Obavještenja
o nabavci

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo i njene podružnice.

Nabavka specijalnih ležajeva za mlinove i dodavače za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-134-3-258/21
Izrada zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-7-2-133-3-257/21
Redovna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija poslovnih objekata ED SA
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1437-7-2-85-3-101/21
Lična i skupna zaštitna oprema (Izolaciona zaštitna oprema za profesionalnu upotrebu), OP-018/21
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1437-1-1-84-3-100/21
Lična i skupna zaštitna oprema (Zaštitni opasači i penjalice za betonske i drvene stubove), OP-017/21
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1437-1-1-79-3-99/21
Lična i skupna zaštitna oprema (Radne uniforme, zaštitna i radna odjeća za profesionalnu upotrebu), OP-016/21
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1437-1-1-77-3-97/21
Nabavka rastavnih elemenata, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“, Bihać, Podružnice „Elektrodistribucija“, Tuzla i Podružnice „Elektrodistribucija“, Zenica
Ispravka za obavještenje o nabavci 1421-1-1-60-8-112/21
Nabavka elektroopreme i dijelova
Obavještenje o nabavci 1421-7-1-70-3-115/21
Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja, na području Grada Bihaća
Obavještenje o nabavci 1421-1-3-69-3-114/21
Cerifikacija radnih etalona za tehnološka mjerenja
Cerifikacija radnih etalona za tehnološka mjerenja
Usluga planskog servisa teretnih motornih vozila marke Ford
Obavještenje o nabavci 1421-7-2-68-3-113/21
Nabavka namirnica - hljeb, pecivo, pite i kolači za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-131-3-253/21
Nabavka čeličnih limova za kotao za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-132-3-254/21
Usluge održavanja VN postrojenja za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-2-129-3-251/21
Nabavka namirnica - sokovi i ostala pića za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-130-3-250/21
Nabavka namirnica-povrće svježe za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-128-3-249/21
Nabavka zaštita za cijevi
Nabavka zaštita za cijevi
Nabavka uređaja za snimanje govorne komunikacije (registrofona) u JP EPBiH d.d. – Sarajevo za objekte ED Mostar i DCU Bihać
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-155-3-220/21
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-2-86-3-48/21
Sanacija oštećenja lopatica radnog kola agregata HE Salakovac Podružnice „Hidroelektrane na Neretvi“ Jablanica
Lična i skupna zaštitna oprema (Štitnici za oči i lice, zaštitne rukavice i sanitetska oprema), OP-014/21
Obavještenje o nabavci broj:1437-1-1-78-3-96/21
Lična i skupna zaštitna oprema (Zaštitna i radna obuća za profesionalnu upotrebu), OP-015/21
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1437-1-1-76-3-94/21
Nabavka radova-Antikorozivna zaštita 35 kV DV-a Nova Breza-Ilijaš
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1437-7-3-62-3-95/21
Nabavka rezervnih dijelova za transport pepela
Nabavka rezervnih dijelova za transport pepela
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općina Hadžići, Trnovo i Novo Sarajevo za potrebe Podružnice Elektrodistribucija“ Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-145-3-216/21
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) Elektrodistribucija“ Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-147-3-218/21
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općina Centar Sarajevo i Vogošća za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Sarajevo“
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-146-3-217/21
Nabavka usluga nadogradnje (Microsoft Dynamics NAV) servisa SPP (Sofver za podršku procesu prodaje) i tehnološkog održavanja licenci Microsoft Dynamics NAV za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-151-3-212/21
Usluga popravke motornih vozila podružnice Elektrodistribucija Mostar
Ispravka obavještenja o nabavci
Tender br. 2000029272- Usluga odražavanja Oracle hardverske infrastukture za rad baza podataka
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-141-3-214/21
Nabavka i rekonstrukcija CO 2 centrale i upravljačke opreme sistema za zaštitu od požara u pogonu HE Jablanica Podružnice Hidroelektrane na Neretvi
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-149-3-211/21
Nabavka buldozera za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Termoelektrana Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-148-3-209/21
Nabavka usluga kamionskog prevoza 100.000 tona uglja na relaciji ZD RMU Đurđevik – TE Tuzla za potrebe Termoelektrane TET
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-150-3-210/21
Nabavka bimase (piljevine i sječka, čvrsto gorivo nekontaminirano prema zahtjevima standarda ISO 17225) za potrebe podružnica TE Tuzla i TE Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-140-3-207/21
Obuka radnika za rukovanje zapaljivim tečnostima i gasovima, te za spašavanje i evakuaciju lica iz liftova
Obuka radnika za rukovanje zapaljivim tečnostima i gasovima, te za spašavanje i evakuaciju lica iz liftova
Obuka radnika za rukovanje zapaljivim tečnostima i gasovima, te za spašavanje i evakuaciju lica iz liftova
Usluge održavanja na sistemu UDU za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-126-3-246/21
Održavanje postrojenja u TUŠIP-u za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-125-3-245/21
Nabavka vijčane robe, semeringa i remenova za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-121-3-237/21
Nabavka valjaka za transportere za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-123-3-240/21
Nabavka antiabrazivnih dijelova za pneumatski transport pepela
Obavještenje o nabavci
Nabavka pomoćnih građevinskih usluga – održavanje TS-a na području Podružnice “Elektrodistribucija” Mostar
Obavještenje o nabavci
Održavanje postrojenja u HPV-u za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-124-3-241/21
Izvođenje bravarsko - zavarivačkih usluga za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-120-3-236/21
Nabavka sitnog alata i inventara za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-122-3-239/21
Projektovanje elektrodistributivnih mreža i postrojenja bez pribavljanja saglasnosti
Ispravka obavještenja za nabavku
Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanatske radove
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-3-136-3-204/21
Nabavka rastavnih elemenata, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“, Bihać, Podružnice „Elektrodistribucija“, Tuzla i Podružnice „Elektrodistribucija“, Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-1-1-60-3-107/21
Nabavka alohtonih vrsta riblje mlađi/ribe- jezerska zlatovčica za potrebe Podružnice HE na Neretvi, Jablanica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-135-3-203/21
Nabavka alohtonih vrsta riblje mlađi/ribe- jegulja za potrebe Podružnice HE na Neretvi, Jablanica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-134-3-202/21
Nabavka radio-relejnih uređaja za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-131-3-195/21
Nabavka i zamjena bakarnih prstenova na generatoru G2 mHE Osanica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1437-7-1-71-3-93/21
Nabavka riblje mlađi-potočne pastrmke za poribljavanje ribolovnog područja 4-ribolovna zona 4.2. Grada Bihaća i ribolovnog područja 5-Općine Bosanska Krupa
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-133-3-201/21
Kontrola i balansiranje osovine generatora G1 na mHE Osanica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1437-7-2-64-3-92/21
Nabavka analitičkih hemikalija za laboratoriju za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-118-3-231/21
Usluge održavanja zajedničkih postrojenja za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-119-3-232/21
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-7-2-72-3-50/21
KZ-16/21-USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVKE KRUPNOG ALATA, ZA POTREBE PODRUŽNICE "ELEKTRODISTRIBUCIJA" TUZLA
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-7-2-75-3-53/21
KZ-12/21– Usluge održavanja i popravke sitnog alata, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-3-76-3-54/21
OP EDTZ-12/21-Izvođenje građevinskih radova- iskopi i zatrpavanje na području gradova/općina Tuzla, Lukavac i Čelić, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-1-77-3-55/21
OP EDTZ-8/21-Nabavka materijala i opreme sa ugradnjom i izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova na izgradnji transformatorske stanice STS-B 10 (20)/0,4 kV Kerep vodovod sa priključnim SN vodom na području PJD Gradačac, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI broj 1426-7-2-86-3-66/21
KZ-38/21- USLUGE TEHNIČKI PREGLED VOZILA NA PODRUČJU GRADA TUZLA, ZA POTREBE PODRUŽNICE "ELEKTRODISTRIBUCIJA" TUZLA
Nabavka rezervnih dijelova za buldozer Liebherr PR-754 za potrebe Rudnika uglja Kreka d.o.o. Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-3-1-88-3-178/21
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području grada Mostara i Jablanice za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Mostar“
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-125-3-190/21
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općina Bosanska Krupa, Velika Kladuša i Bužim za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Bihać“
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-114-3-191/21
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području grada Bihaća i grada Cazina za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Bihać“
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-113-3-189/21
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općina Bosanski Petrovac, Sanski Most i Ključ za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Bihać“
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-112-3-192/21
za realizaciju projekta "Konsultantske usluge za izradu glavnog projekta HE Janjići"
Obavještenje o objavi -Poziv za dostavljanje ponuda
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje/rekonstrukcije elektroenergetskih objekata na području Poslovne jedinice Konjic za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Mostar
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-98-3-160/21
Nabavka i zamjena rashladnog sistema blok transformatora Bloka 7 u Podružnici TE Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-286-3-314/20
Nabavka specijalnog viljuškara za demontažu mlinskih rotora
Odluka o izboru
Nema tendera