Obavijesti

18. septembar 2019.
PRODAJA SEKUNDARNIH SIROVINA I OTPADNIH MATERIJALA PRIKUPLJENIH U JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO, PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
Javni poziv 01-EDSA/19, LOT 1
05. septembar 2019.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-1-3-119-3-72/19
Nabavka radova na zamjeni dijela krova i vertikalnih oluka na objektu strojare pogona HE Grabovica za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica
Nema obavijesti