U Mostaru održana zajednička sjednica uprava EPBiH i EPHZHB

U sjedištu JP Elektroprivreda HZ HB u Mostaru je, u skladu s ranije potpisanim Memorandumom o zajedničkim aktivnostima, održan radni sastanak Uprava JP Elektroprivreda BiH i JP Elektroprivreda HZ HB. Sastankom su predsjedavali gosp. Nikola Krešić i dr.sci. Elvedin Grabovica, generalni direktori dviju federalnih elektroenergetskih kompanija, a na dnevnom redu je osim izvještaja o realizaciji dosadašnjih zaključaka bila i analiza rada formiranih stručnih timova za saradnju na pojednim područjima, te predstojeće zajedničke aktivnosti.

U sjedištu JP Elektroprivreda HZ HB u Mostaru je,u skladu s ranije potpisanim Memorandumomo zajedničkim aktivnostima, održan radni sastanak Uprava JP ElektroprivredaBiH i JP Elektroprivreda HZ HB. 

Sastankom su predsjedavali gosp. Nikola Krešić i dr.sci. Elvedin Grabovica, generalni direktori dviju federalnih elektroenergetskih kompanija, a nadnevnom redu je osim izvještaja o realizaciji dosadašnjih zaključaka bila  i analiza rada formiranih stručnih timova zasaradnju na pojednim područjima, te predstojeće zajedničke aktivnosti. 

Međusobna saradnja dvije elektroprivrednekompanija  u Federaciji BiH ima za ciljzajednički nastup prema regulatorima i federalnim institucijama radi postizanjaoptimalnih rješenja za funkcioniranje preduzeća, upravljanje proizvodnimobjektima i saradnju u oblasti snabdijevanja i trgovine električnom energijom.

Zaključeno je da treba intezivirati aktivnosti napoboljšanju dalje saradnje u oblasti distribucije električne energije, posebicezbog problema u funkcioniranju kompanije Elektroprenos BiH, kao i oblastipripreme  izgradnje kapitalnihelektroenergetskih objekata.

Ocjenjeno je neophodnim zajedničko istupanjeprema nadležnim tijelima u cilju usuglašavanja postojećih propisa sa aktualnimuvjetima poslovanja.

Zajednička ocjena čelnih ljudi je da je nužnonastaviti ovakav vid saradnje i koordinacije poslovnih aktivnosti gdje god je tomoguće, s ciljem proširivanja i stalnog poboljšanja međusobnih odnosa, te  iznalaženja adekvatnih rješenja za aktualneprobleme s kojima se u radu susreću. 

U skladu s ranije utvrđenom dinamikom potvrđenoje da će se sastanci na ovom nivou nastaviti održavati tromjesečno.