JP EPBiH predstavila „Studiju opravdanosti snabdijevanja toplinskom energijom iz TE Kakanj do /i Zenice“

U prostorijama Vlade Zeničko – dobojskog kantona, 17. januara 2013. godine, Emir Aganović, pomoćnik generalnog direktora JP EPBiH za razvoj sa saradnicima iz Sektora za strateški razvoj EPBIH, održao je prezentaciju o temi ¨Mogućnosti snabdijevanja toplinskom energijom iz Termoelektrane ¨Kakanj¨ područja do Općine Zenica i područja Općine Zenica¨.

„Studijom  opravdanosti  snabdijevanja toplinskom  energijom iz TE Kakanj do /i  Zenice“, analizom nekoliko različitih modela, utvrđeno je da postoje ekonomske i tehničke pretpostavke za realizaciju takvog projekta,  koja bi omogućila dugoročnu i sigurnu opskrbu toplinskom energijom iz TE ¨Kakanj¨ područja do Općine Zenica i Općine Zenica. 

U Studiji je procjenjena vrijednost ulaganja u vrelovod i u TE „ Kakanj“ u iznosu  73 miliona Eura. Studija je pokazala da  cijena koštanja  toplotne energije za JP Grijanje Zenica, ne bi bila viša u odnosu na trenutnu cijenu iz ArcelorMittala. 

Ključni faktor za realizaciju projekta  je zainteresiranost Općine Zenica, te osiguranje dugoročnog ugovora o isporuci toplinske energije sa krajnjim korisnikom ‐ JP Grijanje Zenica, odnosno Općinom Zenica. 

Koristi ovakvog modela grijanja za Zeničko – dobojski kanton su stabilnost u snabdijevanju toplinskom energijom, smanjenje zagađenja u Zenici, ušteda primarne energije i poboljšanje okolinskog aspekta na lokalnoj i široj razini, korištenje domaćeg resursa – uglja, te privredni rast i zapošljavanje. 

Motivi JP EPBiH  za izradu Studije  su proširenje toplotnog konzuma i mreže za isporuku toplinske energije iz TE ¨Kakanj¨,  uvođenje visokoefikasnih tehnologija u proizvodni portfolio JP EPBiH u cilju poboljšanja okolinskog aspekta i energetske efikasnosti u proizvodnji električne i toplinske energije, izgradnja zamjenskih kapaciteta u TE ¨Kakanj¨, smanjenje emisije CO2, SO2 i NOx., povećanje proizvodnje i isporuke uglja za rudnike koji snabdijevaju TE ¨Kakanj¨ i lakše zatvaranje finansijske konstrukcije za nove kapacitete.

Prezentaciji su prisustvovali načelnici općina, predsjedavajući općinskih vijeća, poslanici i zastupnici sa nivoa BiH, FBiH, ZDK, predsjednici klubova vijećnika u općinskim vijećima, predstavnici općinskih i kantonalnih organizacija političkih partija s područja općina Zenica i Kakanj te predstavnici  Eko Foruma Zenica, Foruma građana Općine Zenica i Univerziteta u Zenici.