Obavijesti

20. septembar 2023.
Prodaja sekundarnih sirovina i otpadnog materijala
Javni poziv
30. januar 2023.
Poziv zainteresovanim stranama za iskazivanje interesa za prodaju/zakup ili drugi odgovarajući način korištenja nekretnina - zemljišta za izgradnju fotonaponskih elektrana
Nema obavijesti