Preokret u odnosima JP Elektroprivreda BiH i Elektroprivreda HZHB-prva zajednička sjednica

U prostorijama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine održana je prva zajednička sjednica uprava JP Elektroprivreda BIH i JP Elektroprivreda HZ HB kojom su predsjedavali dr Elvedin Grabovica i Nikola Krešić, generalni direktori dviju federalnih elektroenergetskih kompanija.

Preokret u odnosima JP Elektroprivreda BiH  i  Elektroprivreda  HZHB-prva 

 zajednička  sjednica uprava

 

U prostorijama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine  održana je prva zajednička  sjednica uprava JP Elektroprivreda BIH i JP Elektroprivreda HZ HB kojom su predsjedavali  dr Elvedin Grabovica  i Nikola Krešić,  generalni direktori  dviju federalnih elektroenergetskih kompanija. 

Prva zajednička sjednica uprava u istoriji postojanja dviju elektroprivreda, rezultirala je  konkretnim zaključcima o formiranju zajedničkih timova u oblasti trgovine električnom energijom, distributivne djelatnosti, kapitalnih investicija i tima za zajednički nastup dviju kompanija prema regulatorima – FERK-u i  DERK-u, te Elektroprijenosu BiH i NOS-u i  federalnim institucijama. Rok za formiranje timova je 15 dana. Timovi koje će činiti eksperti  dviju kompanija,  trebalo bi da omoguće brže  iznalaženje rješenja  za aktuelne probleme s kojima se elektroprivrede suočavaju u poslovanju i planiranju budućih aktivnosti.  

Dogovoreno je i da se zajedničke sjednice uprava održavaju svakih 6 mjeseci.  

čelnici dviju federalnih elektroprivreda ocijenili su sastanak u Elektroprivredi BiH kao pozitivan iskorak u unapređenju međusobnih odnosa i uspješnijem funkcionisanju obje  kompanije.