Potpisan Ugovor o koncesiji za izgradnju i korištenje Hidroelektrane „Janjići“

JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo potpisala je Ugovor o koncesiji za izgradnju i korištenje Hidroelektrane „Janjići“ na rijeci Bosni, instalisane snage 13,3 MW i godišnje proizvodnje 68 GWh. Koncesija je dodjeljena na osnovu samoinicijativne ponude Elektroprivrede BiH. Ugovor o koncesiji zaključen je na period od 30 godina, sa mogućnošću produženja.

Ugovor su potpisali Erdal Trhulj, federalni ministar energije, rudarstva i industrije, dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor Elektroprivrede BiH i Amil Kamenica, izvršni direktor za kapitalne investicije. 

Govoreći o značaju HE „Janjići“, Erdal Trhulj, federalni ministar energije, rudarstva i industrije je rekao da izgradnjom ovog objekta Elektroprivreda BiH daje konkretan doprinos u povećanju instalisanih proizvodnih kapaciteta na bazi obnovljivih izvora električne energije, što je u skladu sa  zahtjevima Evropske unije i predstavlja strateški interes Bosne i Hercegovine i Federacije BiH.

Dr. Elvedin Grabovica je ukazao na obostranu korist od izgradnje HE“Janjići“. „Elektroprivreda BiH dobija  nove proizvodne kapacitete, a društvena zajednica  mogućnost angažmana domaće građevinske operative u postupku izgradnje. Pored zapošljavanja, lokalna zajednica će kroz naplatu dijela koncesione naknade i ostalih naknada dobiti redovan izvor prihoda za unapređenje vlastite infrastrukture“, istakao je Grabovica.

Po Ugovoru o koncesiji  Elektroprivreda BiH će u narednih 30 dana uplatititi jednokratnu koncesionu naknadu od 1.572.096 KM, odnosno u visini 2,27 posto ukupne investicione vrijednosti projekta HE “Janjići”. Godišnja/tekuća koncesiona naknada za korištenje vodnog dobra za proizvodnju električne energije iznosi od 2,43 posto od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog prodajom električne energije i pomoćnih usluga iz HE  i ne može bili manja od 1,5 posto od projektovanog godišnjeg prihoda.

Ukupna vrijednost projekta HE „Janjići“ je 72,2 miliona KM. Izgradnja će biti finansirana iz kreditnih sredstava Njemačke razvojne banke (KfW) od 30 miliona eura  i vlastitih sredstava Elektroprivrede BiH.