Uskoro nova ulaganja u rudnike

Dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor JP EPBiH i članovi Uprave tokom susreta s nadzornim odborima i upravama rudnika "Breza" i "Kakanj" najavili su nova ulaganja u rudnike Koncerna EPBiH. Na svečanim sjednicama, upriličenim povodom Dana Rudara, sumirani su rezultati poslovanja, razgovarano o efektima dosadašnjih ulaganja, te ukazano na činjenicu da investiranje u rudnike ima za cilj povećanje produktivnosti, humanizaciju rada i u dogledno vrijeme pozitivno poslovanje rudnika.

Dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor JP EPBiH i članovi Uprave tokom susreta s nadzornim odborima i upravama rudnika "Breza" i "Kakanj" najavili su nova ulaganja u rudnike Koncerna EPBiH. Na svečanim sjednicama, upriličenim povodom Dana Rudara, sumirani su rezultati poslovanja, razgovarano o efektima dosadašnjih ulaganja, te ukazano na činjenicu da investiranje u rudnike ima za cilj povećanje produktivnosti, humanizaciju rada i u dogledno vrijeme pozitivno poslovanje rudnika.

Prema Programu dokapitalizacije EPBiH će u rudnik "Breza" uložiti 32 miliona KM, dok je vrijednost planiranih  investicija u kakanjski rudnik 66,9 miliona KM. Od ovoga iznosa u Rudnik "Kakanj" je već investirano oko 17 miliona.

Najzaslužnijim komoratima RMU "Kakanj" dodijeljena su priznanja.

Članovi Uprave JP EPBiH, u okviru obilježavanja Dana rudara, 19. i 20. Decembra, posjetili su i rudnike "Abid Lolić" Travnik – Bila, "Gračanica" Donji Vakuf – Uskoplje, "Zenica", "Kreka" i "đurđevik".