Uručen Plan upravljanja nacionalnim spomenikom Stari grad Vranduk

Nermin Nikšić, premijer FBiH, dr.Elvedin Grabovica, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH i Husejin Smajlović, načelnik Općine Zenica sa saradnicima, posjetili su 26. marta 2014. godine, lokalitet buduće Hidroelektrane ¨Vranduk¨. Povod za posjetu su prije dva mjeseca započeti pripremni i istražni radovi za početak izgradnje prve hidroelektrane u sistemu JP EPBiH u poslijeratnom periodu, objava međunarodnog javnog poziva za pretkvalifikaciju kompanija i konzorcija zainteresovanih za učešće u izgradnji HE ¨Vranduk¨ i uručenje Plana upravljanja za održavanje Nacionalnog spomenika Stari grad Vranduk.

 Generalni direktor JP EPBiH ovom prilikom je istakao da pripreme za izgradnju HE ¨Vranduk¨ idu po planu. ¨ Tender za izgradnju HE ¨Vranduk¨ je u toku. Ubrzo ćemo znati koje kompanije će učestvovati u izgradnji objekta po principu ¨ ključ u ruke¨.

 Okončana je  prva faza  i započeta druga faza eksproprijacije nekretnina na lokaciji hidrelektrane. Osigurali smo kreditni aranžman sa EBRD-om, a u toku je proces odobravanja finansiranja projekta od strane EIB-a.

 

 Kroz Program prijateljskog okruženja sa Općinom Zenica, finasirali smo izgradnju 34 infrastrukturna projekta u vrijednosti 1, 5 miliona KM.¨, rekao je dr.Grabovica.

Dr. Grabovica je Adnadinu Jašareviću, direktoru Muzeja grada Zenice, uručio Plan upravljanja za održavanje Nacionalnog spomenika Stari grad Vranduk, koji prethodi daljoj pripremi izgradnje HE ¨Vranduk¨ i predstavlja definisanje modela za obezbjeđenje kohabitacije novog hidroenergetskog objekta u neposrednoj blizini nacionalnog spomenika Stari grad Vranduk.

Nermin Nikšić, premijer FBiH, istakao je zadovoljstvo što u BiH postoje kompanije kao što je JP Elektroprivreda BiH, čije investicije su generator razvoja privrede. Investicije JP Elektroprivreda BiH su primjer kvalitetne saradnje sa lokalnom zajednicom,  rekao je premijer ovom prilikom.

O značaju izgradnje HE ¨Vranduk¨ za razvoj Općine Zenica i doprinosu razvoju ovoga područja, govorio je Husejin Smajlović, načelnik Općine Zenica, koji je pohvalio dobru saradnju sa JP Elektroprivreda BiH, posebno u realizaciji Programa o prijateljskom okruženju.

HE ¨Vranduk¨ je važna s aspekta zaštite okoliša i stabilnosti sistema, povećanja proizvodnje i pouzdanosti u snabdijevanju.kupaca. Raspodjelom raznih vrsta naknada lokalna zajednica će u periodu izgradnje i eksplatacije imati višemilionske prihode.