RU „Kreka“

Prve tone uglja iskopane su 22.septembra 1884. godine za potrebe Solane u Simin Hanu. U okviru Zavisnog društva Rudnici „Kreka“ u Tuzli, egzistiraju četiri rudnika : „Mramor“- podzemna eksploatacija, „Šikulje“- površinska eksloatacija, „Dubrave“- površinska eksploatacija i ¨Bukinje¨- podzemna eksploatacija.