Obavještenja
o nabavci

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo i njene podružnice.

Nabavka uglja iz RMU Banovići
Informacije o pregovaračkom postupku
Nabavka uglja za potrebe TE Tuzla
Informacije o pregovaračkom
Nabavka cijevi i cijevnih elemenata za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-321-3-493/22
Revitalizacija sistema generatorskog prekidača na bloku 5 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-317-3-483/22
Usluge popravke elektro instalacija na vozilima za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-2-318-3-484/22
Revizija opreme u hemijskoj pripremi vode za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-316-3-482/22
Čišćenje oborinske, fekalne kanalizacije i septičkih jama za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-320-3-489/22
Nabavka čeličnih limova za blok 6 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-319-3-487/22
Isporuka goriva za potrebe PJD Fojnica ED Travnik
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 31443-1-1-4-3-3/22
Lanci za čelične transportere šljake
Lanci za čelične transportere šljake
Nabavka kancelarijskog materijala
Nabavka kancelarijskog materijala
Usluga remonta postrojenja za transport šljake i pepela
Usluga remonta postrojenja za transport šljake i pepela
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-2-154-3-116/22
Prelijevanje i obrada donjih vodećih ležajeva agregata HE Jablanica Podružnice »Hidroelektrane na Neretvi« Jablanica
Obavještenje o nabavci broj 1409-1-2-154-3-116/22
„Nabavka Levoxina 15-tehničke hemikalije za kondicioniranje blokovskih voda i reagensa za njeno određivanje u Podružnicama TE Tuzla i TE Kakanj“
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-411-3-456/22
Kalibracija i verifikacija brojila električne energije ELSTER A1500 u ovlaštenom servisu ili tvornici proizvođača
Kalibracija i verifikacija brojila električne energije ELSTER A1500 u ovlaštenom servisu ili tvornici proizvođača
Održavanja odvojnih skretnica T4 i T5 na spoju kolosjeka TE „Tuzla“, Tuzla sa prugom Tuzla - Doboj
Održavanja odvojnih skretnica T4 i T5 na spoju kolosjeka TE „Tuzla“, Tuzla sa prugom Tuzla - Doboj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-3-153-3-115/22
Sanacija prostorija u pogonu HE Grabovica za potrebe Podružnice »Hidroelektrane na Neretvi« Jablanica
Obavještenje o nabavci
Nabavka mobilnog gasoanalizatora dimnih gasova u TE "Tuzla"
Obavještenje o nabavci
Održavanje klima uređaja SPLIT izvedbe za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-312-3-479/22
Nabavka dijelova za remont kotlova 6 i 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-311-3-478/22
Nabavka i ugradnja dizel agregata za blokove 5 i 6 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-315-3-481/22
Rekultivacija deponije ispod nove trase puta za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-2-310-3-476/22
Revitalizacija sistema upravljanja na bloku 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-313-3-480/22
Nabavka dijelova po crtežima za postrojenja pripreme uglja za sagorijevanje za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-309-3-475/22
Vulkanizerske usluge na vozilima - Bihać
obavještenje o nabavci
Nabavka dijelova za elektropostrojenja i uređaje za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-293-3-457/22
Nabavka filterskih vreća na postrojenju za transport za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-286-3-447/22
Nabavka ispravljačkog modula frekventnog pretvarača ABB ACS800 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-290-3-456/22
Usluge održavanja postrojenja u TUŠIP-u za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-295-3-460/22
Nabavka namirnica-povrće svježe za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-303-3-469/22
Revitalizacija elektromotornih pogona i NN postrojenja i servopogona na bloku 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-288-3-454/22
Remont cijevnog sistema kotla 6 i 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-285-3-448/22
Nabavka lične zaštitne opreme i sredstava za zaštitu-radne uniforme za vatrogasce i čuvare zaštitare za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-296-3-461/22
Nabavka filtera za kompresore i su{a~e zraka Atlas Copco za potrebe Podru`nice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-258-8-445/22
Remont armature u kotlovnici sa uređajima za čišćenje kotlova 6 i 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-306-3-472/22
Nabavka i isporuka rezervne komunikacione i rezervne napojne jedinice za RTU520
Usluga čišćenja poslovnih prostorija, za potrebe poslovnih jedinica distribucije Podružnice “Elektrodistribucija”, Bihać
Obavještenje o nabavci 1421-1-2-208-3-242/22
Usluga održavanja skretnica T1, T2 i T3 na spoju pruge TE „Tuzla“, Tuzla sa prugom rudnika „Kreka“ i 20 skretnica u željezničkoj stanici TE „Tuzla“, Tuzla
Usluga održavanja skretnica T1, T2 i T3 na spoju pruge TE „Tuzla“, Tuzla sa prugom rudnika „Kreka“ i 20 skretnica u željezničkoj stanici TE „Tuzla“, Tuzla
Nabavka i zamjena skretnica T3 i sanacija dijela industrijskog kolosjeka
Nabavka i zamjena skretnica T3 i sanacija dijela industrijskog kolosjeka
Nabavka srednjenaponskih mjernih transformatora u RTS 35/10 Čatići za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“, Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-42-3-105/22
Nabavka i ugradnja vre}a za filter bloka 5 za potrebe Podru`nice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-202-8-427/22
Nabavka dijelova za pumpe u strojarnici za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-279-3-429/22
Dijagnostička ispitivanja i ispitivanja ulja transformatora bloka 5 i bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-278-3-428/22
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji STS Lučica, STS Bukovik Dom i STS Močioci sa priključnim SN vodom i NN mrežom
Ispravka za obavještenje o nabavci br. 1437-1-1-128-8-137/22
Čišćenja mulja za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-2-304-3-470/22
Nabavka rezervnih dijelova sistema uzbude Unitrol 5000 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-289-3-455/22
Remont postrojenja za VDU, UDU, UOŠIP i VOŠIP za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-287-3-451/22
Remont hibridnih filtera i postrojenja otpreme pepela blokova 6 i 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-297-3-463/22
Nabavka dijelova isparivača kotla bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II 4.
1424-1-1-280-3-436/22
Usluga izrade elaborata o geološkom ispitivanju nosivosti tla
Obavještenje o nabavci broj 1437-1-2-133-3-136/22
Usluga planskog servisiranja teretnih motornih vozila marke Dacia Dokker
Obavještenje o nabavci 1421-7-2-207-3-241/22
Nabavka lopatica mješača pepela na postrojenju za transport za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-299-3-465/22
Revizija sistema specijalnih mjerenja na turbini bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-298-3-464/22
Remont potpalnog sistema blokova 6 i 7 - Premazivanje bunkera bloka 6 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj " Kakanj
1424-1-2-300-3-466/22
Nabavka laboratorijskog potrošnog materijala za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-301-3-467/22
Nabavka hidrodinamične spojnice na postrojenju za transport za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-302-3-468/22
Usluge zbrinjavanja opasnog otpada za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-308-3-473/22
Nabavka dozatora za otpremu pepela za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-282-3-441/22
Ispitivanje parovoda bloka 7-230 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-305-3-471/22
Nabavka čeličnih profila za blok 6 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-291-3-458/22
Nabavka i ugradnja opreme za produženje transportera TR8 na liniji 2 na deponiji šljake i pepela za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-292-3-459/22
Nabavka namirnica - piletina i pileći proizvodi za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-283-3-442/22
Nabavka Database Appliance za Oracle baze podataka sa tehničkom podrškom za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Oracle
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-407-3-453/22
Materijal i rezervni dijelovi za potrebe upravljanja električnih zaštita pogona i postrojenja TE TUZLA
Isporuka goriva za Direkciju Podružnice i PJD Zenica za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-41-3-103/22
Nabavka cijevi za transport pepela
Obavještenje o nabavci
Rezervni dijelovi za frekventne pretvarače
Obavještenje o nabavci
Proizvodi od plastike i nemetala
Obavještenje o nabavci
Sanacija hardeva i softvera na sistemu postrojenja dizel agregata
Sitni potrošni materijal za zavarivanje i termičku obradu
Obavještenje o nabavci
Izgradnja fotonaponske elektrane (FNE) Gornja Breza 15 MW za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-3-268-3-301/22
Građevinski i elektromontažni radovi na priključenju/izgradnji/rekonstrukciji EEO na području Podružnice „Elektrodistribucija“ Mostar, PJD Mostar
Obavještenje o nabavci
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji 10(20)/0,4 kV KBTS Semići 1, 10(20)/0,4 kV KBTS Kazneno popravni zavod Igman i 10(20)/0,4 kV STS Mihaljevići 4 sa pripadajućim 10(20) kV srednjenaponskim i niskonaponskim kablovskim priključcima
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1437-1-1-127-8-132/22
Nabavka i isporuka goriva i maziva za područje PJD Ključ
Obavještenje o nabavci 1421-1-1-204-3-238/22
Nabavka i ugradnja elektromotornih pogona na postojećim SN blokovima u TS 10 (20)/0,4 kV
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1437-1-1-119-8-130/22
Mjerenje i popravka uzemljenja na elektro energetskim objektima (EEO)
Obavještenje o nabavci 1421-1-3-203-3-237/22
Nabavka putničkih vozila putem operativnog lizinga
Obavještenje o nabavci broj 1437-1-1-131-3-126/22
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-1-149-3-112/22
Nabavka i zamjena grupnog regulatora u pogonu HE Jablanica Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
Nabavka putničkog vozila putem lizinga
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-1-1-201-3-235/22
Zamjena veznih parovoda za turbine bloka 6
Zamjena veznih parovoda za turbine bloka 6
Nabavka i ugradnja SN postrojenja u TS Vodovod Buci,Visoko i TS Teška Vozila, Zavidovići u svrhu uvođenja SDNiU za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“, Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-40-3-102/22
Nabavka putničkih vozila putem operativnog lizinga sa uključenim dodatnim uslugama za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Mostar
Obavještenje o nabavci
Zamjena prelaznog komada na odšljakivaču kotla bloka 6
Nabavka ionizmjenjivačkih smola za kolone za proizvodnju demineralizirane vode
Nabavka ionizmjenjivačkih smola za kolone za proizvodnju demineralizirane vode
Sitni elektromaterijal i rasvjeta
Sanacija cjevovoda od U-PVC,PVC i PHD materijala na HPV u TE Tuzla
Obavještenje o nabavci
Nabavka usluga održavanja sistema za obračun električne energije (SOEE) i pratećih modula za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-381-3-444/22
Nabavka kontejnera za smještaj ljudi za potrebe objekta VE Podveležje
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-7-1-380-3-442/22
Nabavka sitnog elektromontažnog materijala
Obavještenje o nabavci 1421-1-1-199-3-234/22
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-3-145-3-110/22
Nabavka radova na zamjeni krova i vertikalnih oluka na objektu strojare u pogonu HE Grabovica Podružnice “Hidroelektrane na Neretvi” Jablanica
Nabavka i ugradnja klima ormara komandnog i relejnog prostora bloka 4
Nabavka i ugradnja klima ormara komandnog i relejnog prostora bloka 4
Rezervni dijelovi za rovokopač TEREX 970 ELITE i utovarivač XCMG LW 180 K
Rezervni dijelovi za rovokopač TEREX 970 ELITE i utovarivač XCMG LW 180 K
Odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada iz kruga TE „Tuzla“, Tuzl
Odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada iz kruga TE „Tuzla“, Tuzl
Nabavka usluge digitalne platforme za unaprjeđenje odnosa sa kupcima
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-379-3-441/22
Nabavka usluga održavanja kontaktnog centra i CRM sistema za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-378-3-440/22
Nabavka jamskih kablova za potrebe Rudnika mrkog uglja "Breza" d.o.o. Breza
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 165-1-1-227-3-142/22
Izrada dopunskih rudarskih projekata prijema, istovara, transporta i odlaganja produkta procesa TE Tuzla u sklopu rekultivacije degradiranih rudarskih površina PK Šikulje“
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-376-3-434/22
Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanatske radove
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-3-375-3-432/22
Nabavka i ugradnja mjerne blende za mjerenje protoka na parovodima kotla bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-274-3-421/22
Nabavka dijelova za filtere i otpremu pepela bl. 6 i 7 ZA POTREBE pODRUŽNICE tERMOELEKTRANA "kAKANJ" kAKANJ
1424-1-1-272-3-419/22
Remont jednog transformatora ispravljača elektrofiltera bloka 6 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-277-3-424/22
Nabavka dijelova po crtežima za blok 6-110 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-275-3-422/22
Nabavka livenih pancer ploča za mlinove za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-271-3-416/22
Izrada glavnog projekta Vanjski transport produkata procesa od TE „Tuzla“ do PK Šikulje
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-373-3-421/22
“Nabavka originalnih rezervnih dijelova za elektro-hidraulično upravljanje “Tiefenbach” za potrebe RMU “Breza” d.o.o. Breza
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 165-3-1-208-3-127/22
Nabavka srednjenaponskih rastavljača i postolja osigurača za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP EP BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE 986-0-1-4-2-193/22
Nabavka energetskih transformatora 10(209/0,42 kV i 20/0,42 kV za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP BiH Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE 986-0-1-1-2-64/22
Nabavka i zamjena rashladnog sistema blok transformatora Bloka 7 u Podružnici TE Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-286-3-314/20
Nabavka specijalnog viljuškara za demontažu mlinskih rotora
Odluka o izboru
Nema tendera