Obavještenja
o nabavci

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo i njene podružnice.

Kapitalni remont generatora Bloka 6 za potrebe Podruţnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-320-8-30/24
Nabavka srednjenaponskih energetskih kablova
Odluka o dodjeli ugovora
Nabavka usluga održavanja kontaktnog centra i CRM sistema za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-29-3-36/24
Realizacija optičkog spojnog puta na dionicamaTS 35/10 kV Žitoprerada – TS 35/10 kV Ripač (Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać) i TS 110/35 kV Vareš – TS 35/10 kV Vareš Majdan (Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica)
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-3-30-3-27/24
Usluge tehničkih pregleda vozila
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-7-2-5-3-60/24
Građevinski i elektromontažni radovi na stvaranju uslova za priključenje novih kupaca na području Kantona Sarajevo, OP-027-23
Ispravka obavještenja o nabavci broj 1437-1-3-178-8-57/24
Nabavka rezervnih dijelova za ventile i reduktore- ispravka obavještenja
Nabavka rezervnih dijelova za ventile i reduktore - ispravka obavještenja
Nabavka rezervnih dijelova za ventile i reduktore - ispravka obavještenja
Tehnički pregledi vozila PJD Mostar, PJD Jablanica
Obavještenje o nabavci
Nabavka hemikalija za tretman otpadnih voda, rashladnih voda i voda daljinskog sistema grijanja za potrebe TE Tuzla i TE Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-23-3-25/24
Građevinski i elektromontažni radovi za potrebe redovnog održavanja EEO i izvođenje drugih radova na EEO na području ED Bihać
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-1-3-95-8-59/24
Kapitalni remont generatora Bloka 6 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Obavještenje o nabavci 1424-1-2-320-3-660/23
Nabavka i ugradnja blok-transformatora na Bloku 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-276-3-606/23
Samonosivi srednjenaponski kablovi LOT 50.1
Odluka o pretkvalifikaciji
Topljivi ulošci VN osigurača
Odluka o rezultatu pretkvalifikacije
Nabavka samonosivih srednjenaponskih kablova
Odluka o kvalifikaciji
Nabavka srednjenaponskih rastavljača i postolja osigurača za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP EP BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE 986-0-1-4-2-193/22
Nabavka energetskih transformatora 10(209/0,42 kV i 20/0,42 kV za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP BiH Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE 986-0-1-1-2-64/22
Nabavka specijalnog viljuškara za demontažu mlinskih rotora
Odluka o izboru
Nema tendera