Bez električne energije naselja u Zeničko – dobojskom i Tuzlanskom kantonu.

Na području u nadležnosti Elektrodistribucije Zenica bez električne energije je oko 27.000 kupaca u Zeničko-dobojskom kantonu, od čega 9.200 kupaca u Zavidovićima i 6.600 kupaca u Maglaju te oko 1.600 kupaca u Srednjobosanskom kantonu. Na području Tuzlanskog kantona uslijed obilnih padavina, koja su prouzrokovala plavljenje elektroenergetskih objekata, pomjeranje i obaranje niskonaponskih i visokonaponskih stubova, te iz preventivnih razloga isključenje nekih dalekovoda bez električne energije je oko 38.000 kupaca.

 Bez električne energije su kompletna područja općina Sapna i Teočak te općine Gračanica (izuzev Općine Doboj Istok).

U Općini Tuzla bez električne energije su kupci u naseljima Dobrnja, Razinoge, Marina glava, Čanići, Previle, Bukinje, Mandići, Piskavica, Desetine, Rasovac, te u naseljima Čifluk, Parači, Donje Hrasno i Gornje Hrasno dok su u Općini Lukavac bez električne energije kupci u naseljima  Šikulje, Duboki Potok, Lukavica.Rijeka, Bokavići, Bistarac, Šići, Jezero, Modrac, Bikodže, Prokosovići, Tabaci, Puračić i Meraje.

U Općini Živinice bez napajanja električnom energijom su naselja Barišići, Maline, Kulići, Spreča pravac, Tadići, Pasci Vojna, Strašanj, Vilušići i Industrijska zona.

Također, bez snabdijevanja električnom energijom je veći broj kupaca na području naselja Tinja u Općini Srebrenik, Humci i Vražići u Općini Čelić, te naselja Požarike, Karača, Šečići, Berberovača, Vida i Njiverice  u Općini Gradačac.

U naseljima Osijeka u Općini Ilidža i Gornjoj Misoči u Općini Ilijaš na području Sarajevskog kantona uspostavljeno je uredno snabdijevanje električnom energijom.

U Općini Novi Grad bez električne energije je oko 400 kupaca, a u Općini Vogošća oko 60  kupaca.

U naselju Svrake pokrenulo se klizište, koje je ugrozilo trafo stanicu Svrake 3, uslijed čega je TS Svrake 3 isključena  sa srednjenaponske mreže. Poduzimaju se aktivnosti kako bi kupci  koji nisu ugroženi klizištem dobili električnu energiju. 

 Bez električne energije u Unsko-sanskom kantonu je oko 1.577 kupaca. Od čega na području Općine Bihać 946 kupaca, Općine Ključ 291 i Općine Sanski most 340 kupaca.


Trenutno su u toku aktivnosti na puštanju pod napon elektroenergetskih objekata koji nisu pod vodom i čije priključenje na elektrodistributivnu mrežu  neće  predstavljati  opasnost i  ugrožavati stanovništvo.

Sve raspoložive ekipe Elektrodistribucije JP EPBiH su na terenu i rade na ubrzanom otklanjanju kvarova.