Sredstva za gradnju nove dvije hidroelektrane

Vlada FBiH prihvatila je zaduženje Federacije BiH po Sporazumu o zajmu i projektu između Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u iznosu od 30.000.000 eura, s ciljem izgradnje Hidroelektrane „Janjići“.

Izgradnja Hidroelektrane „Janjići“, instalirane snage 13,3 MW i planirane godišnje  proizvodnje 68 GWh, predviđena je na rijeci Bosni na području Općine Zenica.Vrijednost investicije je 68,5 miliona KM.
Prihvaćena je i informacija o sporazumu s KfW-om, kojim Elektroprivredi HZ HB d.d. Mostar treba biti osigurano 100.000.000 eura za izgradnju Crpne hidroelektrane „Vrilo“, saopćeno je iz Ureda Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću. 

http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/sjednica.php?sjed_id=355&col=sjed_saopcenje