JP Elektroprivreda BiH uplatila Općini Zenica 1,4 miliona KM

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH uplatila je sredstva u iznosu od 1,4 miliona KM za realizaciju 34 projekta iz oblasti putne infrastrukture, rasvjete, vodovodne i kanalizacione mreže te sporta u mjesnim zajednicama koje se nalaze u neposrednoj blizini buduće lokacije HE "Vranduk".Projekti će biti realizovani u okviru Programa o prijateljskom okruženju koji je JP EPBiH potpisala sa Općinom Zenica, a u svrhu izgradnje HE "Vranduk".

Javno preduzeće ElektroprivredaBiH uplatila je sredstva u iznosu od 1,4 miliona KM za realizaciju 34 projektaiz oblasti putne infrastrukture, rasvjete, vodovodne i kanalizacione mreže tesporta u mjesnim zajednicama koje se nalaze u neposrednoj blizini budućelokacije HE "Vranduk".

Projekti će biti realizovani uokviru Programa o prijateljskom okruženju koji je JP EPBiH potpisala sa  Općinom Zenica, a u svrhu izgradnje HE"Vranduk".

Za HE "Vranduk" Javno preduzećeElektroprivreda BiH posjeduje Okolinsku dozvolu, Ugovor o koncesiji (potpisan10.08.2012. godine), zaključen na vremenski period od 30 godina i Urbanističkusaglasnost za izgradnju. U toku su pripreme za rješavanje imovinsko-pravnihodnosa na građevinskom zemljištu.

HE "Vranduk" čija je vrijednost127 miliona KM, planirana je kao protočno postrojenje derivacionog tipa sa višeobjekata koji će funkcionalno predstavljati jednu cjelinu.

Ukupna snaga HE "Vranduk"iznosiće 19,63 MW, a predviđena godišnja proizvodnja električne energije 96,38GWh.

Izgradnja  HE "Vranduk" je u odlukama Vlade Federacije BiH definisana kao prioritet.