Postepena normalizacija u snabdijevanju električnom energijom na poplavljenim područjima

Na područjima gdje se voda povukla snabdijevanje električnom energijom se postepeno normalizuje. Obilne količine padavina u proteklim danima dovele su do poremećaje u isporuci. Problem predstavljaju i klizišta koja ugrožavaju niskonaponske i dalekovodne stubove, te transformatorske stanice. Bez snabdijevanja električnom energijom je oko 16.000 kupaca na području Tuzlanskog kantona. Bez električne energije je kompletno područje Općine Gračanice osim dijela grada i naselja Miričina, Donja i Gornja Orahovica.

 U Opštini Tuzla bez električne energije su kupci u naseljima Par Selo, Orašje, dio Previla, Desetine, Cerovi, Rasovac, Kovačica, Vujići, Toromanovići, Srednja Grabovica i Tetima.

Bez napajanja električnom energijom su naselja Modrac, Bokavići, Tabaci, dio Puračića i dio Dobošnice u Općini Lukavac,  te dio Donjih Dubrava,  Maline i dio Industrijske zone u Općini Živinice.

Također, bez snabdijevanja električnom energijom je veći broj kupaca na području naselja - dio Brnjika, Lukavica, Šibošnica, Nahvioci, Miladići, Sitari, Humci, Brezje, Drijenča, i Drijen u Općina Čelić, Lukavica u Općina Doboj Istok te dijelovi naselja Kovačevići, Međeđa, Gaj, Baljkovica i Nezuk  u Općini Sapna.

Bez električne energije su naselja Rožanj, Skakavica, Rastošnica, Obršine, Čairi i Čaklavica u Općini Teočak te  Čifluk, Parači i Hrasno u Općini Kalesija.


Na području u nadležnosti Elektrodistribucije Zenica bez električne energije je oko 23.000 kupaca u Zeničko-dobojskom kantonu i oko 130 kupaca u Srednjobosanskom kantonu. U ZE – DO kantonu bez električne energije je najveći broj kupaca u Maglaju 6.500 i Zavidovićima 5.300.

U Unsko – sanskom kantonu bez električne energije je oko 1.200 kupaca. Na području ovoga kantona tokom dana se očekuje normalizacija snabdijevanja električnom energijiom. 

Sve raspoložive elektromonterske ekipe su danonoćno na terenu i rade na otklanjaju kvarova.