Obavještenja
o nabavci

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo i njene podružnice.

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
1424-1-1-80-8-148/20
Nabavka mlinskih čekića za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-90-3-147/20
Elektromontažni radovi na EEO uz djelimičnu nabavku materijala –Izvođenje elektromontažnih radova na sanaciji zračnog dalekovoda DV 35 kV “TS 220/x kV Bihać 1-TS 35 kV Žitoprerada” na dionici SM1-SM6
Obavještenje o nabavci 1421-1-3-44-3-69/20
Usluge monitoringa-monitoring teških metala u tlu za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-87-3-144/20
Usluge zaštite od požara - Kontrola stabilnih i polustabilnih sistema, vatrogasnih vozila i hidrantske mreže za potrebe
1424-1-2-88-3-146/20
Nabavka opreme i sanacija zatvarača temeljnog ispusta HE Jablaniva
Obavještenje o nabavci broj 986-1-1-135-3-115/20.
Veza Tender 2000028829-Nabavka usluga licenciranja softvera za nadzor TK infrastrukture radio sistema i radio objekata JP Elektroprivreda BiH d.d.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-131-3-112/20
Nabavka namirnica-sokovi i ostala pića za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-85-3-142/20
Nabavka namirnica-hljeb, pecivo, pite i kolači za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-84-3-141/20
Usluga ispitivanja zaštitne elektroizolacione opreme
Obavještenje o nabavci 1421-7-2-39-3-67/20
Nabavka ulja za podmazivanje postrojenja za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-80-3-140/20
Nabavka potrošnog materijala za restoran za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-79-3-139/20
Nabavka rezervnih dijelova za laboratorijske kalorimetre IKA WERKE C5000, zamjena RD, pregled i servis kalorimetara za
1424-7-1-78-3-138/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-2-46-3-36/20
Izrada i ugradnja sistema za odsis uljnih para na agregatu br. 2 u pogonu HE Grabovica Podružnice »Hidroelektrane na Neretvi« Jablanica
Obavještenje o nabavci
Ispitivanje - sanacija vatrodojave i FM 200 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-2-76-3-136/20
Odvoz kontejnerskog smeća iz Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-2-77-3-137/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-2-44-3-34/20
Pjeskarenje i NDT metoda ispitivanja obloge radnog kola agregata u pogonu HE Salakovac Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica
Obavještenje o nabavci
Pregled vatrogasnih aparata za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-2-75-3-135/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-1-35-3-48/20
Nabavka i isporuka goriva za vozila raspoređena na području općine Banovići, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla
Nabavka specijalnih ležajeva za elektromotore
Nabavka specijalnih ležajeva za elektromotore
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-2-37-3-49/20
Usluge održavanja čistoće u poslovnim prostorijama Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla, po Tenderu OP EDTZ-4/20
Nabavka namirnica - povrće svježe za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-68-3-126/20
Ocjena preostalog eksploatacionog vijeka filterskih elemenata-vrećasti filter bloka 5 za potrebe Podružnice Termoelektrana
1424-7-2-59-3-118/20
Usluge popravke dijela krova strojarnice blokova 1-4 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" - Kakanj
1424-7-2-66-3-124/20
Nabavka namirnica-razni prehrambeni artikli za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-73-3-131/20
Nabavka reznog materijala za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-65-3-123/20
Održavanje građevina - MF radovi i AKZ za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-70-3-129/20
Nabavka sitnog alata i inventara za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-63-3-121/20
Mjerenje statičkog elektriciteta u zonama opasnosti za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-2-69-3-127/20
Nabavka analitičkih hemikalija za rad laboratorije za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
Nabavka materijala za klima uređaje - Nabavka freona za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
Nabavka rezervnih dijelova i drugog materijala i njihova zamjena za laboratorijske uređaje za filtraciju i ultračistu vodu,
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
Pregled, kalibracija i certificiranje uređaja za mjerenje prisustva vodika i amonijaka u zraku za potrebe Podružnice
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
Pregled izolacionih dišnih aparata za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-1-34-3-47/20
Nabavka i isporuka goriva za vozila raspoređena na području općina Kalesija i Sapna, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla
Nabavka rezervnih dijelova za PLC-ove
Nabavka rezervnih dijelova za PLC-ove
Kolektivno osiguranje zaposlenika JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-122-3-107/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-1-31-3-45/20
Nabavka i isporuka goriva za vozila raspoređena na području općine Lukavac, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-1-29-3-44/20
Nabavka i isporuka goriva za vozila raspoređena na području grada Tuzla, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla
broj 986-1-3-92-8-100/20.
Ispravka za Obavještenje o nabavci
Nabavka NALCO hemikalija za tretman otpadnih voda, rashladnih voda i voda daljinskog sistema grijanja za potrebe potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj i Podružnice TErmoelektrana "Tuzla" Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-3-1-114-3-97/20
Revitalizacija kotla bloka 6 u Termoelektrani Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-3-2-111-3-94/20
„Nabavka Levoxina 15-tehničke hemikalije za kondicioniranje blokovskih voda i reagensa za njeno određivanje u Podružnicama TE Kakanj i TE Tuzla “
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-110-3-93/20
Nabavka ostale nesistemske opreme za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-58-3-115/20
Verifikacija mjerila količine toplote za grijanje Tuzle i Lukavca
Verifikacija mjerila količine toplote za grijanje Tuzle i Lukavca
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-1-37-3-30/20
Nabavka lične zaštitne i radne obuće za profesionalnu upotrebu za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
Obavještenje o nabavci
Nabavka kablova za napajanje gradilišta bloka 7 u TE Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-107-3-90/20
Nema tendera