Obavještenja
o nabavci

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo i njene podružnice.

Nabavka alohtonih vrsta riblje mlađi/ribe- šaran za potrebe Podružnice HE na Neretvi, Jablanica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-245-3-258/20
Nabavka alohtonih vrsta riblje mlađi/ribe- kalifornijska pastrmka za potrebe Podružnice HE na Neretvi, Jablanica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-247-3-260/20
Nabavka alohtonih vrsta riblje mlađi/ribe- jegulja za potrebe Podružnice HE na Neretvi, Jablanica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-249-3-269/20
Nabavka alohtonih vrsta riblje mlađi/ribe- jezerska pastrmka za potrebe Podružnice HE na Neretvi, Jablanica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-248-3-267/20
Nabavka alohtonih vrsta riblje mlađi/ribe- jezerska zlatovčica za potrebe Podružnice HE na Neretvi, Jablanica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-246-3-259/20
Usluge održavanja MDM sistema za potrebe JP EP BiH
Obavještenje o nabavci, 986-1-2-240-3-268/20.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-7-2-120-3-82/20
Mjerenje vibracije i opleta agregata br. 1, 2 i 3 za potrebe pogona HE Salakovac Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica
Nabavka autohtonih vrsta riblje mlađi/ribe-potočna pastrmka za potrebe Podružnice HE na Neretvi, Jablanica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-243-3-256/20
Nabavka autohtonih vrsta riblje mlađi/ribe-glavatica za potrebe Podružnice HE na Neretvi, Jablanica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-242-3-255/20
Nabavka autohtonih vrsta riblje mlađi/ribe-mekousna pastrmka za potrebe Podružnice HE na Neretvi, Jablanica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-244-3-257/20
Radovi na pomoćnim i drugim objektima TE - čišćenje oluka na Kiper stanici za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"
1424-7-3-251-3-336/20
Nabavka remenova za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-252-3-337/20
Nabavka roto - sota za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-250-3-334/20
Nabavka UPS - a za blok 5 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-248-3-332/20
Elaborat o snimku kotlovskog postrojenja bloka 6 i prijedlog za poboljšanje sagorijevanja za potrebe Podružnice
1424-1-2-249-3-333/20
Kalibracija i certifikacija kamionske vage II - Silos 3000 m3
Kalibracija i certifikacija kamionske vage II - Silos 3000 m3
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-1-168-3-124/20
OP-EDTZ-20/20 Razni građevinski materijali za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo
Popravka, premotavanje i ispitivanje potopnih i prenosnih pumpi
Popravka, premotavanje i ispitivanje potopnih i prenosnih pumpi
Usluge popravki, premotavanja i ispitivanja potopnih i prenosnih pumpi u TE "Tuzla" Tuzla
Usluge popravki, premotavanja i ispitivanja potopnih i prenosnih pumpi u TE "Tuzla" Tuzla
Prevoz radnika na relaciji Tuzla - TE “Tuzla”, Tuzla i obratno sjevernom saobraćajnicom na period od 2 (dvije) godine
Prevoz radnika na relaciji Tuzla - TE “Tuzla”, Tuzla i obratno sjevernom saobraćajnicom na period od 2 (dvije) godine
Nabavka reduktora transporta-desni odlagač A2RsB 8500.60 za potrebe ZD RU Kreka
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-1-691-3-514/20
Nabavka drvenih stubova za potrebe elektrodistributivnih podružnica
Obavještenje o nabavci 986-1-1-238-3-253/20.
Betonska galanterija za potrebe građevinskog održavanja.
Betonska galanterija za potrebe građevinskog održavanja.
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji KBTS Ušivak 3 (3270), KBTS Bjelašnica Apartmani 9 (T21510) i KBTS Drozgometva 5 (T19359), sa pripadajućim srednjenaponskim i niskonaponskim kablovskim vezama, po otvorenom postupku javne nabavke roba, bro
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1437-1-1-176-3-145/20
Kancelarijski materijal.
Kancelarijski materijal.
Nabavka armirano-betonskih stubova, betonskih cijevi i armirano-betonskih nogara za potrebe elektrodistributivnih Podružnica JP Elektroprovreda BiH d.d.-Sarajevo – LOT 6
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-241-3-252/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-239-3-251/20
Nabavka srednjenaponskih rastavljača i postolja osigurača
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-7-1-224-8-330/20
Nabavka vatrogasne opreme za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Izrada i isporuka hidrauličnih crijeva sa priključcima
Obavještenje o nabavci
Nabavka pumpi za doziranje u sistem para – voda za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-247-3-329/20
Materijal za vulkanizaciju gumenih traka
Obavještenje o nabavci
Popravka dijela krovova, lanterni i oluka bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-3-243-3-326/20
Nabavka dijelova za pumpe i opreme za pumpe za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-245-3-327/20
Nabavka materijala za održavanje čistoće za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-242-3-324/20
Nabavka autoguma za putnička vozila za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-246-3-328/20
Nabavka indikatora kvara za trafostanice gdje je realizovan optički spojni put sa usputnom ugradnjom
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1437-7-1-172-3-143/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-2-112-3-81/20
Ispitivanje izolacionog sistema energetskih transformatora u pogonu HE Jablanica Podružnice »Hidroelektrane na Neretvi« Jablanica.
Obavještenje o nabavci usluge 1409-1-2-112-3-81/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-1-111-3-80/20
Nabavka cjevne instalacije i armature na pogonskom dijelu preljevnih organa na brani i drenažne brane HE Grabovica za potrebe Podružnice »Hidroelektrane na Neretvi« Jablanica
Obavještenje o nabavci
Poziv za dostavljanje ponuda, broj NU-01/20 „Usluge prokresa DV-a i sječe rastinja na području Kantona Sarajevo“
Nabavka usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
Nabavka materijala za investiciono održavanje elektropostrojenja-nabavka izolacionog plina SF 6 3.0 za potrebe Podružnice
1424-7-1-241-3-322/20
Usluge održavanja postrojenja HPV-a za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-240-3-321/20
Nabavka antiabrazivnih dijelova za pneumatski transport pepela
Nabavka antiabrazivnih dijelova za pneumatski transport pepela
Nabavka antiabrazivnih dijelova za pneumatski transport pepela
Radovi na zamjeni ograde oko DC Travnik za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
Obavještenje o nabavci 1429-1-3-124-3-112/20
Kontrola zavarenih spojeva NDT metodama.
Kontrola zavarenih spojeva NDT metodama.
Gumene transportne trake
Gumene transportne trake
Gumene transportne trake
Nabavka dijelova za sistem upravljanja T3000 - nabavka rezervnih dijelova za potrebe Podružnice Termoelektrana
1424-1-1-239-3-320/20
Nabavka dijelova za kotao - brtveni dijelovi za regulacioni ventil bloka 5 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"
1424-1-1-237-3-317/20
Izvođenje bravarsko - zavarivačkih usluga za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-234-3-315/20
Rezervni dijelovi za postrojenja automatike-Nabavka dijelova za sistem pripreme uzorka za potrebe Podružnice
1424-7-1-238-3-318/20
Nabavka legiranih kotlovskih cijevi za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-236-3-316/20
Nabavka rezervnih dijelova za drobilicu šljake
Nabavka rezervnih dijelova za drobilicu šljake
Nabavka kalorimetra za određivanje DTV uglja za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-233-3-314/20
Nabavka kablovskog završetka za blok transformator bloka 6 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-232-3-313/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-1-107-3-78/20
Nabavka lične zaštitne i radne obuće za profesionalnu upotrebu za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica
Obavještenje o nabavci
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1409-7-1-108-3-79/20
Nabavka DECT telefona za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
Dodatni građevinski radovi na srednjenaponskoj mreži zbog uklapanja nove transformatorske stanice 110/20/10 kV Sarajevo 10, na području općina Novi Grad i Vogošća, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1437-7-3-168-3-140/20
Isporuka boja i lakova za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-7-1-120-3-106/20
Nabavka i ugradnja spremnika za HCl za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-230-3-311/20
Nabavka sitnog alata i inventara za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-231-3-310/20
Nabavka materijala i opreme sa ugradnjom za zamjenu postojećih 10(20) kV i 35 kV kablova na dionici „TS Cementara Kakanj-Most preko rijeke Bosne“ na području PJD Kakanj za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-118-3-103/20
Nabavka mjerno regulacione opreme za blok 7- oprema za održavanje postrojenja bloka 7 za potrebe Podružnic
1424-1-1-229-3-308/20
Rekonstrukcija LAN mreže u PJD Zavidovići za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-7-3-117-3-102/20
Nabavka multifunkcionalnog uređaja sa termoviziskom kamerom za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-228-3-306/20
Nabavka i ugradnja cjevovoda deka vode na trasi HPV 1/4 - blok 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-227-3-304/20
Isporuka goriva za potrebe PJD Bugojno ED Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-116-3-100/20
Nabavka pumpe za naftu za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-226-3-302/20
Nabavka sitnog elektromaterijala za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-225-3-299/20
Usluge održavanja teretnih vozila sa hidrauličnom nadgradnjom koje se ne mogu predvidjeti
Obavještenje o nabavci broj 1437-1-2-165-3-136/20
Materijal i oprema za remont transformatora, OP-031/20
Obavještenje o nabavci br. 1437-1-1-161-3-133/20
Nabavka specijalnog viljuškara za demontažu mlinskih rotora
Odluka o izboru
Nema tendera