JP EPBiH na Međunarodnom sajmu ENERGA 2014. u Tuzli

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo zajedno sa članicama Koncerna učestvovat će na Međunarodnom sajmu energije, rudarstva i industrije u Tuzli (ENERGA) od 10.do 13.juna 2014.godine.

Sajam ENERGA je važno mjesto susreta uglednih domaćih i inostranih kompanija i institucija iz oblasti energetike koje prezentiraju raznovrsna savremena istraživačka i proizvodna dostignuća kao i mogućnosti različitih oblika poslovne saradnje.
Posjetitelji će, pored ostalog, imati priliku da se upoznaju sa poslovanjem i razvojnim projektima JP EPBiH i Koncerna EPBiH u okviru promotivnih sadržaja na štandu Elektroprivrede BiH.
U periodu trajanja Sajma biće održana i Međunarodna  konferencija Energa 2014. na kojoj će pored niza referata međunarodnih eksperata biti prezentirani i radovi stručnjaka iz JP EPBiH, grupisani u nekoliko tematskih cjelina:
-Energetske politike, strategije i investicije
-Tržište električne energije
-Energetska efikasnost i ekonomija obnovljivih izvora energije
-Savremeni trendovi u termoenergetici i eksploataciji fosilnih goriva
 Na Konferenciji će biti prezentirani stručni radovi autora iz JP Elektroprivreda BiH:
- „Pripreme za potpuno otvaranje tržišta“ -  mr.sc. Mirsad Šabanović  
- „Implementacija Direktive 2001/80/EC o ograničenju emisije određenih zagađujućih materija u zrak iz velikih postrojenja za sagorijevanje“- Merima Karabegović;
- „Program smanjenja emisija JP EPBIH iz postojećih termoblokova TE „Tuzla“ i TE „Kakanj“ u skladu sa LCPD/IED“- Emir Aganaović, dr.Izet Džananović, Hasan Čaušević, dr.Anes Kazagić i Merima Karabegović;
- „Proširenje kogeneracije na učinkovitiju i čistiju proizvodnju iz termoelektrana EPBIH: case study – toplifikacija Zenice iz TE „Kakanj“- dr.Mustafa Musić, dr.Izet Smajević i dr.Anes Kazagić;
- „Korištenje otpadne biomase u termoelektranama EPBiH za okolinski prihvatljivu proizvodnju energije –dosadašnje aktivnosti i planovi EPBiH“- dr.Izet Smajević, dr. Anes Kazagić, dr. Mustafa Musić.