Vijeće ministara prihvatilo inicijativu o vođenju pregovora o zajmu za projekat HE „Janjići“

Vijeće ministara BiH je razmotrilo i prihvatilo Inicijativu za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni, i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora, i Federacije Bosne i Hercegovine, koju zastupa Federalno ministarstvo finansija, i Elektroprivrede Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo za 30.000.000,00 eura, namjenjenih za izgradnju HE „Janjići“.

Nakon završenih pregovora, Ministarstvo finansija i trezora će postupiti u skladu  Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine te će, s tim u vezi, Vijeću ministara dostaviti nacrt sporazuma o zajmu i osnove za zaključivanje sporazuma o zajmu.
Izgradnja HE „Janjići“- protočne pribranske elektrane, instalirane snage 13,3 MW i godišnje proizvodnje 68 GWh, planirana je na rijeci Bosni, na području Općine Zenica.
Investicija izgradnje HE „Janjići“ je vrijedna 68,5 miliona KM, a bit će finansirana iz kredita i sredstava JP Elektroprivreda BiH.