Koncesija za HE “Janjići”

Vlada FBiH donijela je Odluku o dodjeli koncesije i visini koncesione naknade za izgradnju HE “Janjići” snage 13,3 MW, na rijeci Bosni, a po samoinicijativnoj ponudi JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

Za koncesiju je utvrđena jednokratna novčana naknada od 1.572.096 konvertibilnih maraka (bez PDV-a), odnosno u visini 2,27 posto ukupne investicione vrijednosti projekta HE “Janjići”, a koja treba biti uplaćena 30 dana nakon potpisivanja ugovora o koncesiji.

Godišnja/tekuća koncesiona naknada iznosi od 2,43 posto od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog prodajom električne energije i pomoćnih usluga iz HE (bez PDV-a) i ne može bili manja od 1,5 posto od projektiranog godišnjeg prihoda.
Ugovor o koncesiji bit će zaključen u roku od 15 dana. U slučaju da koncesionar ne pristupi potpisivanju ugovora, gubi pravo na povrat depozita, saopćeno je iz Ureda Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću.

http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/sjednica.php?sjed_id=358&col=sjed_saopcenje