O novim energetskim projektima na seminaru "Korporativno upravljanje u BiH "

Dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor JP EPBiH govoriće o novim energetskim projektima i uticaju na razvoj privrede na XII međunarodnom seminaru "Korporativno upravljanje u BiH – Pretpostavke i mogućnosti izlaska iz krize", koji se 06. i 07.decembra 2012.godine održava u Dubrovniku.U okviru teme „Energetski sektor“, prisutnima će se obratiti i dr. Rešad Husagić, direktor Rudnika „Kreka“ s izlaganjem o stanju i perspektivama razvoja Rudnika, uz akcenat na investiciona ulaganja u periodu 2012-2016. godina.

Dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor JP EPBiH govoriće o novim energetskim  projektima i uticaju na razvoj privrede na XII međunarodnom  seminaru  "Korporativno upravljanje u BiH – Pretpostavke i mogućnosti izlaska iz krize", koji se 06. i 07.decembra 2012.godine  održava u Dubrovniku.

U okviru   teme  „Energetski sektor“,  prisutnima će se obratiti i dr. Rešad Husagić, direktor Rudnika „Kreka“ s izlaganjem  o stanju i perspektivama razvoja Rudnika, uz  akcenat  na investiciona ulaganja u periodu 2012-2016. godina.

Premijeri bh. entiteta Nermin Nikšić i Aleksandar Džombić tokom dvodnevnog seminara govoriće o planovima i pravcima rada Vijeća ministara BiH, Vlade FBiH i RS na poboljšanju konkurentnosti BiH u svjetlu Izvještaja o kompetitivnosti za 2012. godinu.

Teme seminara "Korporativno upravljanje u BiH – Pretpostavke i mogućnosti izlaska iz krize" su  i „Putna infrastruktura“  i „Finansijska tržišta“.