Udaljena konjička naselja dobila električnu energiju

Ekipe „Elektrodistribucije“ Mostar danas su otklonile većinu kvarova na distributivnoj mreži preko koje se električnom energijom snabdjevaju udaljena naselja Općine Konjic-Seonice, Parsovići i Gorani.

Ekipe „Elektrodistribucije“ Mostar danas su otklonile većinu kvarova na distributivnoj mreži preko koje se električnom energijom snabdjevaju udaljena naselja Općine Konjic-Seonice, Parsovići i Gorani.

Većina kupaca ovog područja ima  uredno napajanje električnom energijom, osim desetak domaćinstava u naselju Studenčica, koji će, prema očekivanjima, električnu energiju dobiti do kraja dana.

Isporuka električne energije na drugim područjima koje snabdjeva JP Elektroprivreda BiH je uredna i stabilna.