Stigli prvi računi za nove korisnike subvencija

Novim korisnicima subvencija, Javno preduzeće Elektroprivreda BiH distribuirala je prve račune za utrošenu električnu energiju umanjene za iznos subvencije. Izmijenjenom Odlukom Vlade FBIH o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciju energetske efikasnosti, od 1. marta ove godine pravo na subvenciju imaju i penzioneri koji primaju penziju do iznosa zajamčene penzije do 414,30 KM i zajamčenu penziju od 414,30 KM koju je u tekućem mjesecu isplatio Zavod PIO/MIO Federacije BiH, a čija mjesečna potrošnja ne prelazi 268 kilovatsati.

Stigli prvi računi za nove korisnike subvencija

 

Novim korisnicima subvencija, Javno preduzeće Elektroprivreda BiH distribuirala je prve račune za utrošenu električnu energiju umanjene za iznos subvencije.

 Izmijenjenom Odlukom Vlade FBIH o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciju energetske efikasnosti, od 1. marta ove godine pravo na subvenciju imaju i penzioneri koji primaju penziju do iznosa zajamčene penzije do 414,30 KM i zajamčenu penziju od 414,30 KM koju je u tekućem mjesecu isplatio Zavod PIO/MIO Federacije BiH, a čija mjesečna potrošnja ne prelazi 268 kilovatsati.

Osim penzionera,  pravo na subvencije i dalje ostvaruju korisnici stalne novčane pomoći u službama, odnosno centrima za socijalni rad u Federaciji BiH, a čija mjesečna potrošnja također ne prelazi 268 kilovatsati.

Procedura za utvrđivanje prava na subvenciju je maksimalno pojednostavljena.  Federalni Zavod  PIO/MIO i Federalno ministarsvo rada i socijalne politike, Elektroprivredi BiH svaki mjesec dostavljaju  ažurne spiskove penzionera, odnosno korisnika stalne novčane pomoći. Ovim je izbjegnuto da korisnici sami prikupljaju potrebnu dokumentaciju.

Primjena Odluke Vlade FBiH započela je 1. augusta 2011. godine. Pravo na subvenciju kupac može ostvariti samo na jednom mjernom mjestu u iznosu maksimalno 5,5 KM mjesečno, ovisno o količini utrošene električne energije u obračunskom periodu.