12 kompanija i konzorcija u pretkvalifikaciji za izgradnju HE ¨Vranduk¨

Interes za izgradnju HE „Vranduk“, prioritetnog hidroenergetskog objekta Elektroprivrede BiH, iskazalo je 12 kompanija i konzorcija iz Italije, Turske, Španije, Rumunije, Austrije, Hrvatske, Kine, Slovenije i BiH. Procedura otvaranja prijava (aplikacija) na Međunarodni javni poziv za pretkvalifikaciju kompanija i konzorcija za izgradnju HE „Vranduk“, obavljeno je 29. aprila 2014.godine, u JP Elektroprivreda BiH. Pretkvalifikacionu dokumentaciju otkupilo je 56 kompanija.

 U okviru priprema za početak izgradnje, Elektroprivreda BiH uporedo s provedbom Međunarodnog javnog poziva za pretkvalifikaciju, uz finansiranje vlastitim sredstvima obavlja pripremne i istražne radove na lokaciji  Hidroelektrane, i sprovodi drugu fazu eksproprijacije nekretnina.

Prijave na Međunarodni javni poziv za pretkvalifikaciju, dostavili su: 

1. Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. DI RAVENNA  - Italija
2. Garanti Koza Inşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.  -Turska
3. Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.S. - Turska
4. Consortium - RIKO D.O.O. - Slovenija i EURO ASFALT D.O.O SARAJEVO - BiH, Lead Partner RIKO D.O.O.
5. S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. - Rumunija
6. JV STRABAG AG / Končar inžinjering za energetiku i transport, Lead Partner Strabag AG – Austrija i Hrvatska
7. China International Water & Electric Corp.  - Kina
8. JV of Abeinsa Ingenieria y Construction Industrial SA , Teyma, Gestion de Contratos de Construccion e Ingenieria, S.A. and NTF IN SAAT TICARET LIMITED SIRKETI, Lead Partner Abeinsa Ingenieria y Construction Industrial SA – Španija i Turska
9. POWERCHINA LIMITED - Kina
10. CENGİZ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – Turska
11. DONGFANG ELECTRIC CORPORATION LIMITED - Kina
12. TELLHOW SCI-TECH CO., LTD - Kina

U narednoj  fazi postupka, biće izvršena evaluacija dostavljenih prijava. Kompanijama  i konzorcijima koji budu zadovoljili kriterije Međunarodnog javnog poziva, biće upućen poziv za dostavu ponuda.


 Međunarodni javni poziv za pretkvalifikaciju kompanija i konzorcija za izgradnju HE „Vranduk“,  realizuje se prema  procedurama nabavke međunarodnih finansijskih institucija, Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske investicijske banke, koje izgradnju  Hidroelektrane kreditiraju u iznosu 63,5 miliona Eura.

Uz opšte kriterije Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske investicijske banke,  kompanije moraju ispuniti i  kriterije  koje nalaže specifičnost  projekta izgradnje HE ¨Vranduk¨. Ključni kriteriji su da je kompanija u posljednih pet godina ostvarila  prihod  od 40 miliona Eura na poslovima izgradnje hidrokapaciteta  karakteristika kao što je HE ¨Vranduk¨, odgovarajući stručni kadar i oprema, finansijska stabilnost  i pravni kredibilitet.   

HE ¨Vranduk¨ je planirana kao protočno postrojenje derivacionog tipa sa više objekata koji će funkcionalno predstavljati jednu cjelinu. Ukupna snaga HE ¨Vranduk¨ iznosiće oko 20 MW, dok je predviđena godišnja  proizvodnja  96,38 GWh.