Obavijesti

18. juni 2021.
Usluga informisanja i oglašavanja
Poziv za dostavu ponuda
15. juni 2021.
Poziv za dostavljanje početne ponude u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci br. 2000032018
Usluge podešavanja upravljačkih kutija i sigurnosnih ventila kotla bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
11. juni 2021.
Nabavka ležajeva za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-39-8-247/21 - ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
12. maj 2021.
Poziv kompanijama za trgovinu električnom energijom za saradnju sa JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Poziv kompanijama za trgovinu električnom energijom za saradnju sa JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Nema obavijesti