Nova mehanizacija za rudnike ¨Gračanica¨¨ i ¨Đurđevik¨ – buldozeri vrijedni 1, 35 miliona KM

U RU ¨Gračanica¨ Gornji Vakuf – Uskoplje, 8. maja 2014. godine, potpisani su ugovori o nabavci dva buldozera D155AX- 6 proizvođača Komatsu Japan za rudnike ¨Gračanica¨ Gornji Vakuf – Uskoplje i ¨Đurđevik¨. Vrijednost investicije JP EPBiH je 1, 35 miliona KM.

 

U prisustvu dr. Elvedina Grabovice, generalnog direktora JP EPBiH i Senada Sarajlića, izvršnog direktora za proizvodnju, ugovore o nabavci buldozera, potpisali su Salih Muftić direktor RU ¨Gračanica¨, Zijad Rahimić direktor RMU ¨Đurđevik¨ i Vladimir Spaić, direktor kompanije  TEIKOM BH d.o.o, isporučioca opreme.  

 Buldozeri su nabavljeni  sredstvima JP Elektroprivreda BiH u procesu dokapitalizacije rudnika. 

 

Govoreći o značaju ulaganja JP EPBiH kao Vladajućeg društva u Koncernu, dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor kompanije je istakao nastojanje JP Elektroprivreda BiH da rudnici posluju sa što  kvalitetnijom opremom. ¨ Cilj JP EPBiH je da svi rudnici koji su u sastavu Koncerna posluju pozitivno.  

 

RU ¨Gračanica¨ i RMU ¨Đurđevik¨ su primjeri uspješnog poslovanja. Nabavkom nove mehanizacije nastojimo modernizovati rad i očekujem da ćemo do kraja ove godine okončati proces dokapitalizacije i investirati planiranih 204 miliona. Trenutno radimo na usklađivanju akata u rudnicima i JP, a izjednačavanje toplog obroka i regresa je već ranije izvršeno¨- rekao je generalni direktor JP Elektroprivreda BiH. 

 

Nabavka buldozera sa riperom dio je nove mehanizacije koja će sredstvima JP EPBiH biti nabavljena za Rudnik ¨Gračanica¨. Osim buldozera rudari RU ¨Gračanica¨  u narednom periodu na raspolaganju će imati  dva zglobna dampera min. nosivosti 32t, elektrohidraulički bagera sa čeonom kašikom min. zapr. 3m3 te glavnu trafostanice 20/6kV.

 

Nova mehanizacije će zamijeniti dotrajalu opremu, obezbijediti održavanje postojećeg radnog stanja i kontinuiteta planirane proizvodnje, te osigurati potrebne kapacitete na dobivanju otkrivke i uglja uz istovremeno minimalne troškove održavanja.   Salih Muftić, direktor RU ¨Gračanica¨ govorio je o značaju investicija JP EPBiH u Rudnik koji  ispunjava planove u proizvodnji uglja i posluje pozitivno.

 

Nova oprema će zamjeniti dotrajalu i omogućiti još bolju produktivnost RU ¨Gračanica¨.   „Nabavka buldozera je druga velika investicija JP EPBiH u Rudnik „Đurđevik“ u kratkom roku. Do sada je od planiranih 16, 4 miliona KM, investirano 11, 3 miliona KM.“- kazao je Zijad Rahimić,direktor Rudnika „Đurđevik“,naglašavajući da su najznačajnije preostale investicije utovarivač točkaš, rovokopač – gusjeničar, greder i rezervni dijelovi za remont bagera. 

 

Čelni ljudi dva rudnika su istakli važnost investiranja JP Elektroprivreda BiH i naglasili da zahvaljujući Koncernu EPBiH, rudnici imaju perspektivu za razvoj i povećanje proizvodnje. 

Buldozeri će biti  isporučeni u kraćem roku od planiranog izjavio je

 

Vladimir Spaić, direktor komapanije TEIKOM BH d.o.o., isporučioca opreme, ukazujući na činjenicu da su buldozeri svjetskog kvaliteta, te da će u značajnoj mjeri doprinijeti unapređenju procesa rada u rudnicima.