Više od 700 hiljada KM za elektrodistributivnu mrežu u Zenici

Uporedo s izgradnjom glavne gradske magistrale u Zenici, Javno preduzeće Elektroprivreda BiH planira uređenje kompletne elektrodistributivne mreže na trasi buduće magistrale. Vrijednost investicije, koju će sufinansirati JP EPBiH i Općina Zenica je 1.470.000,00 KM, od čega je JP Elektroprivreda BiH izdvojila 785.000 KM vlastitih sredstava.

Više od 700 hiljada KM za elektrodistributivnu mrežu  u Zenici


 

Uporedo s izgradnjom glavne gradske magistrale u Zenici,  Javno preduzeće  Elektroprivreda BiH planira uređenje kompletne elektrodistributivne mreže na trasi buduće magistrale.  Vrijednost  investicije,  koju će sufinansirati  JP EPBiH i Općina Zenica je  1.470.000,00 KM, od čega je JP Elektroprivreda BiH  izdvojila 785.000 KM vlastitih sredstava.

Uređenje elektrodistributivne mreže na području grada Zenice  podrazumijeva djelimično izmještanje postojećih srednjenaponskih i niskonaponskih elektroenergetskih objekata iz trase buduće magistrale i  djelimičnu izgradnju podzemnih elektroenergetskih vodova koji će se graditi u sklopu magistrale.

JP Elektroprivreda BiH na ovaj način pruža podršku razvojnim planovima Općine Zenica. Ulaganjima u izgradnju i obnovu elektrodistributivne mreže obezbjeđuje se sigurnije i kvalitetnije snabdijevanje potrošača električnom energijom  i smanjenje tehničkih gubitaka na mreži.