka konsultantskih usluga za izgradnju postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova na bloku 7 u TE Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-266-3-310/19
Nema tendera