Većina kupaca uredno snabdjevena električnom energijom

Snabdijevanje električnom energijom jutros je uredno i stabilno za većinu kupaca JP Elektroprivreda BiH.Veći broj kvarova na distributivnim vodovima, uzrokovanih sniježnim padavinama, desio se na području koje pokriva „Elektrodistribucija“ Mostar.

Snabdijevanje električnom energijom jutros je uredno i stabilno za većinu kupaca JP Elektroprivreda BiH.

Veći broj kvarova na distributivnim vodovima, uzrokovanih sniježnim padavinama, desio se na području koje pokriva „Elektrodistribucija“ Mostar. Bez električne energije je prigradsko naselje Grevići u Općini Jablanica i kompletno područje Buturović Polja kod Konjica, gdje je bez napajanja više od hiljadu kupaca. Pojačane mobilne ekipe „Elektrodistribucije“ Mostar rade na otklanjanju ovih kvarova. Uslovi za rad su otežani zbog neprohodnosti puteva, niskih temperatura i snijega koji pada.

Gradsko područje Mostara i okolna naselja uredno su snabdijeveni električnom energijom.