TE ¨Kakanj¨: 6, 6 miliona Eura za rekonstrukciju elektrofiltera s ciljem smanjenja emisije prašine

U TE ¨Kakanj, 19. maja 2014. godine, potpisan je Ugovora o rekonstrukciji elektrofiltera Bloka 7 snage, 230 MW. Ugovor su potpisali dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH, Senad Sarajlić, izvršni direktor za proizvodnju i predstavnici Konzorcija „Hamon“ GmbH - Claus Brinkmann i Dario Škoro. Vrijednost investicije JP EPBiH je 6,6 miliona Eura.

Tokom rekonstrukcije na postojeći elektrofilter biće nadograđen vrećasti filter. Kombinacija elektrofiltera i vrećastog filtera je tzv. hibridni filter koji će povećati efikasnost i smanjiti  emisiju prašine sa sadašnjih prosječnih 200 mg/Nm3 na 20 mg/Nm3  što je u  skladu sa standardima  EU.

Dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor  JP Elektroprivreda BiH govorio je o značaju projekta za lokalnu zajednicu i naglasio važnost ulaganja ne samo u nove kapitalne projekte već i postojeće kapacitete.

¨U protekle tri godine u revitalizaciju i unapređenje rada postojećih objekata uložili smo oko 560 miliona KM. Zahvaljujući kontinuiranom ulaganju u elektroenergetske objekte, naš elektroenergetski sistem je stabilan  i u vanrednim okolnosti nismo imali većih problema u snabdijevanju kupaca električnom energijom. Dio kupaca smo iz preventivnih razloga morali da isključimo sa mreže, tako da je mali procenat kupaca bio bez električne energije. Ovu priliku koristim da se zahvalim uposlenicima elektrodistribucija i cijele JP EPBiH na potpunom angažmanu u ovim okolnostima.¨ rekao je generalni direktor JP EPBiH.

Govoreći o značaju projekta rekonstrukcije elektrofiltera za lokalnu zajednicu, dr Grabovica je istakao društvenu odgovornost JP EPBiH, kojoj cilj nije samo ostvarivanje profita već i zaštita sredine i razvoj zajednice.

Rekonstrukcija elektrofiltera vršiće se uporedo sa kapitalnim remontom Bloka 7 koji je u pogonu od 1988. godine,  istakao je Hasan Čaušević, direktor TE ¨Kakanj¨. 

¨Prioritetni ciljevi rekonstrukcije su povećanje efikasnosti elektrofiltera, što će rezultirati smanjenjem emisije prašine i zamjena dotrajalih ventilatora dimnih plinova. Rekonstrukcijom će se stvorit preduslovi za implementaciju projekta odsumporavanja.¨ kazao je direktor Čaušević

Oko 70 procenata Ugovora realizovaće domaće kompanije koje će na rekonstrukciji raditi unutar Konzorcija „Hamon“ GmbH.

Claus Brinkmann, predstavnik Konzorcija govorio je o tehnologiji koja će biti korištena prilikom rekonstrukcije elektrofiltera i istakao da se radi o opremi  visokog kvaliteta. Rok za završetak radova je tri mjeseca.

Potpisivanju Ugovora prisustvovali su i predstavnici kantonalne i općinske vlasti Općine Kakanj.