Obavještenja
o nabavci

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo i njene podružnice.

Održavanje turbinskih postrojenja za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-47-3-169/23
Revizija generatora bloka 6 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-38-3-159/23
Revizija sistema uzbude generatora bloka 5 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-43-3-164/23
Utovar i odvoz otpadnog materijala iz kruga TE "Kakanj" za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-45-3-166/23
Izvođenje limarsko izolaterskih usluga za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-46-3-167/23
Nabavka vijčane robe, semeringa i remenova za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-40-3-160/23
Usluge prevoza buldozera za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-42-3-163/23
Nabavka cijevi i cijevnih elemenata za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-36-3-158/23
Nabavka vatrogasne opreme za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-35-3-157/23
Usluge monitoringa radioaktivnosti za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-41-3-162/23
Usluge održavanja mlinova, dodavača i grebača šljake za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-34-3-156/23
Zdravstvene usluge za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-2-39-3-161/23
Čišćenje oborinske, fekalne kanalizacije i septičkih jama za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-2-44-3-165/23
Izvođenje bravarsko-zavarivačkih usluga za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-33-3-155/23
Revitalizacija turboagregata i turbinskog postrojenja bloka 7-230MW za potrebe Podružnice TE Kakan
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-3-1-80-3-107/23
Usluge servisiranja i popravke motornih vozila – putnička vozila na području BPK Goražde
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1437-1-2-38-3-69/23
Usluga planskog servisiranja vozila Iveco
Obavještenje o nabavci 1421-7-2-29-3-69/23
Usluga planskog servisiranja vozila VW
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-7-2-25-3-68/23
Nabavka kancelarijskog materijala
Odluka o izboru
Nabavka goriva za područje ED Bihać – Nabavka goriva za PJD Bužim
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-1-1-23-3-67/23
Poribljavanje – Nabavka mlađi potočne pastrmke, za potrebe Djelatnosti proizvodnje - Pogon Bihać
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-7-1-22-3-66/23
Mašinska i građevinska sanacija transportera GTK 8
Mašinska i građevinska sanacija transportera GTK 8
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-7-1-39-3-40/23
Nabavka namjenskog sredstva za čišćenje elektromašinske opreme za potrebe pogona HE Grabovica Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica
Mjerenje i popravka uzemljenja na EEO, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“, Bihać
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-1-440-8-199/23
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-1-440-8-199/23
Nabavka usluga Održavanje backup servera i licenci u IKT centrima PTZ Sarajevo i Disaster Recovery centar Zenica u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-78-3-105/23
Nabavka brvenih pletenica za vrata mlinova
Servisiranje i popravka motornih vozila - radna specijalna vozila za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
Odluka o izboru
Preventivno i korektivno održavanje SCADA sistema u VN i SN postrojenjima TE “Tuzla”, Tuzla
Preventivno i korektivno održavanje SCADA sistema u VN i SN postrojenjima TE “Tuzla”, Tuzla
Pregled vatrogasnih aparata za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-2-32-3-151/23
Remont pumpi u crpnim stanicama blokova 6 i 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-31-3-149/23
Revizija opreme u hemijskoj pripremi vode za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-30-3-148/23
Revizija turbine sa otvaranjem ST kućišta 6-110 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-28-3-145/23
NDT kontrola ležajeva turbine za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-29-3-147/23
Nabvka dijelova za pumpe u strojarnici za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-27-3-144/23
Remont postrojenja za VDU, UDU, UOŠIP i VOŠIP za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-26-3-143/23
Nabavka svježeg junećeg i telećeg mesa i suhomesnatih proizvoda LOT 2
Nabavka svježeg junećeg i telećeg mesa i suhomesnatih proizvoda LOT 2
Nabavka svježeg junećeg i telećeg mesa i suhomesnatih proizvoda LOT 2
Nabavka svježeg junećeg i telećeg mesa i suhomesnatih proizvoda LOT 1
Nabavka svježeg junećeg i telećeg mesa i suhomesnatih proizvoda LOT 1
Nabavka svježeg junećeg i telećeg mesa i suhomesnatih proizvoda LOt 1
Nabavka uložaka mazutnih pumpi blokova 4 i 5
Nabavka uložaka mazutnih pumpi blokova 4 i 5
Nabavka uložaka mazutnih pumpi blokova 4 i 5
Usluga dopune Elaborata geodetskog snimanja i obilježavanja trase cjevovoda fi 70 i fi 800 od jezera Modrac do TE “Tuzla”, Tuzla
Usluga dopune Elaborata geodetskog snimanja i obilježavanja trase cjevovoda fi 70 i fi 800 od jezera Modrac do TE “Tuzla”, Tuzla
Uslugu sistematskog ljekarskog pregleda za žene - LOT 2
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGE IZ ANEKSA II 986-9-2-2-22-103/23
Usluga sistematskog ljekarskog pregleda - LOT 1
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGE IZ ANEKSA II 986-9-2-1-22-101/23
Nabavka putničkih vozila putem operativnog lizinga
Odluka o izboru
Nabavka opreme za zaštitu od požara
Nabavka opreme za zaštitu od požara
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-1-37-3-38/23
Nabavka zračnog ventila za kaplan turbine za potrebe pogona HE Grabovica Podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica
Obavještenje o nabavci
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-2-36-3-37/23
Ronilačke usluge u pogonima HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac Podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica
Obavještenje o nabavci broj 1409-7-2-36-3-37/23
Obavezni i preventivni zdravstveni pregledi po pravilima o zaštiti na radu-Obavljenje ljekarskog pregleda za žene "TE Kakanj" za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-25-3-137/23
Nabavka valjaka za transportere za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-23-3-134/23
Nabavka brtvenog materijala za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-24-3-136/23
Nabavka materijala za spajanje za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-22-3-133/23
Popravak transformatora 110 kV, 40 MVA – pripremne aktivnosti za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-20-3-125/23
Nabavka gumene transportne trake za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-19-3-108/23
Usluge razgrtanja šljake i pepela na deponiji Turbići za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-17-3-98/23
Generalni remont reduktora za potrebe Rudnika uglja “Kreka” d.o.o. Tuzla, pogon „Šikulje“ u Lukavcu
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-2-69-3-181/23
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-2-34-3-36/23
Pomoćne građevinske usluge-usluge održavanja građevinskih objekata za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica
Usluge građevinskog održavanja postrojenja, objekata i kruga u TE Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-3-34-3-61/23
OP EDTZ-3/23 – Antikorozivna zaštita željezno rešetkastih stubova 35 kV dalekovoda, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-3-35-3-63/23
OP EDTZ-2/23 Građevinski i elektromontažni radovi na priključenju/izgradnji/rekontrukciji EEO na području Živinice, Banovići, Kladanj, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-1-33-3-35/23
Nabavka opreme u prostorijama pogona HE Grabovica Podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica
Obavještenje o nabavci
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-2-32-3-34/23
Ispitivanje izolacionog sistema generatora HE Jablanica za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica
Nabavka lične zaštitne opreme
Nabavka lične zaštitne opreme
Periodično ispitivanje funkcionalnosti i ispravnosti i održavanje vatrodojavnog sistema
Periodično ispitivanje funkcionalnosti i ispravnosti i održavanje vatrodojavnog sistema
Periodično ispitivanje funkcionalnosti i ispravnosti i održavanje vatrodojavnog sistema
Građevinski radovi na održavanju odlagališta produkata procesa u TE "Tuzla", Tuzla
Građevinski radovi na održavanju odlagališta produkata procesa u TE "Tuzla", Tuzla
Građevinski radovi na održavanju odlagališta produkata procesa u TE "Tuzla", Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-3-31-3-32/23
Sanacija pristupnog puta galeriji zatvarača ispusta dovodnog tunela II pogona HE Jablanica Podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica
Obavještenje o nabavci
Remont armature u strojarnicama blokova i postrojenjima grijanja za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-16-3-95/23
Nabavka opreme i radova za realizaciju optičke kablovske infrastrukture u TE Kakanj - Deponija uglja Hrasno za potrebe sistema tehničke zaštite za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-3-45-3-92/23
Kolektivno osiguranje zaposlenika JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-44-3-91/2
Nabavka Ležajeva LOT 2
Nabavka Ležajeva LOT 2
Nabavka Ležajeva LOT 2
Nabavka Ležajeva
Nabavka Ležajeva
Nabavka Ležajeva
Usluge mašinskog održavanja zajedničkih postrojenja
Usluge mašinskog održavanja zajedničkih postrojenja
Usluge mašinskog održavanja zajedničkih postrojenja
Nabavka pokretnih traka rešetke za dogorjevanje bloka 4
Nabavka pokretnih traka rešetke za dogorjevanje bloka 4
Nabavka pokretnih traka rešetke za dogorjevanje bloka 4
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ1409-1-1-26-3-30/23
Nabavka goriva za vozila - benzin BMB 95 za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica
Obavještenje o nabavci
Nabavka novih auto guma za potrebe Direkcije JP EPBiH d.d.- Sarajev
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-7-1-43-3-89/23
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-1-25-3-29/23
Nabavka i ugradnja opreme za integraciju sistema upravljanja u pogonima i postrojenjima u pogonu HE Grabovica Podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica
Usluge - zakup oglasnog prostora u elektronskim, printanim, digitalnim i drugim medijima za potrebe realizacije promotivne kampanje „E-račun EPBiH“
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-39-3-87/23
Izgradnja postrojenja za odsumporavanje dimnih plinova u Termoelektrani Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-3-3-42-3-86/23
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-483-8-85/23
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-483-8-85/23
Nabavka servisnog vozila 2 komada za potrebe Rudnika uglja “Kreka” d.o.o. Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-1-61-3-145/23
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-2-24-3-28/23
Sanacija kliznih prstenova HE Jablanica za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica
Obavještenje o nabavci
Usluga sanacije hidrantskih mreža
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-1-2-11-3-58/23
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-3-23-3-27/23
Generalni remont agregata broj 3 u pogonu HE Salakovac Podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica
Obavještenje o nabavci
Nabavka nadogradnje SCADA sistema u HE Una Kostela za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-41-3-84/23
Nabavka i izrada BIM digitalizacije objekata izvedenog stanja proizvodnih pogona JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-40-3-81/23
Projektovanje, isporuka, montaža i ispitivanje fotonaponske elektrane (FNE) Rešetnica 800 kW po sistemu “Ključ u ruke”
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-33-3-73/23
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-2-3-438-8-77/23
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-2-3-438-8-77/23
Pružanje usluge naplate računa za električnu energiju za fizička lica i elektronski transfer podataka za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-26-3-58/23
Nabavka srednjenaponskih rastavljača i postolja osigurača za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP EP BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE 986-0-1-4-2-193/22
Nabavka energetskih transformatora 10(209/0,42 kV i 20/0,42 kV za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP BiH Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE 986-0-1-1-2-64/22
Nabavka i zamjena rashladnog sistema blok transformatora Bloka 7 u Podružnici TE Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-286-3-314/20
Nabavka specijalnog viljuškara za demontažu mlinskih rotora
Odluka o izboru
Nema tendera