Prelaskom na zimsko računanje vremena, jeftinija električna energija od 13 do 16 i od 22 do 07 sati

Obavještavamo cijenjene kupce električne energije koje snabdijeva Javno preduzeće Elektroprivreda BiH, da prelaskom na zimsko računanje vremena, u noći sa 26. na 27. oktobar 2013. godine, dolazi i do promjene u primjeni viših i nižih dnevnih tarifnih stavova ( period kada je tzv. jeftinija i skuplja električna energija).

 Za domaćinstva koja posjeduju dvotarifna brojila, električna energija utrošena radnim danima i subotom u periodima od 13:00  do 16:00 sati  i od 22:00  do 07:00   sati,  obračunavaće se prema nižoj tarifi (NT). Nedjeljom se za ovu kategoriju potrošnje, niža tarifa primjenjuje cijeli dan.

Za ostale kupce JP EPBiH ( kupci koji električnu energiju preuzimaju na 110 kV naponu i više, kupci koji električnu energiju preuzimaju na 35 i 10 (20) kV naponu, te ostala potrošnja na 0,4 kV naponu i javna rasvjeta na 0,4 kV naponu ),  električna energija utrošena radnim danima u periodu od 22:00  do 07:00  sati,  obračunavaće se prema nižoj tarifi (NT).  Za ovu kategoriju potrošnje, niža tarifa se primjenjuje subotom i nedeljom cijeli dan.

Cijena električne energije za domaćinstva koja imaju jednotarifna brojila, iznosi 12,82 feninga/kWh. Za dvotarifna brojila cijena više tarife iznosi 16,02 feninga/kWh, a cijena niže tarife 8,01 feninga/kWh.

Podsjećamo da je prema tarifnim stavovima koje je donijela  Regulatorna komisija za energiju u FBiH (FERK) i koji se primjenjuju od 01. jula 2011. godine, cijena električne energije ista tokom cijele godine.