Obavijesti

19. novembar 2019.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-3-170-3-116/19
Sanacija krovova na objektima u krugu uprave Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
14. novembar 2019.
Tenderska dokumentacija: Prodaja i kupovina električne energije u okviru fleksibilnih produkata za period januar – decembar 2020. godine, Ref. No. FP20/T-02
14. novembar 2019.
Forme
06. novembar 2019.
Javni poziv za iskazivanje interesa za saradnju povodom realizacije kartičnog plaćanja putem mobilne aplikacije računa za električnu energiju JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo
05. novembar 2019.
Oglas o potrebi hitnog stupanja u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzla
Nema obavijesti