Premijer Nikšić posjetio izložbeni prostor JP EPBiH

Prvog dana održavanja Međunarodnog sajma energije, industrije i rudarstva u Tuzli (ENERGA) izložbeni prostor Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH posjetili su Nermin Nikšić, premijer Federacije BiH i predstavnici Vlade Tuzlanskog kantona i Općine Tuzla. Dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor, s članovima Uprave JP Elektroprivreda BiH, upoznao je predstavnike Vlade Federacije sa poslovanjem kompanije, razvojnim planovima i dosadašnjim aktivnostima na njihovoj realizaciji.

Govoreći na panelu o  temi „Učešće bosanskohercegovačkih kompanija u investicionim projektima u elektroenergetskom sektoru“, generalni direktor dr.Elvedin Grabovica je rekao da su razvojni projekti JP Elektroprivreda BiH i njihova realizacija prilika za angažman domaćih kompanija, proizvođača i građevinske operative. “Očekujemo da će u izgradnji bloka 7 u TE“Tuzla“ naše kompanije učestvovati sa oko 30 % , jer su u rekonstrukcijama blokova u termoelektranama „Tuzla“ i „Kakanj“ dokazale svoju stručnost i konkurentnost.To su značajne reference za učešće u realizaciji zahtjevnog projekta kakav je Blok 7“, rekao je Grabovica i učesnike upoznao sa dosadašnjim aktivnostima koje se provode  okviru priprema za početak izgradnje tri prioritetna projekta JP Elektroprivreda BH: Bloka 7 u TE „Tuzla“, HE „Vranduk“ i Vjetroelektrane „Podveležje“.

U okviru Sajma večeras će biti otvorena Međunarodna konferencija ENERGA na kojoj će biti prezentirani stručni radovi autora iz JP Elektroprivreda BiH:

- „Pripreme za potpuno otvaranje tržišta“ -  mr.sc. Mirsad Šabanović  
- „Implementacija Direktive 2001/80/EC o ograničenju emisije određenih zagađujućih materija u zrak iz velikih postrojenja za sagorijevanje“- Merima Karabegović;
- „Program smanjenja emisija JP EPBIH iz postojećih termoblokova TE „Tuzla“ i TE „Kakanj“ u skladu sa LCPD/IED“- Emir Aganović, dr.Izet Džananović, Hasan Čaušević, dr.Anes Kazagić i Merima Karabegović;
- „Proširenje kogeneracije na učinkovitiju i čistiju proizvodnju iz termoelektrana EPBIH: case study – toplifikacija Zenice iz TE „Kakanj“- dr.Mustafa Musić, dr.Izet Smajević i dr.Anes Kazagić;
- „Korištenje otpadne biomase u termoelektranama EPBiH za okolinski prihvatljivu proizvodnju energije –dosadašnje aktivnosti i planovi EPBiH“- dr.Izet Smajević, dr. Anes Kazagić i dr. Mustafa Musić.