Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo usvojila Dugoročni plan razvoja do 2030. sa Strategijskim planom

U okviru razvojne politike, Skupština JP Elektroprivreda BiH usvojila je Dugoročni plan razvoja do 2030. sa Strategijskim planom. Plan je iniciran aktuelnim, značajnim promjenama u elektroenergetskom sektoru koje se odnose na otvaranje elektroenergetskog sektora za konkurenciju, zaštitu okoliša i ublažavanje klimatskih promjena

Dugoročni plan razvoja sa Strategijskim planom obuhvata smjernice za djelovanje u pravcu dugoročno održivog razvoja  djelatnosti JP Elektroprivreda  BiH   i  poslovanja rudnika u sastavu Koncerna EPBiH.

Plan je zasnovan na prioritetima energetske politike Evropske unije - stabilnost snabdijevanja, konkurentnost i održivost. 

Skupština JP Elektroprivrede BiH d.d. - Sarajevo  je usvojila Odluku o povećanju osnovnog kapitala emisijom dionica i Odluku o emisiji dionica zatvorenom ponudom poznatom kupcu Federaciji BiH, odnosno Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije kao organu koji vrši ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala, uz pravo preče kupnje dioničara koji su na dan donošenja ove odluke evidentirani na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira, a u obimu kojim zadržavaju učešće u osnovnom kapitalu koje su imali prije ove emisije.

Na upražnjeno mjesto člana u Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Skupština je, na prijedlog većinskog vlasnika, odnosno ispred državnog kapitala, imenovala Nedžada Bukvara.