Zakazana 32. Skupština JP EPBiH

Trideset i druga Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo biće održana 26.06.2014. godine, u Sarajevu, u prostorijama Energoinvest d.d. Sarajevo, ulica Hamdije Čemerlića 2, s početkom u 10,00 sati.

Na dnevnom redu Skupštine je usvajanje Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2013. godinu, koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju.

Skupština će razmatrati i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2013. godinu i  donošenje Odluke o izboru Preferiranog ponuđača u postupku izbora Projektnog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat Bloka 7 - 450 MW u TE „Tuzla“.

Na dnevnom redu Skupštine je i donošenje odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva - rudnike uglja u svrhu nabavke sistema jamske telefonije, te donošenje odluka o davanju pozajmica za prestrukturiranje i urgentnu sanaciju šteta uzrokovanih poplavama u zavisnim društvima - RU „Kreka“ d.o.o. Tuzla i RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik.

Detaljnije informacije o sazivanju Trideset i druge Skupštine Društva dostupne su na web stranici JP Elektroprivreda BiH www.elektroprivreda.ba/stranica/obavjestenja-investitorima.