Obavještenja
o nabavci

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo i njene podružnice.

Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje odobrenja za građenje, za priključenje novih krajnjih kupaca na području Podružnice „Elektrodistribucija“, Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1437-1-2-177-3-130/18
Usluga štampanja, kovertiranja i dostava računa za el. energiju za potrebe JP EP BiH
Ispravka obavještenja o nabavci za predkvalifikaciona dokumenta broj: 200024421
Isporuka i ugradnja opreme za sanaciju upravljačkog sistema na HPV
Isporuka i ugradnja opreme za sanaciju upravljačkog sistema na HPV
Usluga štampanja, kopiranja i dostava računa za el. energiju za potrebe JP EP BIH
Obavještenje o nabavci broj 986-3-2-346-3-387/18
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-2-178-3-132/18
Zbrinjavanje plutajućeg otpada - transport i zbrinjavanje sa akumulacija HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-1-2-200-8-208/18
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI (koje se mijenja) 1426-1-2-200-3-191/18 - Usluge održavanja čistoće u poslovnim prostorijama Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla
Specijalističko ispitivanje i servisiranje uzbude bloka 5 u TE „Tuzla“, Tuzla
Specijalističko ispitivanje i servisiranje uzbude bloka 5 u TE „Tuzla“, Tuzla
Brtveni materijal
Brtveni materijal
Sanacija krova na objektu skladišta Zdena u Sanskom Mostu
Obavještenje o nabavci 1421-7-3-165-3-166/18
Zaštite za cijevi
Zaštite za cijevi
Dinamičko balansiranje rotora pumpe napojne vode
Dinamičko balansiranje rotora pumpe napojne vode
Isporuka goriva za potrebe PJD Vitez ED Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-201-3-164/18
Usluga demontaže starih ventila u zidnim hidrantskim ormarićima na poslovnim objektima Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-7-2-200-3-163/18
Sanacijia kanala i pretakališta na demineralizaciji i skladištima hemikalija u TE "Tuzla", Tuzla
Obavještenje o nabavci
Zamjena sistema upravljanja i opreme u polju na postrojenju otpreme pepela za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-353-3-381/18
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-7-2-215-3-206/18
Popravka krova na poslovnom objektu PJD Živinice, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla
Tehnička zaštita ljudi
Oluka o izboru
Održavanje odvojnih skretnica T-1, T-2 i T-3 na spoju pruge TE "Tuzla", Tuzla sa prugom rudnika "Kreka" i 20 skretnica u željezničkoj stanici TE "Tuzla", Tuzla
Održavanje odvojnih skretnica T-1, T-2 i T-3 na spoju pruge TE "Tuzla", Tuzla sa prugom rudnika "Kreka" i 20 skretnica u željezničkoj stanici TE "Tuzla", Tuzla
Nabavka dijelova isparivača kotla bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-352-3-380/18
Isporuka zaštitnih uređaja za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
Obavještenje o nabavci po EDZE-KZ-39-18
Nabavka Oracle Sottverskih licenci sa uključenim održavanjem za potrebe JP EP BiH
Obavještenje o nabavci po Tenderu broj:100090455
Isporuka zaštitne radne odjeće za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
Obavještenje o nabavci po EDZE-OP-44/18
Profili od obojenih metala
Obavještenje o nabavci
Nabavka dijelova za zajednička elektropostrojenja-nabavka i ugradnja ormara za PS-1 za potrebe Podružnice
1424-1-1-495-3-663/18
Nabavka brusnog materijala za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-494-3-662/18
Servis, baždarenje i kalibracija laboratorijskih analitičkih i tehničkih vaga za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"
1424-7-2-493-3-661/18
Popravka izolacije i vatrostalne obloge na opremi u kotlovnici bloka 7-230 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana
1424-1-2-489-3-660/18
Prevoz zaposlenika na relaciji Tuzla - TE "Tuzla", Tuzla i obratno, južnom magistralom
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-1-3-213-3-203/18
Sanacija i uređenje enterijera poslovnog prostora OOiN Srebrenik, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla
Servis i održavanje teretnih vozila sa hidrauličnom nadgradnjom
Obavještenje o nabavci:1437-1-2-175-3-128/18
Nabavka hermetika
Nabavka hermetika
Rekonstrukcija kosog mosta transportera u rejonu MZ Čatići u cilju smanjenja buke za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-3-351-3-377/18
Istražno bušenje u eksplatacionom polju za potrebe JP EP BiH d.d. Sarajevo ZD RMU Abid Lolić Bila
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1309-1-3-71-3-106/18
Nabavka kablova za rotorni bager
Odluka o poništenju
Nabavka i ugradnja klima uređaja u split izvedbi
Odluka o izboru
Nabavka uglja iz RMU Banovići
Odluka o izboru
Nabavka 60.000 ugljaiz ZDRU Gračanica
ODluka o izboru
Sanacija bazena RT2 i završni radovi
Odluka o izboru
Rekonstrukcija vrelovoda za zagrijavanje grada Kakanj za potrebe Podružnice Termoelektrana „Kakanj“ Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-350-3-376/18
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-7-3-212-3-202/18
Ograđivanje STS-Z 10/0,4 kV Tinja Škola, po primjedbi elektroenergetskog inspektora, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla
Prevoz radnika na relaciji TE "Tuzla", Tuzla - Teočak i obratno
Prevoz radnika na relaciji TE "Tuzla", Tuzla - Teočak i obratno
Prevoz radnika na relaciji TE "Tuzla", Tuzla - Živinice i obratno
Prevoz radnika na relaciji TE "Tuzla", Tuzla - Živinice i obratno
Ispitivanje tla - monitoring zemljišta
Ispitivanje tla - monitoring zemljišta
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-7-2-211-3-201/18
Sanacija vanjske rasvjete na brani Sniježnica i NN ormara RO-4 u Pogonskoj zgradi, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla
Isporuka baterija za aku bušilice za potrebe Podružnice
Obavješenje o nabavci po EDZE-KZ-38-18
Isporuka ispravljača za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
Obavještenje o nabavci po EDZE-OP-KZ-37/18
Nabavka support paketa za data centar
Odluka o izboru
Nabavka preventivnog i interventnog održavanja uređaja registrofon
Odluka o izboru
Nabavka Lož ulja srednje
Odluka o izboru
Špediterske usluge i usluge carinskog posredovanja za uvoz i izvoz roba
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-7-2-348-3-374/18
Nabavka alata za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-487-3-659/18
Radovi na održavanju građevina-utovar mulja iz taložnika i odvoz otpada za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"
1424-7-2-486-3-658/18
Nabavka armature i rezervnih dijelova za armaturu bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-485-3-657/18
Nabavka električnih materijala- grijači za pumpe za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-484-3-656/18
Nabavka izolacionog i vatrostalnog materijala za blok 7-230 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-483-3-655/18
Remont cijevnog sistema i gorionika kotla bloka 6-110 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-482-3-654/18
Ispitivanje električnih zaštita u 6 kV postrojenjima BB11, BB12 i 220 kV postrojenju bloka 7 za potrebe Podružnice
1424-1-2-481-3-653/18
Remont ventilatora dimnih plinova i svježeg zraka s kanalima i pripadajućim klapnama bloka 6 za potrebe Podružnice
1424-1-2-480-3-652/18
Vanredna nabavka rezervnih dijelova za laboratorijsku opremu za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-479-3-650/18
Nabavka profila za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-478-3-648/18
Nabavka dijelova za pumpe grijanja za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-477-3-646/18
Servis i verifikacija vaga za ugalj, šljaku i pepeo za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-476-3-645/18
Nabavka endoskopa za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-475-3-644/18
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-7-3-210-3-200/18
Otklanjanje primjedbi po rješenju Federalnog EEI a na osnovu elaborata o utvrđivanju tehničke ispravnosti dalekovoda DV 35 kV TE Banovići – Višća, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla
Nabavka mjerno-regulacione opreme za blok 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-474-3-643/18
Remont cijevnog sistema sa gorionicima ugljene prašine kotla bloka 7-230 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana
1424-1-2-473-3-641/18
Održavanje klima uređaja za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-2-472-3-639/18
Remont ventilatora dimnih plinova i svježeg zraka sa kanalima i pripadajućim klapnama za potrebe Podružnice
1424-1-2-471-3-638/18
Popravak izolacije i vatrostalne obloge na opremi u kotlovnici bloka 6 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"
1424-1-2-470-3-637/18
Remont 6 kV elektromotora bloka 7-230 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-467-3-635/18
Remont potpalnog sistema bloka 7-230 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
424-1-2-466-3-634/18
Revizija sistema specijalnih mjerenja na turbini bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-465-3-633/18
Remont zagrijača zraka sa uređajima za čišćenje kotla bloka 7 za potrebe Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-2-464-3-632/18
Nabavka dijelova za održavanje ekološkog monitoringa za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-463-3-631/18
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-7-2-209-3-199/18
KZ-202/18 - Usluge otklanjanja kvara na opremi agregata MHE Sniježnica, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla
Servisiranje i popravka vozila iz programa Renault (Kangoo i Clio) i Dacia (Logan) za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
Obavještenje o nabavci po EDZE-OP-42/18
Remont 6 kV elektromotora
Remont 6 kV elektromotora
Popravka, premotavanje i ispitivanje 0,4kV elektromotora
Popravka, premotavanje i ispitivanje 0,4kV elektromotora
Nabavka i isporuka 24 kV srednjenaponskih blokova sa elektromotornim pogonom
Obavještenje o nabavci 1421-1-1-163-3-163/18
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1409-7-2-174-3-127/18
Ispitivanje izolacionog sistema generatora br. 1 i blok transformatora br. 3 u pogonu HE Salakovac za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
nabavka viljuškara za potrebe ZD RU Kreka
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-1-1952-3-684/18
Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Podizanje krovnih pokrova i okvira
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
Nabavka vatrogasnog navalnog vozila
Odluka o izboru
Održavanje IKT infrastrukture u sistemu automatskog upravljanja brojilima (AMM) proizvođača Iskraemeco
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-280-3-254/18
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-1-1-194-8-198/18
Obavještenje koje se ispravlja 1426-1-1-194-3-186/18 - Nabavka samonosivog srednjenaponskog kabla sa spojnom i ovjesnom opremom, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-7-1-208-3-197/18
Nabavka autoguma za putnička vozila, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla
Nabavka armature za 2019. godinu
Nabavka armature za 2019. godinu
Nabavka ležajeva
Nabavka ležajeva
Izvođenje građevinskih radova-iskopa na području PJD Busovača-Kiseljak i Fojnica za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-3-191-3-153/18
Isporuka goriva za potrebe PJD Maglaj ED Zenica
Obavještenje o nabavci po EDZE-OP-41/18
DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI BROJ 1409-4-2-173-6-124/18
Servis turbinskog regulatora i kontrolni testovi agregata broj 1 HE Jablanica Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti
Specijalističko održavanje lokomotive MDD-03-09
Specijalističko održavanje lokomotive MDD-03-09
Isporuka goriva za potrebe PJD Kakanj ED Zenica
Obavještenje o nabavci po EDZE-OP-40/18
Nabavka opreme za bežičnu, WLAN mrežu za potrebe proizvodnih podružnica u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
Nabavka 6 kV postrojenja rotornog bagera SRs 401/1 za potrebe ZD RU Kreka
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-1-1946-3-675/18
nastavak nasipanja šljake i pepela na zapadnu kosinu
Odluka o izboru
Nabavk i ugradnja kablovskog sistema u funkciji tehničke zaštite
Odluka o izboru
Nabavka terminalne opreme za telefonsku mrežu i dispečerskih telefonskih terminala
Odluka o ponišenju
Nabavka dizel goriva za potrebe TE Tuzla, TE Kakanj i HE na Neretvi
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-341-3-367/18
Izvođenje građevinskih radova-iskopa na području Zeničko-dobojskog kantona za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-3-187-3-150/18
Gumene trake
Gumene trake
Nabavka opreme i revitalizacija kofičastih rotacionih bagera za potrebe Termoelektrane Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-344-3-372/18
Nabavka radova za produženje Kolektora Slapničkog potoka za potrebe TE Kakanj
Obavještenje o nabavci broj 986-1-3-336-3-371/18
Prevoz zaposlenika na relaciji Lukavac - TE "Tuzla", Tuzla i obratno
Prevoz zaposlenika na relaciji Lukavac - TE "Tuzla", Tuzla i obratno
Nabavka auto guma za potrebe Direkcije JP EP BIH
Obavještenje o nabavci broj 986-7-1-338-3-368/18
Remont rashladnih uređaja blokova 3, 4, 5 i 6
Remont rashladnih uređaja blokova 3, 4, 5 i 6
Isporuka auto guma za teretni program za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
Obavještenje o nabavci 1429-1-1-185-3-149/18
Sitnii potrošni materijal za građevinsko održavanje
Obavještenej o nabavci
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-7-3-204-3-196/18
Radovi na sanaciji potpornog zida u krugu TS 35/10 kV Tuzla III, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla
NAbavka putničkih vozila na električni pogon za djelatnost elektrodistribucije
Obavještenje o nabavci 986-1-1-339-3-365/18
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-1-3-202-3-193/18
Izvođenje građevinskih radova – iskopi i zatrpavanja na području općina Živinice, Banovići i Kladanj, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla
Remont i revizija pumpi bloka 6-110 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-462-3-630/18
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-1-1-203-3-195/18
Nabavka i isporuka opreme za ugradnju u postrojenja za priključenje kupaca i proizvođača električne energije na elektrodistributivnu mrežu, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla
Remont armature u strojarnici bloka 7-230 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-461-3-629/18
Neplanirani radovi na kotlu 5 - Popravak rukavca vratila ventilatora dimnih plinova bloka 5 za potrebe Podružnice
1424-1-2-460-3-628/18
Nabavka brtvenog materijala-brtve za armaturu za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-459-3-627/18
Servisiranje opreme u kompresorskoj stanici za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-458-3-626/18
Nabavka sitnog elektromaterijala za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-456-3-624/18
Redovno održavanje liftova za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-455-3-623/18
Opravka elektro instalacija na transportnim vozilima za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-2-454-3-622/18
Nabavka dijelova za remont kotla bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-453-3-621/18
Nabavka materijala za održavanje čistoće za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-452-3-620/18
Nabavka dijelova po crtežima za blok 6-110 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-451-3-616/18
Nabavka dijelova po crtežima za pripremu uglja i otpremu šljake za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-450-3-615/18
Ispitivanje saniranih zavarenih spojeva između bubnja i spusnih cijevi kotla bloka 7 za potrebe Podružnice TE "Kakanj" -
1424-7-2-449-3-614/18
Revizija pumpi u crpnoj stanici bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-448-3-613/18
Remont 6 kV elektromotora bloka 6 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-447-3-612/18
Revizija pumpi i opreme u hemijskoj pripremi vode bloka 7-230 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-445-3-611/18
Nabavka rezervnih dijelova za procesna mjerenja za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-444-3-610/18
Nabavka dijelova za gorionike ugljene prašine blok 6-110 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-443-3-609/18
Remont postrojenja UDU, UOŠ, VOŠIP i VDU bloka 6 i 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-442-3-608/18
Nabavka rezervnih dijelova za sistem SPPA T-3000 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-441-3-607/18
Isporuka auto guma za putnički program za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
Obavještenje o nabavci po OP-35-18
Rezni alat
Rezni alat
Sitni potrošni materijal za čišćenje i podmazivanje
Sitni potrošni materijal za čišćenje i podmazivanje
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-1-2-200-3-191/18
Usluge održavanja čistoće u poslovnim prostorijama Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla
Nabavka dijelova za transportere i sistem prskanja deponije za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-440-3-606/18
Specijalističke usluge opravke, servisiranja i isporuke rezervnih dijelova klipnih i vijčanih kompresora, duvaljki i sušača zaraka
Specijalističke usluge opravke, servisiranja i isporuke rezervnih dijelova klipnih i vijčanih kompresora, duvaljki i sušača zaraka
Nabavka rezervnih dijelova za viljuškare za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-438-3-604/18
Izrada elaborata utvrđivanja stanja kritičnih komponenti kotlova blokova 5, 6 i 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana
1424-1-2-436-3-603/18
Nabavka ležajeva za potpalni sistem i elektromotore bloka 6 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-435-3-602/18
Nabavka baterijskog pražnjača za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-433-3-600/18
Servis i održavanje putničkih vozila
Obavještenje o nabavci broj: 1437-1-2-169-3-123/18
Kvantitativno istraživanje tržišta: Analiza i uvid u percepciju, zadovoljstvo i iskustvo korištenja e-računa te e-plaćanja
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-337-3-361/18
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-1-1-194-3-186/18
Nabavka samonosivog srednjenaponskog kabla sa spojnom i ovjesnom opremom, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla
Nabavka usluga preventivnog i interventnog održavanja telefonskih centrala proizvođača Iskratel cCS SI3000 i iCS SI2000 za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-335-3-357/18
Usluge obavljanja fizičke zaštite ljudi i imovine u objektima i prostorima JP EP i transport novca
Obavještenje o nabavci broj 986-1-2-333-3-351/18
Nabavka kamiona kipera za potrebe JP EP BiH ZD RU Kreka
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-1-1761-3-612/18
Nema tendera