Otklonjeni kvarovi u Općini Vareš

U toku dana mobilne ekipe „Elektrodistribucije„ Zenica uspješno su otklonile kvarove na dalekovodima u Općini Vareš : DV Šijakovo 10kV, DV Industrija 10kV i DV ®eljezara 2 10kV i na ovom području je uspostavljeno napajanje električnom energijom.Poteškoće u snabdjevanju električnom energijom još postoje na prostoru Općine Konjic. Najteža situacija je u udaljenim naseljima Buturović Polja - Seonicama, Parsovićima i Goranima, gdje je topljenje snijega uzrokovalo nove kvarove na distributivnoj mreži i otežalo popravke postojećih.

U toku dana mobilne ekipe „Elektrodistribucije„ Zenica uspješno su otklonile kvarove na dalekovodima u Općini Vareš : DV Šijakovo 10kV, DV Industrija 10kV i DV ®eljezara 2 10kV  i  na ovom području  je uspostavljeno napajanje električnom energijom.

Poteškoće u snabdjevanju električnom energijom još postoje na prostoru Općine Konjic. Najteža situacija je u udaljenim naseljima Buturović Polja - Seonicama, Parsovićima i Goranima, gdje je topljenje snijega uzrokovalo nove kvarove na distributivnoj mreži i otežalo popravke postojećih. I dalje je veliki problem neprohodnost puteva i pristup mjestima kvarova, zbog velikih količina snijega, palog drveća i rastinja.

Ekipe „Elektrodistribucije“ Mostar cijeli dan rade na normalizaciji stanja i očekivanja su da će do kraja dana situacija biti znatno povoljnija, odnosno, da će većina kupaca i na ovom području dobiti električnu energiju.

Isporuka električne energije na drugim područjima koje snabdjeva JP Elektroprivreda BiH je uredna i stabilna.