Obavještenja
o nabavci

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo i njene podružnice.

Remont 6 kV elektromotora u 2022. godini
Remont 6 kV elektromotora u 2022. godini
Izvođenje bravarsko - zavarivačkih usluga za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-2-173-3-312/21
Usluga planskog servisa teretnih motornih vozila (TMV) marke Ford
Obavještenje o nabavci 1421-7-2-99-3-141/21
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji STS Dervići, 50 kVA sa priključnim zračnim SN vodom, općina Bužim
1421-1-1-98-3-140/21
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji STS Donja Lučka-Torići, 160 kVA sa priključnim zračnim SN vodom, Grad Cazin
obavještenje o nabavi 1421-1-1-96-3-139/21
Mjerenje sadržaja lebdećih čestica prašine PM 10 na odlagalištu produkata sagorijevanja Divkovići i Jezero
Mjerenje sadržaja lebdećih čestica prašine PM 10 na odlagalištu produkata sagorijevanja Divkovići i Jezero
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji STS Begovo Brdo, 50 kVA, sa priključnim zračnim SN vodom i pripadajućom niskonaponskom mrežom, Općina Bosanska Krupa, za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Bihać
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-1-1-97-3-138/21
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji STS Grbavice, 100 kVA, sa priključnim zračnim SN vodom i pripadajućom niskonaponskom mrežom, Općina Bužim
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-1-1-95-3-137/21
OBAVJEŠTENJE O NABACI BROJ 1409-7-2-111-3-67/21
Sanacija bajpasa vodostana broj 1 za potrebe Podružnice „Hidroelektrane na Neretvi“ Jablanica
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji STS Polje 3, 100 kVA sa priključnim zračnim SN vodom I pripadajućom niskonaponskom mrežom, općina Velika Kladuša
Obavještenje o nabavci 1421-1-1-94-3-136/21
Nabavka radova na sanaciji betonske obloge dovodnog tunela broj 2 u pogonu HE Jablanica
Nabavka radova na sanaciji betonske obloge dovodnog tunela br. 2 prema td br. 2000032890
Usluge održavanja opreme i postrojenja automatike-dislokacija upravljačkog panela filtera bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-7-2-171-3-307/21
Usluge održavanja zelenih površina za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-2-164-3-300/21
Nabavka mlinskih čekića za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-172-3-310/21
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-3-110-3-66/21
Interventno održavanje građevina i sanacija krova prostorije zatvarača ulazne građevine na kruni brane HE Grabovica za potrebe Podružnice „Hidroelektrane na Neretvi“ Jablanica
Nabavka rezervnih dijelova za elektrofiltere
Nabavka rezervnih dijelova za elektrofiltere
Nabavka rezervnih dijelova za čelične transportere šljake
Nabavka rezervnih dijelova za čelične transportere šljake
Nabavka željezničkih skretničkih pragova
Nabavka željezničkih skretničkih pragova
Nabavka gasoanalizatora za mjerenje sadržaja i koncentracije karakterističnih gasova u gasnim produktima sagorjevanja fosilnih goriva
Nabavka gasoanalizatora za mjerenje sadržaja i koncentracije karakterističnih gasova u gasnim produktima sagorjevanja fosilnih goriva
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda broj: 2000033107
Stalno vatrogasno obezbjeđenje proizvodnog objekta VE
Generalni remont samohodnog transportera BRs-1400.53.1.
986-3-1-191-3-272/21
Nabavka odlivaka za bager pumpe
Obavještenje o nabavci
Popravka i održavanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
Obavještenje o nabavci EDZE-OP-13/21
Nabavka, isporuka i ugradnja daljinski upravljivih prekidača (reclosera) za 10(20) kV nadzemne mreže
Obavještenje o nabavci 1421-1-1-87-3-134/21
Nabavka, isporuka i ugradnja učinskih linijskih rastavljača (ULR) sa opremom za sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SDNiU)
Obavještenje o nabavci 1421-1-1-86-3-133/21
Nabavka i ugradnja opreme za realizaciju optičkog spojnog puta na dionici u ED Mostar i ED Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-190-3-271/21.
Popravka, premotavanje i ispitivanje 0,4 kV elektromotora
Popravka, premotavanje i ispitivanje 0,4 kV elektromotora
Popravka, premotavanje i ispitivanje 0,4 kV elektromotora
Molersko farbarski radovi u poslovnim objektima na području ZDK i SBK za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
Obavještenje o nabavci po EDZE-OP-12-21
Dezinfekcija radnih prostorija na COVID-19, KZ-12/21
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1437-1-2-100-3-109/21
Usluge održavanja buldozera CAT za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-7-2-166-3-303/21
Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-7-1-165-3-302/21
Nabavka rastavnih elemenata
Ispravka za objavještenje o nabavci
Nabavka alohtonih vrsta riblje mlađi -jezerska zlatovčica za potrebe HE na Neretvi
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-189-3-268/21.
Nabavka alohtonih vrsta riblje mlađi -jegulja za potrebe HE na Neretvi
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-188-3-266/21.
Remont reduktora za rostove
Obavještenje o nabavci
Materijal i rezervni dijelovi za održavanje automatike u TE Tuzla
Obavještenje o nabavci
Razna prehrambena roba
Obavještenje o nabavci
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-2-109-3-65/21
Održavanje i servis putničkih vozila za potrebe Podružnice »Hidroelektrane na Neretvi« Jablanica
Obavještenje o nabavci
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji STS Trstovac 2, 100 kVA sa priključnim zračnim SN vodom, Grad Cazin, za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Bihać
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-1-1-85-3-129/21
Nabavka i zamjena transportnih traka za rostove blokova 4 i 5 u TE „Tuzla“ u Tuzli
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-185-3-263/21
Nabavka digitalnih radio modema za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-183-3-262/21
Predpodešenja električnih zaštita i izmjene na nadzornim SCADA sistemima za četiri 220 kV dalekovoda u
Predpodešenja električnih zaštita i izmjene na nadzornim SCADA sistemima za četiri 220 kV dalekovoda u TE "Tuzla", Tuzla
Predpodešenja električnih zaštita i izmjene na nadzornim SCADA sistemima za četiri 220 kV dalekovoda u
Lančanici za čelične transportere šljake
Lančanici za čelične transportere šljake
Lančanici za čelične transportere šljake
Nabavka riblje mlađi-potočne pastrmke za poribljavanje ribolovnog područja 4-ribolovna zona 4.2 Grada Bihaća i ribolovnog područja 5-Općina Bosanska Krupa
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-181-3-261/21
Potrošni materijal i rezervni dijelovi Službe OZM u TE Tuzla Tuzla
Potrošni materijal i rezervni dijelovi Službe OZM u TE Tuzla Tuzla
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-43-8-258/21
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-43-8-258/21
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-42-8-259/21
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-42-8-259/21
Nabavka suhomesnatih proizvoda
Nabavka suhomesnatih proizvoda
Nabavka rezervnih dijelova za čelične transportere šljake
Nabavka rezervnih dijelova za čelične transportere šljake
Nabavka rezervnih dijelova za čelične transportere šljake
Kablovi i kablovski pribor
Kablovi i kablovski pribor
Kablovi i kablovski pribor
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1437-1-1-97-3-108/21
Elektroizolacijska ulja, OP-020/21
Nabavka materijala za zavarivanje i lemljenje
Nabavka materijala za zavarivanje i lemljenje
Nabavka materijala za zavarivanje i lemljenje
Nabavka namirnica - riba i smrznuto povrće za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-151-3-285/21
Nabavka lanca dodavača uglja za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-152-3-286/21
Nabavka čeličnih profila za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-153-3-287/21
Nabavka cijevnih lukova za otpremu pepela za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-149-3-284/21
Izvođenje građevinskih radova za potrebe priključenja na EEO područje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, OP-019/21
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1437-1-3-95-3-106/21
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-113-8-248/21
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-113-8-248/21
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-114-8-249/21
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-114-8-249/21
Nabavka višefunkcijskih brojila i koncentratora u distributivnim podružnicama JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-178-3-252/21
Osiguranje od opšte odgovornosti JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, objekat VE Podveležje 1
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-172-3-247/21
Usluge uređenja zgrade sa 6 kV postrojenjem za napajanje električnom energijom gradilišta blok 7 u TE Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-168-3-242/21
Selektivno osiguranje imovine od požara i nekih drugih opasnosti i od loma i nekih drugih opasnosti, sa dopunskim rizicima od zemljotresa i poplave za JP Elektroprivreda BiH
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-160-3-233/21
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi)
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-156-3-232/21
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općina Centar Sarajevo i Vogošća za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Sarajevo“
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-146-3-217/21
Nabavka i zamjena rashladnog sistema blok transformatora Bloka 7 u Podružnici TE Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-286-3-314/20
Nabavka specijalnog viljuškara za demontažu mlinskih rotora
Odluka o izboru
Nema tendera