Obavještenja
o nabavci

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo i njene podružnice.

Usluge održavanja saobraćajnica i parkinga za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-2-247-3-422/21
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-3-168-3-133/21
OP EDTZ-40/21- Izvođenje građevinskih radova- iskopi i zatrpavanje na području općina Kalesija, Sapna i Teočak, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-1-170-3-136/21
OP EDTZ-39/21 Nabavka materijala i opreme sa ugradnjom i izvođenjem građevinskih i elektromontažnih radova za izgradnju transformatorske stanice KSF6 10(20)/0,4 kV Dubrave Aerodrom sa priključnim srednjenaponskim vodom na području PJD Živinice
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-3-172-3-138/21
OP EDTZ-43/21 Izvođenje građevinskih radova- iskopi i zatrpavanje na području gradova Gračanica, Srebrenik i Gradačac, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla
Nabavka kočionih papuča za vagone tip "E" i lokomotivu CZ Loko 797.8
Nabavka kočionih papuča za vagone tip "E" i lokomotivu CZ Loko 797.8
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-7-3-149-3-106/21
Sanacija pristupne pješačke staze izlaznim štolnama strojare pogona HE Jablanica za potrebe Podružnice „Hidroelektrane na Neretvi“ Jablanica
Usluge servisiranja i popravke motornih vozila-teretna vozila N3 (motorna vozila za prijevoz tereta najveće dopuštene mase > 12.000 kg) za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“, Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-2-105-3-121/21
Nabavka rezervnih dijelova za mehanizaciju unutrašnjeg transporta (viljuškari, traktori i dr.)
Nabavka rezervnih dijelova za mehanizaciju unutrašnjeg transporta (viljuškari, traktori i dr.)
Nabavka rezervnih dijelova za mehanizaciju unutrašnjeg transporta (viljuškari, traktori i dr.)
Mat-oprema sa usputnom ug. za potrebe interpolacije STS Čivelj II i III i STS Dobrinja II
Obavještenje o nabavci za 103-R-07-21
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-7-2-163-3-124/21
KZ - 87/21 – Obezbjeđenje saglasnosti na projektnu dokumentaciju – stručne ocjene o provedenim mjerama protiv – požarne zaštite i zaštite na radu za elektroenergetske i poslovne objekte na području Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-2-164-3-128/21
OP EDTZ-27/21: - Usluge održavanja čistoće u poslovnim prostorijama Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-2-162-3-123/21
OP EDTZ-35/21 Usluge popravki i održavanja vozila, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla
Nabavka specijalnih ležajeva za mlinove i dodavače za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-246-3-419/21
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka
Odluka o poništenju otvorenog postupka
„Nabavka višefunkcijskih brojila električne energije i koncentratora u distributivnim podružnicama JP Elektroprivreda BiH
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-277-3-417/21
Nabavka usluga nadogradnje SPP
Odluka o izboru
Nabavka hidrauličnih cilindara za kolica na ladovarci A
Nabavka hidrauličnih cilindara za kolica na ladovarci A
Nabavka radova na sanaciji betonske obloge dovodnog tunela br. 2 u pogonu HE Jablanica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI br. 986-1-3-280-3-423/21.
Mat-oprema za potrebe kabliranja nadzemnog 10 kV Odcjep Glavičine I, Odcjep TS Ravni Kuk, PJD Konjic.
Obavještenje o nabavci
Mat-oprema sa usputnom ugradnjom –STS Blagaj III I STS Livač III
Obavještenje o nabavci za 103-R-05-21
Studija o potrebi ugradnje protivpožarnih vrata na prostorije pojedinih elektroenergetskih postrojenja
Studija o potrebi ugradnje protivpožarnih vrata na prostorije pojedinih elektroenergetskih postrojenja
Usluga sistematskih pregleda radnika za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Mostar
Obavještenje o nabavci
Nabavka auto guma za vozila za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-244-3-417/21
Građevinsko-zanatski radovi na pomoćnim prostorijama blokova za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-3-243-3-415/21
Gorivo za područje Kantona Sarajevo, OP-030/21
Obavještenje o nabavci broj: 1437-1-1-142-3-146/21
Nabavka HTZ-e opreme i sredstava za zaštitu – zaštitni šljem, odijela, prsluk, kombinezon, čizme i cipele za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-242-3-414/21
Nabavka laboratorijskog potrošnog materijala za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-239-3-411/21
Građevinski radovi - iskopi za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-3-241-3-413/21
Radovi na održavanju građevina - popravka rolo i sekcionih vrata za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-3-237-3-409/21
Nabavka i ugradnja spremnika za HCl za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-240-3-412/21
TD: 2000033424, NAbavka i rekonstrukcija unutrašnje i vanjske rasvjete u pogonu HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI broj 986-1-1-269-3-420/21
Isporuka goriva za potrebe PJD Gornji Vakuf ED Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-104-3-119/21
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-1-144-3-105/21
Nabavka cijevi za spoj bajpasa predturbinskog zatvarača u pogonu HE Jablanica za potrebe Podružnice »Hidroelektrane na Neretvi« Jablanica
Obavještenje o nabavci
Nabavka usluga čišćenja poslovnih objekata Podružnice “Elektrodistribucija” Mostar
Obavještenje o nabavci
Monitoring otpadnih voda za 2022. godinu
Monitoring otpadnih voda za 2022. godinu
Nabavka rezervnih dijelova za rostove
Nabavka rezervnih dijelova za rostove
Remont reduktora, pogonskog bubnja, postolja pogona i užetnjače u TE „Tuzla“ Tuzla.
Remont reduktora, pogonskog bubnja, postolja pogona i užetnjače u TE „Tuzla“ Tuzla.
Servis AUMA pogona SAR 14.2 sa upravljačkom jedinicom AC01.2
Servis AUMA pogona SAR 14.2 sa upravljačkom jedinicom AC01.2
Mat-oprema sa usputnom ug. 10(20) kV STS i NNM Dolovi II, Blace II i Vojle-područje PJD Konjic
Obavještenje o nabavci za 103-R-04-21
Sanacija odvodnje oborinskih voda u Centralnom skladištu u Bihaću
Obavještenje o nabavci 1421-7-3-168-3-203/21
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji niskonaponske mreže (NNM) “Račić 1”, Grad Bihać
Obavještenje o nabavci 1421-1-1-167-3-202/21
Nabavka alohtonih vrsta ribe mladi-jezerska zlatovčica za potrebe HE na Nerevi
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI broj 986-1-1-273-3-409/21
Nabavka alohtonih vrsta ribe mlađi jegulja za potrebe HE na Neretvi
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI broj 986-1-1-278-3-408/21.
Servisiranje i popravka hidrauličnih komponenti na radnim-specijalnim vozilima za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica (SBK)
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-2-103-3-118/21
Servisiranje i popravka hidrauličnih komponenti na radnim-specijalnim vozilima za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica (ZDK)
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-2-102-3-117/21
„Sanacija klizišta na desnom i lijevom boku brane Sniježnica“
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-3-271-3-405/21
Popravak bočnih oštećenja gumene trake tipa ST 2500, transportera T6 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-234-3-405/21
Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-232-3-400/21
Usluge održavanja VN postrojenja za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-228-3-396/21
Nabavka poboljšanih dijelova gorionika ugljene prašine kotla bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-226-3-394/21
Čišćenje mulja za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-227-3-395/21
Nabavka dijelova puhača gara kotla bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-221-3-387/21
Nabavka usluge redovnog održavanja, servisiranja i tehničkog pregleda faktura "Otis" za prevoz osoba na elek. pogon za potrebe Direkcije
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-7-2-267-3-404/21.
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji NNM “Brajića tavan”, općina Sanski Most
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-1-1-164-3-200/21
Usluga nadzora nad gradnjom EEO, za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Bihać
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-1-2-163-3-199/21
Tender, broj 103-R-03-21 Nab_mater./opre_usput_ugrad.(građ_i/ili elect. radovi) za potrebe izgradnje prik. 10(20) kV nadz. Kabl. voda, STS i NN mreže donje Višnjevice II na pod. Podružnice “Elektrodistribucija” Mostar, PJD Konjic
Obavještenje o nabavci
Nabavka mlijeka i mliječnih proizvoda
Nabavka mlijeka i mliječnih proizvoda
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-2-143-3-104/21
Održavanje i servis teretnih vozila i autobusa za potrebe Podružnice »Hidroelektrane na Neretvi« Jablanica
Obavještenje o nabavci broj 1409-1-2-143-3-104/21
Tender, broj: 103-R-02-21 Nabavka materijala/opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje 10 (20) kV kablovske veze “TS Željuša III-TS Asfaltna baza”, “Uborak – TS Semetovac I, “Semetovac-TS Livač I i “ TS S
Obavještenje o nabavci
Usluga remonta armature blokova 4, 5, 6 i zajedničkih postrojenja
Usluga remonta armature blokova 4, 5, 6 i zajedničkih postrojenja
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji NNM “Vrhovska”, općina Bužim
Obavještenje o nabavci 1421-1-1-161-3-197/21
Nabavka materijala i izvođenje radova na rekonstrukciji NNM “Đulići 2”, općina Bužim
Obavještenje o nabavci 1421-1-1-162-3-198/21
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji NNM “Zagrad 2”, općina Velika Kladuša
Obavještenje o nabavci 1421-1-1-160-3-196/21
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji NNM “Čelinja”, općina Velika Kladuša
Obavještenje o nabavci 1421-1-1-159-3-195/21
Nabavka mobilijara sa usputnom ugradnjom u Centar za potrošače i dispečerski centar Podružnice
Obavještenje o nabavci broj 1437-1-1-138-3-142/21
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje 10(20) kV kablovske veze “TS Grad IV – TS Sportska dvorana”, te priključne 10(20) kV kablovske veze za KBTS Ostrožac V i KBTS Grad VI na pod
Obavještenje o nabavci
– Građevinski i elektromontažni radovi na izgradnji /rekonstrukciji NN mreža na području općina Bosanski Petrovac, Ključ i Sanski Most
Ispravka za obavještenje o nabavci 1421-1-3-109/21
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji NNM “Novo naselje”, općina Sanski Most
Obavještenje o nabavci 1421-1-1-154-3-192/21
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji NNM “Šljivari 2”, općina Ključ
Obavještenje o nabavci 1421-1-1-153-3-191/21
Nabavka HTZ opreme i sredstava za zaštitu - zaštitne rukavice, respiratori i viziri za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-233-3-401/21
Košenje, uništavanje korova, ambrozije i krčenje rastinja
Košenje, uništavanje korova, ambrozije i krčenje rastinja
Nabavka rezervnog AUMA pogona za kutni ventil na deponiji Jezro II
Nabavka rezervnog AUMA pogona za kutni ventil na deponiji Jezro II
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-1-142-3-103/21
Nabavka sitnog elektromaterijala i kablova za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica
Obavještenje o nabavci
Nabavka uglja asortimana Lignit za potrebe TE Tuzla za period 2021. - 2022. godina
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-3-1-265-3-383/21
Lanci i užad
Lanci i užad
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-2-140-3-100/21
Usluge zdravstvenog pregleda radnika za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
Pomoćne građevinske usluge – sanacija građevinskog dijela transformatorskih stanica
Obavještenje o nabavci 1421-1-2-149-3-188/21
Nabavka materijala za mašinska postrojenja za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-225-3-392/21
Nabavka materijala i izvođenje radova na rekonstrukciji/izgradnji NNM „Jasika“, Grad Bihać, za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Bihać
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-1-1-148-3-186/21
Nabavka hidratisanog kreča za potrebe TE Tuzla i TE Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-203-3-370/21
Nabavka i zamjena rashladnog sistema blok transformatora Bloka 7 u Podružnici TE Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-286-3-314/20
Nabavka specijalnog viljuškara za demontažu mlinskih rotora
Odluka o izboru
Nema tendera