Grant za Vjetropark “Vlašić”

Vlada FBiH donijela je Odluku o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Europske investicijske banke za Vjetropark “Vlašić” u iznosu od 755.000 eura. U okviru tehničke pomoći, u skladu sa Okvirom za ulaganje u zapadni Balkan, prošle godine je zaključen sporazum između Evropske investicijske banke (EIB), Bosne i Hercegovine i Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo kojim je EIB učinila Bosni i Hercegovini dostupnim grant sredstva u ovom iznosu.

Glavni cilj prihvatanja granta je pružanje podrške i relevantne savjetodavne pomoći prilikom realizacije Projekta farma vjetra “Vlašić” Travnik. Donošenje ove Odluke je pretpostavka za potpisivanje supsidijarnog sporazuma između BiH i Federacije BiH, te podugovora o finansiranju između Federacije i JP EPBiH,  kojim će Federacija BiH sredstva granta učiniti dostupnim JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo, kao krajnjem korisniku, saopćeno je iz Ureda Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću.

http://www.fbihvlada.gov.ba/hrvatski/sjednica.php?sjed_id=355&col=sjed_saopcenje