Komorati "Kreke" premijeru Nikšiću i dr. Grabovici uručili priznanje

Nermin Nikšić, predsjednik Vlade FBiH, dr Elvedin Grabovica, generalni direktor i članovi Uprave JP EPBiH u okviru obilježavanja "21. Decembra"- Dana rudara, posjetili su 20.decembra RU "Kreka"..Na svečanoj sjednici u Rudniku "Kreka" premijeru Nerminu Nikšiću i dr. Elvedinu Grabovici, generalnom direktoru JP EPBiH uručena su priznanja za "Nastojanja da elektroenergetski sektor bude okosnica privrednog razvoja te za sva zalaganja za bolje sutra rudara- komorata i "Istrajnost u provođenju projekta razvoja i održavanja jedinstvenog elektroenergetskog sistema Federacije BiH".

Nermin Nikšić, predsjednik Vlade FBiH, dr Elvedin Grabovica, generalni direktor  i članovi Uprave JP EPBiH u okviru obilježavanja "21. Decembra"- Dana rudara, posjetili su 20.decembra RU "Kreka"..

Na svečanoj sjednici u Rudniku "Kreka" premijeru Nerminu Nikšiću i dr. Elvedinu Grabovici, generalnom direktoru JP EPBiH uručena su priznanja za "Nastojanja da elektroenergetski sektor bude okosnica privrednog razvoja te za sva zalaganja za bolje sutra rudara- komorata i "Istrajnost u provođenju projekta razvoja i održavanja jedinstvenog elektroenergetskog sistema Federacije BiH".

Prilikom preuzimanja priznanja dr. Grabovica je istakao važnost razvoja elektroenergetskog sistema putem izgradnje novih proizvodnih kapaciteta. Uloga rudnika u ostvarivanju strateških ciljeva JP EPBiH nije zanemarljiva. Gradnja novih proizvodnih  termoblokova omogućiće otvaranje novih radnih mjesta i plasman uglja, jer će novi blokovi nužno zahtjevati povećanje proizvodnje, rekao je generalni direktor JP EPBiH.

Na svečanoj sjednici dodjeljena su  priznanja i zaslužnim komoratima RU „Kreka“.

Dr. Grabovica i članovi Uprave  JP EPBiH posjetili su i Rudnik "đurđevik". Tokom susreta sa upravama i nadzornim odborima rudnika  "Kreka" i "đurđevik" razgovarano je o rezultatima poslovanja rudnika, realizovanim i budućim investicijama JP EPBiH u rudnike koji su u sastavu Koncerna EPBiH. U cilju povećanja produktivnosti, u proteklom periodu od planiranih 204 miliona KM realizovano je  67, 2 miliona KM investicija. Realizovane investicije doprinijele su povećanju produktivnosti i humanizaciji rada u rudnicima i predstavljaju put ka ostvarivanju  konačnog  cilja -  pozitivnom finansijskom poslovanju svih sedam rudnika koji su u sastavu Koncerna EPBiH.

Za 21.decembar  planirane su posjete rudnicima "Kakanj" i "Breza".