Komorati zadovoljni dosadašnjim ulaganjima u rudnike

U okviru obilježavanja "21. Decembra" - Dana rudara , članovi Uprave Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH sa dr. Elvedinom Grabovicom, generalnim direktorom JP EPBiH na čelu posjetili su 19.12.2012. godine rudnike "Gračanica" Gornji Vakuf – Uskoplje, "Abid Lolić"" Travnik – Bila i RMU "Zenica".

U okviru obilježavanja  "21. Decembra" - Dana rudara , članovi Uprave Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH sa dr. Elvedinom Grabovicom, generalnim direktorom JP EPBiH  na čelu posjetili su 19.12.2012. godine rudnike "Gračanica"  Gornji Vakuf – Uskoplje, "Abid Lolić""  Travnik – Bila i RMU "Zenica".

Tokom svečanih sjednica upriličenih ovim povodom članovi Uprave JP EPBiH upoznali su članove uprava i nadzornih odbora rudnika sa realizovanim i planiranim investicijama u rudnike koji su u sastavu Koncerna EPBiH . Dosad je za modernizaciju i humanizaciju rada izdvojeno 67, 2 miliona KM od planiranih 204 miliona KM. Realizovane investicije su u velikoj mjeri uticale na poboljšanje uslova rada i povećanje produktivnost rudnika, istaknuto je ovom svečanom prigodom. Tokom razgovora iskazano je zadovoljstvo dosadašnjim realizovanim investicijama JP EPBiH te ukazano na važnost dalje modernizacije i unapređenja  rada u rudnicima koji su pod okriljem Koncerna EPBiH.

Drugog dana obilježavanja  ovog značajnog datuma bh. komorata članovi Uprave JP EPBiH posjetiće  rudnike "Kreka" i "đurđevik" dok je za  21. decembar planirana posjeta  RMU "Breza"i  "Kakanj".