Obavještenja
o nabavci

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo i njene podružnice.

Održavanje cijevnog sistema blokova 5, 6 i 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-136-3-243/19
Nabavka rezervnih dijelova za računarsku i telekomunikacionu opremu
Nabavka rezervnih dijelova za računarsku i telekomunikacionu opremu
Ostale usluge održavanja putničkih vozila-baždarenje tahografa za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-2-135-3-238/19
Remont generatora bloka 6-dodatne usluge na preklinjavanju statora i sanaciji toplih mjesta lim-paketa za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Poziv za učešće u pregovaračkom postupku nabavke bez objave obavještenja o nabavci broj 2000025841
Nabavka izolacionog i vatrostalnog materijala za blok 7-230 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-133-3-233/19
Nabavka reznog materijala za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-134-3-234/19
Izvođenje građevinskih radova-iskopa na području PJD Busovača-Kiseljak i Fojnica za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-3-68-3-46/19
Izvođenje građevinskih radova-iskopa na području Srednjobosanskog kantona za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-3-67-3-45/19
Nabavka lijekova i medicinskog materijala za potrebe ambulante Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-131-3-229/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-2-64-3-37/19
Nabavka usluga vanjskog stručnog nadzora nad radovima i revizije izvedbenog projekta na obnovi porušenog mosta preko Neretve za potrebe Podružnica »Hidroelektrane na Neretvi« Jablanica
Obavještenje o nabavci
Nabavka zaštitnih električarskih šljemova
Ispravka obavještenja o nabavci
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-3-37-3-68/19
Građevinski i elektromontažni radovi sa djelimičnom isporukom materijala i opreme – nadzemna mreža – ustupanje radova na elektrodistributivnim objektima
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-2-36-3-67/19
LOT 1, Usluge održavanja čistoće u poslovnim prostorijama Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla u Čeliću LOT 2, Usluge održavanja čistoće u poslovnim prostorijama Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla u Živinicama LOT 3, Usluge održavanja čistoće u poslovnim prostorijama Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla u Kladnju LOT 4, Usluge održavanja čistoće u poslovnim prostorijama Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla u Sapni i Teočaku
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-1-63-3-36/19
Nabavka, ugradnja i puštanje u rad inverterskih SPLIT klima za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
Hotline usluge daljinske podrške za održavanje sistema ALSPA 6 u TE "Tuzla", Tuzla
Hotline usluge daljinske podrške za održavanje sistema ALSPA 6 u TE "Tuzla", Tuzla
Servis frekventnih pretvarača proizvođača ABB
Servis frekventnih pretvarača proizvođača ABB
Nabavka materijala za uzemljenje za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP EP BIH
Obavještenje o nabavci broj 986-1-1-107-3-121/19.
Usluge čišćenja u Termoenergetskom pogonu za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-129-3-223/19
Usluge čišćenja prostorija, postrojenja i opreme u Pogonu
Usluge čišćenja prostorija, postrojenja i opreme u Pogonu
Nabavka potrošnog materijala za restoran za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-128-3-222/19
Obavezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika po pravilima o zaštiti na radu za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Postupak nabavke usluga iz Aneksa II dio B ZJN BiH - 2000025512
Popravka, premotavanja i ispitivanje 6 kV elektromotora
Popravka, premotavanja i ispitivanje 6 kV elektromotora
Nabavka zaštitnih električarskih šljemova
Obavještenje o nabavci
Teneder broj: 2000024314-Nabavka putničkih vozila na el. pogon za djelatnost Elektodistribucije JP EP BiH
Obavještenje o nabavci broj 986-1-1-103-3-118/19.
Izrada elaborata o uzrocima nastanka ferorezonanse na 35 kV mreži za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-127-3-218/19
Tender broj:2000022835-Vršenje usluge revizije finansijskih izvještaja JP EP BIH i Zavisnih društava JP EP BIH za 2018. godinu
Obavještenje o nabavci broj 986-1-2106-3-117/19.
Nabavka, isporuka i ugradnja 24 kV postrojenja u objekte mHE „Merdani“ Busovača i mHE „Hrđenovac“ Gornji Vakuf-Uskoplje, u cilju stvaranja uslova za priključenje proizvođača na elektrodistributivnu mrežu za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-64-3-44/19
Nabavka ležajeva za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-126-3-214/19
Potrošni materijal i rezervni dijelovi Službe OZM za redovno i remontno održavanje električnih pogona i postrojenja u TE „Tuzla“
Potrošni materijal i rezervni dijelovi Službe OZM za redovno i remontno održavanje električnih pogona i postrojenja u TE „Tuzla“
Pričvršćivanje metalnog postolja za temelje i skraćivanje anker vijaka na pogonima elektromotora mlinova bloka 6
Pričvršćivanje metalnog postolja za temelje i skraćivanje anker vijaka na pogonima elektromotora mlinova bloka 6
Nabavka radnih odijela, radnih uniformi i druge odjeće za profesionalnu upotrebu.
Nabavka radnih odijela, radnih uniformi i druge odjeće za profesionalnu upotrebu.
Usluge održavanja fiskalnih uređaja za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
Obavjestenje o nabavci po EDZE-KZ-06/19
Oprema za zaštitu od požara
Oprema za zaštitu od požara
Usluge monitoringa radioaktivnosti za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-123-3-211/19
Šine i kolosiječni pribor
Šine i kolosiječni pribor
Nabavka usluga održavanja storage sistema za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
Nabavka usluga kamionskog prevoza uglja na relaciji ZD RMU Đurđevik – TE Tuzla za potrebe Termoelektrane Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-102-3-111/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-7-2-33-3-66/19
KZ-37/19 Interventno održavanje i popravke elektroenergetskog postrojenja MHE Modrac, MHE Sniježnica i brane HA Sniježnica, sa djelimičnom isporukom materijala za 2019./2021. godinu, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla
Nabavka lične zaštitne opreme
Nabavka lične zaštitne opreme
Isporuka kancelarijskog namještaja za potrebe Djelatnosti Snabdijevanja Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
Obavjestenje o nabavci po EDZE-KZ-04/19
Isporuka goriva za potrebe PJD Žepče ED Zenica
Obavjestenje o nabavci po EDZE-OP-07/19
Isporuka goriva za potrebe PJD Donji Vakuf ED Zenica
Obavjestenje o nabavci po EDZE-OP-06/19
Pregled i ispitivanje sredstava rada i opreme
Pregled i ispitivanje sredstava rada i opreme
Isporuka goriva za potrebe PJD Gornji Vakuf ED Zenica
Obavjestenje o nabavci po EDZE-OP-05/19
Nabavka i ugradnja klima uređaja u 6 KV postrojenjima.
Nabavka i ugradnja klima uređaja u 6 KV postrojenjima.
Godišnji ugovor za izvođenje bravarsko - zavarivačkih usluga za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-121-3-207/19
Nabavka putničkog vozila - dizel 2,0 TDI
Nabavka putničkog vozila - dizel 2,0 TDI
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-1-2-59-3-34/19
Usluge odžavanja sistema tehničkog osmatranja brana HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac za potrebe Podružnice „Hidroelektrane na Neretvi“ Jablanica
Nabavka stalnih sredstava za potrebe restorana DI u TE “Tuzla” Tuzla.
Nabavka stalnih sredstava za potrebe restorana DI u TE “Tuzla” Tuzla.
Nabavka hidratisanog kreča za potrebe JPEPBiH , TE Tuzla , teneder broj 2000025612
Obavještenje o nabavci broj 986-1-1-99-3-110/19
Izrada elaborata saobraćajne signalizacije i opreme puta po otvorenom postupku broj: OP-004/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1437-1-2-51-3-51/19
Nabavka dijelova isparivača kotla bloka 7 za potrebe podružnice Termoelektrana "Kakanj", Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-58-3-101/19
nabavka gumene transportne trake za potrebe ZD RU Kreka
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-1-513-3-178/19
Nabavka tehničkih hemikalija
Informacije o pregovaračkom
Izvođenje mašinskih instalacija ventilacije u elektromehaničkoj radionici Azići po otvorenom postupku broj: OP-003/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1437-1-3-50-3-50/19
Mjerenje statičkog elektriciteta u zonama opasnosti za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-2-119-3-203/19
Pregled vatrogasnih aparata za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-2-118-3-202/19
Nabavka i ugradnja transformatora 40MWA za potrebe TE Kakanj, TD 200024827
Obavještenje o nabavci broj:986-1-1-943-107/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-7-2-28-3-60/19
KZ-16/19, Izgradnja ekološke septičke jame za Pogonsku zgradu na brani Sniježnica
Usluge zaštite od požara - Kontrola stabilnih sistema, vozila i hidrantske mreže za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-116-3-201/19
Nabavka ostalog materijala za održavanje čistoće za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-114-3-199/19
Nema tendera