Otvorene ponude za izgradnju Bloka 7 u TE „Tuzla“

U JP Elektroprivreda BiH, 17.aprila 2014.godine, provedena je procedura otvaranja konačnih ponuda kompanija koje su ušle u uži izbor za realizaciju Projekta izgradnje Bloka 7- 450 MW u TE „Tuzla“. Kvalificirane su kompanije Mitsubishi Hitachy Power Systems Ltd Japan i China Gezhouba group Co Ltd.-Lider Guandong Electric Power Design Institute.

Prilikom procedure otvaranja ponuda ustanovljeno je da je validnu ponudu dostavila kompanija Gezhouba group Co Ltd.-Lider Guandong Electric Power Design Institute.

Umjesto ponude, firma Mitsubishi Hitachy Power Systems Ltd Japan dostavila je izjavu u kojoj navodi  da zbog političke situacije u BiH, nije u poziciji da obezbjedi vlastito učešće u finansiranju i da saglasno tome nije u mogućnosti da dostavi konačnu ponudu.

Nakon analize Stručnog tima, ponuda koju je za izgradnju Bloka 7- 450 MW u TE „Tuzla“ dostavila Gezhouba group Co Ltd.-Lider Guandong Electric Power Design Institute biće proslijeđena na dalju ocjenu i postupanje prema  Upravi, Nadzornom odboru i Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.