JP EPBiH: Bez električne energije oko 5.200 kupaca

Snabdijevanjem električnom energijom na području koje je u nadležnosti JP Elektroprivreda BiH u većoj mjeri je normalizovano. Broj kupaca bez električne energije konstantno se smanjuje. Veliki broj kvarova je otklonjen, a broj novoprijavljenih kvarova također je smanjen.

 Problem predstavljaju klizišta koja ugrožavaju elektroeneregetske objekte.

Na području u nadležnosti ¨Elektrodistribucije¨  Zenica¨ bez električne energije je oko 4.130 kupaca.

Bez snabdijevanja električnom energijom je oko 660 kupaca na području Tuzlanskog kantona u naseljima Toromanovići i Cviljevina u Općini Tuzla, Krtova u Općini Lukavac, Obršine u Općini Teočak i Prnjavor u  Općini Gračanica.

U Unsko – sanskom kantonu bez električne energije je 500  kupaca u Općini Sanski Most.

Sve raspoložive elektromonterske JP EPBiH su na terenu i rade na otklanjanju kvarova.