RMU „Đurđevik“

RMU „Đurđevik“ je počeo s radom 1936.godine kada je otvorena prva jama ¨Suhodanj“. Organizacioni dijelovi RMU „Đurđevik“: Pogon Površinski kopovi ''Višća'' , Pogon Jama ''Đurđevik'', Pogon „Separacija“ i Pogon ¨Društveni standard i rekultivacija¨.Proizvodnja uglja se ostvaruje na lokalitetima ¨Đurđevik¨ i ¨Višća¨.