Obavještenja
o nabavci

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo i njene podružnice.

Izgradnja zvučne izolacije oko ventilatora svježeg zraka na bloku 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-3-87-3-156/22
Nabavka gumene transportne trake za potrebe Rudnika uglja Kreka d.o.o. Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-1-193-3-247/22
Nabavka usluga održavanja DWH sistema za potrebe djelatnosti snabdijevanja u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-162-3-196/22
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-1-2-52-3-39/22
Pomoćne građevinske usluge (usluge održavanja građevinskih objekata) za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica
Nabavka usluga razvoja novog Informacionog sistema za obračun, fakturisanje i naplatu električne energije (Billing sistem) u djelatnosti snabdijevanja u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-158-3-195/22
Nabavka ulsuge naplate računa
Odluka o izboru
Nabavka srednjenaponskih rastavljača i postolja osigurača za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP EP BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE 986-0-1-4-2-193/22
Vršenje usluge revizije finansijskih izvještaja JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo i Zavisnih Društava Rudnici uglja za period od 01.01.2022. do 31.12.2024. godine
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-160-3-194/22
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-1-51-3-38/22
Nabavka TK opreme za potrebe redovnog održavanja AMR sistema Podružnice »Hidroelektrane na Neretvi« Jablanica
Specijalističke usluge opravke, servisiranja i isporuke rezervnih dijelova klipnih i vijčanih kompresora, duvaljki i sušača zaraka
Specijalističke usluge opravke, servisiranja i isporuke rezervnih dijelova klipnih i vijčanih kompresora, duvaljki i sušača zaraka
Gorivo za vozila, PJD Mostar, PJD Konjic i PJD Jablanica
Obavještenje o nabavci
Nabavka i ugradnja cijevnih registara sa plivajućom glavom za sistem grijanja u Podružnici Termoelektrana ˝Kakanj˝ Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-159-3-189/22
Usluga prijevoza i istovara energetskih transformatora na relaciji Tuzla - Bihać
Obavještenje o nabavci 1421-7-2-45-3-102/22
Monitoring za kontinuirano mjerenje količine zahvaćene vode i količine kvaliteta voda koje se iz TE Kakanj ispuštaju u rijeku Bosnu i njihov uticaj na kvalitet rijeke Bosne za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-2-84-3-144/22
Usluge održavanja na sistemu UDU za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-85-3-145/22
Prgled sredstava rada u TE “Tuzla”, Tuzla
Prgled sredstava rada u TE “Tuzla”, Tuzla
Materijal i oprema za remont transformatora, OP-001/22
Obavještenje o nabavci broj:1437-1-1-35-3-67/22
Građevinski i elektromontažni radovi za izvođenje radova na EEO na području PJD Velika Kladuša, Bosanska Krupa i Bužim
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-1-3-34-8-99/22
Nabavka 24 kV postrojenja u TS 35/10 kV Travnik i prateće opreme sa projektovanjem, izvođenjem građevinskih radova i ugradnjom opreme za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-6-3-56/22
Nabavka materijala i opreme sa ugradnjom za izgradnju TS sa priključnim SN vodovima i NN odlazima u svrhu interpolacije postojećih TS na području ZDK (I faza) za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“, Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-7-3-57/22
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1409-7-2-47-3-35/22
Fizičko-hemijska analiza izolacionih ulja za potrebe Podružnice »Hidroelektrane na Neretvi« Jablanica
Obavještenje o nabavci broj: 1409-7-2-47-3-35/22
Nabavka izolacionog materijala-mineralne vune za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-80-3-141/22
Nabavka poluga mlinova za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-81-3-142/22
Nabavka čeličnih limova za kotao za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-79-3-140/22
Usluge održavanja postrojenja u TUŠIP-u za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-77-3-137/22
Nabavka osigurača, postolja osigurača i limitatora za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. – SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-152-3-183/22
Oklopljena postolja osigurača (pancer)
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-151-3-181/22
Građevinski radovi-iskopi i zatrpavanje za održavanje EEO-a i za potrebe priključenja EEO-a za područje ZE-DO kantona Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
Obavjestenje o nabavci 1429-1-3-5-3-55-22
Nabavka alohtonih vrsta riblje mlađi/ribe- jezerska zlatovčica za potrebe Podružnice HE na Neretvi, Jablanica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-148-3-178/22
Nabavka alohtonih vrsta riblje mlađi/ribe- jegulja za potrebe Podružnice HE na Neretvi, Jablanica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-149-3-176/22
Nabavka alohtonih vrsta riblje mlađi/ribe- šaran za potrebe Podružnice HE na Neretvi, Jablanica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-147-3-175/22
Nabavka alohtonih vrsta riblje mlađi/ribe- kalifornijska pastrmka za potrebe Podružnice HE na Neretvi, Jablanica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-146-3-172/22
Nabavka autohtonih vrsta riblje mlađi/ribe- mekousne pastrmke za potrebe Podružnice HE na Neretvi, Jablanica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-145-3-171/22
Nabavka autohtonih vrsta riblje mlađi/ribe- glavatice za potrebe Podružnice HE na Neretvi, Jablanica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-143-3-170/22
Nabavka autohtonih vrsta riblje mlađi/ribe- potočne pastrmke za potrebe Podružnice HE na Neretvi, Jablanica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-142-3-169/22
Izvođenje radova na horizontalnom usmjerenom bušenju terena s daljinskim radio upravljanjem (HDD) u cilju polaganja energetskih kablova ispod trupa prometnih saobraćajnica, pruga, rječnih korita ili drugih sličnih prepreka, OP-002/22
Odluka o pokretanju postupka broj:1437-1-3-31-3-66/22
Prokres-sječa šume za potrebe ED Zenica
Tenderska dokumentacija
Usluge izrade i ovjere elaborata zaštite na radu i zaštite od požara za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
Obavjestenje o nabavci 1429-7-2-4-3-54-22
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-2-46-3-33/22
Izrada studije izvodljivosti povećanja protoka na HE Jablanica sa prijedlogom rješenja za potrebe Podružnice »Hidroelektrane na Neretvi« Jablanica
Obavještenje o nabavci broj 1409-1-2-46-3-33/22
Nabavka radova na sanaciji zidova i otvora nizvodne strane strojare u pogonu HE Grabovica
OBAVEŠTENJE O NABAVCI 986-1-3-135-3-159-22
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-1-23-3-44/22
OP EDTZ-01/22 – Nabavka i isporuka goriva za vozila raspoređena na području PJD Čelić, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-1-24-3-45/22
OP EDTZ-2/22: Nabavka i isporuka goriva za vozila raspoređena na području općine Kladanj, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-1-26-3-53/22
OP EDTZ-3/22- Razni građevinski materijali za potrebe elektrodistributivnih podružnica J.P. Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo
Nabavka energetskih transformatora 10(209/0,42 kV i 20/0,42 kV za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP BiH Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE 986-0-1-1-2-64/22
Nabavka i zamjena rashladnog sistema blok transformatora Bloka 7 u Podružnici TE Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-286-3-314/20
Nabavka specijalnog viljuškara za demontažu mlinskih rotora
Odluka o izboru
Nema tendera