Obavještenja
o nabavci

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo i njene podružnice.

Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općina Visoko, Vareš, Breza i Olovo za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-198-3-109/19
Nabavka i ugradnja čelično-rešetkastog stuba na 35 DV kV Nemila-Žepče za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
Obavještenje o nabavci EDZE-KZ-29-19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-1-131-3-139/19
Nabavka alata, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla, po Tenderu broj: OP EDTZ-41/19
Nabavka roba koja kao usputnu stvar uključuje i ugradnju i/ili postavljanje i/ili montažu uz robu TS 10(20)/0,4 kV, KB 10(20) kV i NN kb priključaka objekata u posebnim zonama (Stari Grad, Novo Sarajevo, Novi Grad, Vogošća i Ilijaš)
Ispravka obavještenja o nabavci broj 1437-1-1-74-8-108/19
Nabavka usluga izrade i ovjere elaborata zaštite na radu i zaštite od požara za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
Obavještenje o nabavci EDZE-KZ-28/19
Nabavka roba koja kao usputnu stvar uključuje i ugradnju i/ili postavljanje i/ili montažu uz robu TS 10(20)/0,4 kV, KB 10(20) kV i NN kb priključaka objekata u posebnim zonama (Trnovo i Ilidža)
Ispravka za obavještenje o nabavci broj 1437-1-1-73-8-106/19
Usluge upravljanja i održavanja čistoće kotlovskih postrojenja i postrojenja RJ Hemija
Usluge upravljanja i održavanja čistoće kotlovskih postrojenja i postrojenja RJ Hemija
Usluge upravljanja i održavanja čistoće kotlovskih postrojenja i postrojenja RJ Hemija
Prokres-sječa šume za potrebe ED Zenica EDZE-PZDP-01/19
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU DODJELE UGOVORA ZA USLUGE IZ ANEXA II DIO B ZJN
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općina Hadžići, Trnovo i Novo Sarajevo
Ispravka za obavještenje o nabavci broj 1437-1-1-93-8-104/19
Nabavka rezervnih dijelova za pumpe
Nabavka rezervnih dijelova za pumpe
Nabavka, isporuka i ugradnja SN postrojenja u KBTS 10(20)/0,4 kV za potrebe priključenja krajnjih kupaca na 10(20) kV naponu za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica,
Obavještenje o nabavci EDZE-OP-29-19
Usluge ručnog i mašinskog košenja, krčenja, uništavanja ambrozije i drugih radova na održavanju zelenih površina u krugu i van kruga TE “Tuzla” Tuzla
Usluge ručnog i mašinskog košenja, krčenja, uništavanja ambrozije i drugih radova na održavanju zelenih površina u krugu i van kruga TE “Tuzla” Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-1-111-3-66/19
Nabavka prehrambenih artikala, dodataka jelima, potrošnog materijala i bezalkoholnih pića za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
Nabavka kancelarijskog materijala - štampani obrasci za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-244-3-378/19
Lična i skupna zaštitna oprema: Zaštitna i radna obuća za profesionalnu upotrebu
Obavještenje o nabavci broj 1437-1-1-120-3-102/19
Nabavka armirano-betonskih stubova, betonskih cijevi i armirano-betonskih nogara LOT5
Odluka o izboru
Nabavka armirano-betonskih stubova, betonskih cijevi i armirano-betonskih nogara LOT4
Odluka o izboru
Nabavka armirano-betonskih stubova, betonskih cijevi i armirano-betonskih nogara LOT3
Odluka o izboru
Nabavka armirano-betonskih stubova, betonskih cijevi i armirano-betonskih nogara LOT2
Odluka o izboru
Nabavka armirano-betonskih stubova, betonskih cijevi i armirano-betonskih nogara LOT1
Odluka o izboru
Nabavka usluga inoviranja investiciono-tehničke i okolinske dokumentacije zamjenskog bloka 8 TE Kakanj
ODluka o izboro
Izrada elaborata saobraćajne signalizacije i opreme puta
Obavještenje o nabavci broj: 1437-1-2-121-3-103/19
Remont cijevnog sistema na kotlovima
Remont cijevnog sistema na kotlovima
Remont cijevnog sistema na kotlovima
Građevinski i/ili elektromontažni radovi na EEO i OMM uz djelimičnu isporuku materijala na području Općine Bužim
Obavještenje o nabavci
Uređenje deponije šljake i pepela do nivoa konačne trase puta za Slapnu Goru za potrebe Podružnice TE kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-3-204-3-258/19
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općina Centar Sarajevo i Vogošća
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1437-1-1-91-8-101/19
Održavanje termičke izolacije
Održavanje termičke izolacije
Održavanje termičke izolacije
Nabavka rezervnih dijelova za pumpna postrojenja na HPV-e i toplifikaciju
Nabavka rezervnih dijelova za pumpna postrojenja na HPV-e i toplifikaciju
Remontno održavanje rashladnih uređaja, posuda pod pritiskom blokova 3, 4, 5, 6 i toplotne podstanice TS1 i TS2
Remontno održavanje rashladnih uređaja, posuda pod pritiskom blokova 3, 4, 5, 6 i toplotne podstanice TS1 i TS2
Izvođenje građevinskih radova na EEO za potrebe redovnog i interventnog održavanja na području Grada Cazina
Obavještenje o nabavci
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-2-110-3-64/19
Uklanjanje nanosa sa dna ulazne građevine broj 1 i 2 u pogonu HE Jablanica za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
Lična i skupna zaštitna oprema: Zaštitni opasači i penjalice za betonske i drvene stubove
Obavještenje o nabavci broj: 1437-1-1-115-3-99/19
Lična i skupna zaštitna oprema: Radne uniforme, zaštitna i radna odjeća za profesionalnu upotrebu
Obavještenje o nabavci broj 1437-1-1-114-3-98/19
Isporuka materijala i rezervnih dijelova za održavanje automatike
Isporuka materijala i rezervnih dijelova za održavanje automatike
Nabavka frekventnih pretvarača za transporter GTK 3C na dopremi uglja I i II etape u TE „Tuzla“, Tuzla
Nabavka frekventnih pretvarača za transporter GTK 3C na dopremi uglja I i II etape u TE „Tuzla“, Tuzla
Projektovanje, nabavka materijala i izgradnja TS 10(20)/0,4kV, KB 10(20) kV i NN kb priključaka objekata u posebnim zonama (Stari Grad, Novo Sarajevo, Novi Grad, Vogošća i Ilijaš)
Ispravka za obavještenje o nabavci 1437-1-1-74-8-96/19
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općina Stari Grad Sarajevo i Ilijaš
Ispravka za obavještenje o nabavci 1437-1-1-90-8-97/19
Nabavka usluge u predmetu sanacije izolacije na agregatu br.3 u Pogonu HE Jablaniva, tender broj 2000026673
Obavještenje o nabavci broj 986-1-2-201-3-257/19
Sanacija radionice u Termoelektrani Tuzla u Tuzli
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-197-3-256/19
Nabavka meteroloških senzora za radio objeakt Vrana - Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-7-1-203-3-255/19
Servisiranje i popravka vozila Lada Niva i Ssang Yong
Servisiranje i popravka vozila Lada Niva i Ssang Yong
Nabavka kablova i kablovskog pribora
Nabavka kablova i kablovskog pribora
Sitni elektro materijal
Sitni elektro materijal
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općina Maglaj, Zavidovići, Tešanj i Doboj Jug za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-188-3-103/19
Geodetske usluge na snimanju zaliha uglja na depoima, snimanju za katastar podzemnih instalacija i drugi poslovi iz oblasti geodezije za potrebe TE “Tuzla”, Tuzla
Geodetske usluge na snimanju zaliha uglja na depoima, snimanju za katastar podzemnih instalacija i drugi poslovi iz oblasti geodezije za potrebe TE “Tuzla”, Tuzla
Lanci i lančanici
Lanci i lančanici
Kalibracija vaga
Kalibracija vaga
Građevinski i/ili elektromontažni radovi na EEO i OMM uz djelimičnu isporuku materijala na području općina Bosanski Petrovac, Ključ i Sanski Most
Obavještenje o nabavci
Nabavka i isporuka drvene građe za potrebe GO
Nabavka i isporuka drvene građe za potrebe GO
Nabavka pasti i sapuna
Nabavka pasti i sapuna
Građevinsko održavanje postrojenja, objekata i kruga TE Tuzla
Građevinsko održavanje postrojenja, objekata i kruga TE Tuzla
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općina Bugojno, Gornji Vakuf-Uskoplje, Donji Vakuf i Jajce za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-186-3-101/19
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji SN vodova zbog prelaska na 20 kV naponski nivo na području Kantona Sarajevo, po otvorenom postupku, broj; OP-026/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1437-1-1-111-3-89/19
Rezervni dijelovi za frekventne pretvarače.
Rezervni dijelovi za frekventne pretvarače.
Čišćenje ogrevnih površina na kotlu 5
Čišćenje ogrevnih površina na kotlu 5
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-1-126-3-137/19
Zamjena opreme i radovi na sanaciji TS 35/10 kV Tuzla IV – priprema za uvođenje u SDNiU, Grad Tuzla, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla po Tenderu broj: OP EDTZ-22/19
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općina Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača, Kiseljak i Fojnica za potrebe Podružnice “Elektrodistri
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-185-3-100/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-7-2-124-3-136/19
Usluge interventnog održavanja i popravki sa otklanjanjem kvarova na mašinskom postrojenju MHE Modrac, MHE Sniježnica i Brane Sniježnica, sa djelimičnom isporukom materijala, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla, po Tenderu broj: KZ-107/19
Zamjena sistema vatrodojave u vatrogasnom domu TE Tuzla – prva faza
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-198-3-249/19
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općina Novi Grad Sarajevo i Ilidža
Ispravka za obavještenje o nabavci broj: 1437-1-1-89-8-84/19
Teneder broj 2000025245-Nabavka radova za rekonstrukciju komandne prostorije HE Grabovica
Obavještenje o nabavci broj 986-1-3-196-3-250/19
Nabavka materijala i opreme sa ugradnjom, rekonstrukcija DV 10 kV Babino – II faza, prelazak na 20 kV napon za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-180-3-98/19
Nabavka dijelova za mjerenja za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-238-3-374/19
Isporuka materijala i rezervnih dijelova za održavanje pneumatike blopkova u TE "Tuzla", Tuzla
Isporuka materijala i rezervnih dijelova za održavanje pneumatike blopkova u TE "Tuzla", Tuzla
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
1424-1-1-229-8-372/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-1-123-3-135/19
OP EDTZ-36/19, Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općina Kalesija, Sapna i Teočak, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-7-1-122-3-134/19
Nabavka, transport i ugradnja uredskog namještaja i opreme, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla , po Tenderu broj: KZ-76/19
Nabavka mlinskih čekića za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-234-3-370/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-1-120-3-133/19
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području gradova Gračanica, Srebrenik i Gradačac, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla, po Tenderu broj: OP EDTZ-38/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-1-119-3-132/19
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području grada Živinice i općina Banovići i Kladanj, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla, po Tenderu broj: OP EDTZ-33/19 sa namjerom zaključenja Okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period od 2 godine.
Nabavka opreme u polju (ostala elektro oprema: SN upuštači, otkočnici, graničnici i ostala elektro oprema) bagera SRs-401/1 za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD RU Kreka
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-1-1044-3-456/19
Nabavka gumene transportne trake za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD RU Kreka“
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-1-1045-3-457/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-3-116-3-128/19
Građevinski i elektromontažni radovi sa djelimičnom isporukom materijala i opreme – podzemna mreža – ustupanje radova na elektrodistributivnim objektima, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla, po Tenderu broj: OP EDTZ - 35/19.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-1-117-3-129/19
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području grada Tuzla i općina Lukavac i Čelić, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla
Otvoreni postupak
Nabavka vijaka
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-3-108-3-115/19
OP EDTZ-25/19 - Izgradnja novog objekta arhive na lokaciji izgorjelog montažnog objekta PJD Živinice, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla
10096101 – Nabavka komercijalnog kredita za finansiranje dijela avansa za projekat izgradnje Bloka 7 TE Tuzla za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Ispravka obavjestenja o nabavci
Nema tendera