Obavještenja
o nabavci

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo i njene podružnice.

Odvodnici prenapona
Odluka o izboru
Nabavka osigurača, postolja osigurača i limitatora za potrebe distributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
Nabavka autohtonih vrsta riblje mlađi/ribe-potočna pastrmka za potrebe Podružnice HE na Neretvi, Jablanica
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE 986-1-1-243-4-7/21
Nabavka autohtonih vrsta riblje mlađi/ribe-mekousna pastrmka za potrebe Podružnice HE na Neretvi, Jablanica
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE 986-1-1-244-4-6/21
Nabavka autohtonih vrsta riblje mlađi/ribe-glavatica za potrebe Podružnice HE na Neretvi, Jablanica
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE 986-1-1-242-4-8/21
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-345-8-3/21
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-345-8-3/21
Nabavka usluga nadogradnje MDM sistema za potrebe JP EP BiH
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
Nabavka i ugradnja opreme za realizaciju optičkog spojnog puta na dionicama u ED Zenica i ED Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
Modernizacija dijela vanjske rasvjete i kablovskog razvoda sistema video nadzora za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-421-3-545/20
Nabavka opreme u 35 kV polju transformatora 31,5 MVA za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-420-3-544/20
Nabavka dijelova za sistem upravljanja bloka 6 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-419-3-543/20
Remont i revizija pumpi u strojarnici bloka 6-110 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-418-3-542/20
Nabavka ventilatora za rashladne tornjeve bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-417-3-541/20
Nabavka dijelova za kotlovsko postojenje prema crtežima za blok 6 - 110 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-416-3-540/20
Utovar i odvoz otpadnog materijala iz Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-2-415-3-539/20
Remont postrojenja za VDU, UDU, UOŠIP i VOŠIP za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-414-3-537/20
Remont kofica kofičastog rotacionog bagera za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-411-3-536/20
Usluge demontaže i montaže dijela cijevi kondenzatora bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-410-3-535/20
Remont duvaljki AERZEN Typ GM 25 S za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-409-3-534/20
Projekat uklanjanja 35 kV dalekovoda TS Goražde 1 – TS Azot sa pribavljanjem saglasnosti, po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, broj: KZ-23/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1437-7-2-254-3-207/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-1-1-180-3-123/20
Nabavka i montaža AKU baterije 220 V i pripadajuće opreme za potrebe pogona HE Salakovac Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica
Usluga održavanja optičkih spojnih puteva u JP EP BiH
Obavještenje o nabavci 986-1-2-345-3-396/20.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-1-179-3-122/20
Nabavka ležajne posteljice lopatica sprovodnog aparata za potrebe pogona HE Jablanica Podružnice „Hidroelektrane na Neretvi“ Jablanica
Usluge popravke motornih vozila – teretna vozila za područje Bosansko-podrinjskog kantona, OP-051/20
Obavještenje o nabavci broj:1437-1-2-253-3-206/20
Usluge popravke motornih vozila – putnička vozila za područje Bosansko-podrinjskog kantona, OP-050/20
Obavještenje o nabavci broj:1437-1-2-252-3-205/20
Izgradnja postojenja za odsumporavanje dimnih plinova na Bloku 7 za potrebe TE Kakanj
Obavještenje o nabavci 986-5-3-342-3-395/20.
Nabavka gumiranih cjevovoda i armatura na kolonima za deminerizaciju 5 i 6 kolonama za regeneraciju onečišćenog kondenzatora
Obavještenje o nabavci 986-1-1344-3-394/20.
Nabavka tonera za potrebe TE "Tuzla", Tuzla
Nabavka tonera za potrebe TE "Tuzla", Tuzla
Izmiještanje hidrantske mreže na depou IV u TE “Tuzla”, Tuzla
Izmiještanje hidrantske mreže na depou IV u TE “Tuzla”, Tuzla
Lot 6-Nabavka armirano betonskih stubova za potrebe elektrodistributivnih podružnica
Obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacija 986-0-1-2-2-390/20
Lot 8-Nabavka betonskih cijevi za potrebe elektrodistributivnih podružnica
Obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacija 986-0-1-4-2-392/20.
Lot 10- Nabavka armirano -betonskih nogara za potrebe elektrodistributivnih podružnica
Obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacija 986-0-1-3-2-391/20.
Remont filtera i otpreme pepela bloka 6-110 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-408-3-533/20
Nabavka čeličnih profila
Nabavka čeličnih profila
Nabavka čeličnih profila
Isporuka materijala i opreme za održavanje vozila za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica, Podružnice „Elektrodistribucija“, Bihać, Podružnice „Elektrodistribucija“, Mostar, Podružnice „Elektrodistribucija“, Sarajevo i Podružnice „Elektrodistri
Obavještenje o nabavci EDZE-OP-57/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-1-174-3-120/20
Nabavka svježeg mesa za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
Obavještenje o nabavci
Edukacija, provjera znanja i izdavanje uvjerenja/certifikata za samostalno obavljanje poslova periodičnih pregleda dizalica.
Edukacija, provjera znanja i izdavanje uvjerenja/certifikata za samostalno obavljanje poslova periodičnih pregleda dizalica.
Nabavka transportnih lanaca i rezervnih dijelova za transportne lance dodavača uglja.
Nabavka transportnih lanaca i rezervnih dijelova za transportne lance dodavača uglja
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-1-242-3-171/20
OP EDTZ-33/20-Nabavka i isporuka materijala za održavanje telekomunikacione opreme za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-1-243-3-172/20
OP EDTZ-38/20-Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području gradova/općina Živinice, Banovići i Kladanj, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-1-244-3-173/20
OP EDTZ-37/20-Nabavka materijala i opreme sa ugradnjom i izvođenjem građevinskih i elektromontažnih radova za izgradnju KSF6 10(20)/0,4 kV Donje Vukovije - Krušik elektrana sa priključnim srednjenaponskim vodom i izgradnju srednjenaponskih 10(20) kV vodova Jajići i Memići na području PJD Kalesija
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-7-2-245-3-174/20
KZ-232/20-Usluge prevoza raznih tereta, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla
Nabavka dijelova za procesna mjerenja bloka 6 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-407-3-532/20
: Usluge održavanja čistoće u poslovnim objektima za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Zenica,
Obavještenje o nabavci EDZE-OP-58/20
Nabavka dijelova za filtere i otpremu pepela bloka 6 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-400-3-523/20
Nabavka srednjenaponskih SF-6 blokova za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Sarajevo, po otvorenom postupku javne nabavke, broj: OP-048/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1437-1-1-250-3-203/20
Nabavka rezervnih dijelova za 0,4 kV postrojenja bloka 6 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-404-3-527/20
Posude za selektivno sakupljanje otpada
Obavještenje o nabavci
Tender br. 2000031424- Nabavka i zamjena uzbudnog sistema na agregatima 1,2 i 3 u Pogonu HE Salakovac
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-333-3-388/20.
Servisiranje radnih-specijalnih vozila iz programa John Deere za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“, Zenica
Obavještenje o nabavci EDZE-OP-55-20
Isporuka goriva za PJD Maglaj za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
Obavještenje o nabavci EDZE-OP-56-20
Usluge prevoza kopnom putnika i robe uključujući usluge blindiranih vozila i usluge dostave, osim usluga prevoza pošte
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-340-3-384/20.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ BROJ 1426-1-1-235-3-167/20
OP-EDTZ-22/20: Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općina Kalesija, Sapna i Teočak, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje, po otvorenom postupku broj: OP-014A/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1437-1-1-248-3-199/20
Usluge popravaka i održavanja strojeva-Usluge servisiranja hidrauličke opreme u mHE Osanica (Nabavka i zamjena hidrauličkih akumulatora)
1437-7-2-246-3-201/20 1437-7-2-246-3-201/20
Dijagnostička ispitivanja generatora bloka 6 i mašinska obrada dvije osovinske brtve za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-2-398-3-521/20
Remont ventilatora dimnih plinova i svježeg zraka s kanalima i pripadajućim klapnama bloka 6 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-397-3-520/20
Nabavka dijelova za kotlovsko postrojenje - nabavka bešavne cijevi mat. 7CrMoVTiB - 10 - 10 za potrebe Podružni ce Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-396-3-518/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-1-238-3-169/20
OP EDTZ-36/20-Nabavka materijala i opreme sa ugradnjom i izvođenjem građevinskih i elektromontažnih radova za izgradnju transformatorske stanice STS-B 10(20)/04 kV Đurići 3 sa priključnim srednjenaponskim vodom i niskonaponskim raspletom i izgradnju transformstorske stanice STS-B Bijela Polja 2 na području PJD Gračanica, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla
Usluge ispitivanja i ocjenjivanja (ispitni uređaj Zera)
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1437-7-2-244-3-200/20
Nabavka bio mase za potrebe podružnice TE Tuzla i TE Kakanj
Obavještenje o nabavci 986-1-1-335-3-383/20.
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području Podružnice “Elektrodistribucija” Mostar, PJD Konjic
Obavještenje o nabavci
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji STS Ćojluk, 50 kVA sa priključnim podzemnim i zračnim SN vodom i pripadajućom niskonaponskom mrežom, općina Bosanska Krupa, za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Bihać
Obavještenje o nabavci 1421-1-1-230-3-226/20
Servisiranje vozila Škoda za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“, Zenica
Obavjestenje o nabavci EDZE-OP-54-20
Remont pumpi na tretmanu otpadnih voda za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-388-3-510/20
Popravak izolacije i vatrostalne obloge na opremi u kotlovnici bloka 6 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-392-3-513/20
Nabavka namirnica-piletina i pileći proizvodi za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-393-3-514/20
Građevinski i elektromontažni radovi na EEO uz djelimičnu isporuku materijala – izgradnja KB, TS i NNM-K “Ceravci 10”, Grad Bihać
Obavještenje o nabavci 1421-1-3-225-3-221/20
Građevinski i elektromontažni radovi na EEO uz djelimičnu isporuku materijala – izgradnja UKB TS “Krčana nova” – TS “Gornja Krčana”, Općina Bosanska Krupa
Obavještenje o nabavci 1421-1-3-224-3-220/20
Ispitivanje cijevi kondenzatora vrtložnim strujama za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-2-395-3-516/20
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području Podružnice “Elektrodistribucija” Mostar – PJD Mostar i Jablanica
Obavještenje o nabavci
Remont servopogona AUMA bloka 6 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-2-391-3-512/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-1-227-3-163/20
OP-EDTZ-34/20 – Nabavka i isporuka goriva za vozila raspoređena na području grada Gračanica, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla
Održavanje postrojenja za pripremu i sagorjevanje uglja u TE „Tuzla“, Tuzla
Održavanje postrojenja za pripremu i sagorjevanje uglja u TE „Tuzla“, Tuzla
Održavanje postrojenja za pripremu i sagorjevanje uglja u TE „Tuzla“, Tuzla
Rekonstrukcija prostora dispečerskog centra u objektu PTZ Podružnice „Elektrodistribucija” Sarajevo, po otvorenom postupku, broj: OP-044/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1437-1-3-238-3-192/20
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području Bosansko podrinjskog kantona, po OP-002A/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1437-1-1-219-3-179/20
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općina Stari Grad Sarajevo i Ilijaš
Obavještenje o nabavci broj 1437-1-1-220-3-180/20
Isporuka goriva za potrebe PJD Doboj jug ED Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-204-3-159/20
Popravka vozila iz programa Toyota (Hilux, Yaris) za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“, Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-2-201-3-158/20
Servisiranje vozila iz programa Toyota (Hilux, Yaris) za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“, Zenica
Obavještenje o nabavci EDZE-OP-50-20
Isporuka goriva za Direkciju Podružnice i PJD Zenica za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-197-3-156/20
Usluge održavanja Oracle licenci za JP EP BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-315-3-345/20
Servisiranje teretnih vozila iz programa Iveco (Daily, Trakker) za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“, Zenica
Obavještenje o nabavci EDZE-OP-49/20
Isporuka goriva za potrebe PJD Tešanj ED Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-193-3-152/20
Nabavka i zamjena rashladnog sistema blok transformatora Bloka 7 u Podružnici TE Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-286-3-314/20
Nabavka specijalnog viljuškara za demontažu mlinskih rotora
Odluka o izboru
Nema tendera