Obavještenje za kupce JP EPBiH

Obavještavamo cijenjene kupce električne energije koje snabdijeva Javno preduzeće Elektroprivreda BiH da, uslijed jednostranog raskida Ugovora od strane Hypo Alpe - Adria Bank d.d. Mostar, od 23. novembra 2012. godine račune za električnu energiju u poslovnicama Hypo Alpe – Adria Bank d.d. – Mostar, neće biti u mogućnosti platiti bez dodatnih troškova provizije.

Obavještavamo cijenjene kupce električne energije koje snabdijeva Javno preduzeće Elektroprivreda BiH da, uslijed jednostranog raskida Ugovora od strane Hypo Alpe - Adria Bank d.d. Mostar, od 23. novembra 2012. godine račune za električnu energiju  u poslovnicama Hypo Alpe – Adria Bank d.d. – Mostar, neće biti u mogućnosti platiti bez dodatnih  troškova provizije.

Plaćanje računa za električnu energiju bez troškova provizije, osim u poslovnicama JP EPBiH,  kupci i dalje  mogu izvršiti u bankama:

Vakufska banka d.d. Sarajevo

Sparkasse Bank d.d. Sarajevo izuzev u poslovnicama koje se nalaze u Unsko – sanskom kantonu i Zeničko – dobojskom kantonu