Posjeta Površinskom kopu Šikulje

Nermin Nikšić, premijer Federacije BiH i dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor Elektroprivrede BiH u pratnji predstavnika menadžmenta i sindikata RU „Kreka“ iz Tuzle obišli su Površinski kop Šikulje i razgovarali o razmjerama šteta nastalih uslijed nedavne poplave.

Površinski kop Šikulje pretrpio je ogromne štete  koje se mjere milionima maraka. Direktor Elektroprivrede BiH dr. Elvedin Grabovica je istakako da je napravljen plan sanacije, a štete će se početi sanirati kada bude omogućen pristup mašinama koje su ostale pod vodom."Radimo svaki dan i činimo velike napore da PK Šikulje što prije bude funkcionalan“, kazao je Grabovica.

Premijer FBiH Nermin Nikšić je pohvalio solidarnost sindikalne organizacije u okviru RU „Kreka“, jer će oko 800 uposlenika PK Šikulje dobijati  plaću u narednim mjesecima.“Vlada FBiH  i Elektroprivreda BiH će u punom kapacitetu pomoći da štete budu sanirane“, rekao je Nikšić.

Direktor RU „Kreka“ Enver Omazić je pojasnio da  je dio uposlenika PK Šikulje raspoređen u druge organizacione jedinice, a da je neraspoređeno blizu 250 radnika.

"Naši uposlenici će se u narednim mjesecima solidarno odreći 20 posto svojih primanja, odnosno svi, dakle i uposlenici PK Šikulje, dobijat će plaću u iznosu od 80 posto“, istakao je Omazić.

PK Šikulje mjesečno osigurava za TE „Tuzla“ blizu 90 hiljada tona uglja, a procjenjuje se da  ukupne rezerve uglja iznose najmanje 80 miliona tona.