HE ¨Vranduk¨: Evropska investicijska banka odobrila kredit JP EPBiH u iznosu 37, 5 miliona Eura

Evropska investicijska banka (EIB) odobrila je kredit JP Elektroprivreda BiH u iznosu 37,5 miliona Eura za realizaciju projekta izgradnje Hidroelektrane ¨Vranduk¨. Uprava direktora Evropske investicione banke odobrila je kredit nakon što su stručnjaci banke izvršili opsežnu evaluaciju projekta, a JP Elektroprivreda BIH ispunila sve neophodne ekonomske, tehničke i okolinske preduslove.

U narednoj fazi, Vijeće ministara BiH imenovaće delegaciju za pregovore o kreditu.

Projekat HE ¨Vranduk¨, finansira se iz vlastitih i sredstava međunarodnih finansijskih institucija. JP EPBiH će u izgradnju HE ¨Vranduk¨ uložiti 11 miliona Eura vlastitih sredstava. Evropska banka za obnovu i razvoj odobrila je kredit za izgradnju HE ¨Vranduk¨ u iznosu 26 miliona Eura. Kreditni aranžman sa EBRD –om je potpisan i operativan je.

U toku je Međunarodni javni poziv za pretkvalifikaciju kompanija i konzorcija za izgradnju HE  ¨Vranduk¨. Rok za dostavu dokumentacije je do 29. aprila 2014. godine, do 12.00 sati. Nakon okončanja roka, izvršiće se evaluacija pristiglih aplikacija, a aplikanti koji se pretkvalifikuju,  u maju tekuće godine dobiće zahtjev za dostavu ponuda.

Pripremni i istražni radovi  za izradu glavnog projekta HE ¨Vranduk¨ su u toku. Okončana je prva i pokrenuta druga faza eksproprijacije nekretnina, na lokaciji izgradnje hidroelektrane na području Općine Zenica.

HE ¨Vranduk ¨je važna s aspekta zaštite okoliša i stabilnosti sistema, povećanja proizvodnje i pouzdanosti u snabdijevanju kupaca električnom energijom. Izgradnja otvara  mogućnost zapošljavanja domaće radne snage i raspodjelom raznih vrsta naknada, poticaj za razvoj lokalne zajednice i FBiH.

HE ¨Vranduk¨ je planirana kao protočno postrojenje derivacionog tipa sa više objekata koji će funkcionalno predstavljati jednu cjelinu. Ukupna snaga HE ¨Vranduk¨ iznosiće 19,63 MW dok je predviđena godišnja  proizvodnja  96,38 GWh.