Informacija o aktivnostima na izboru projektnog partnera za Blok 7 u Parlamentu FBiH

Na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, zakazanoj za 23.juli 2014. godine, poslanicima će biti prezentirane dosadašnje aktivnosti na izboru projektnog partnera za zajedničko ulaganje u izgradnju Bloka 7 (450 MW) u TE „Tuzla“. Vlada FBiH uputila je Informaciju o aktivnostima na izboru projektnog partnera za zajedničko ulaganje na saglasnost Parlamentu FBiH

U Prvoj fazi tenderskog postupka izbora projektnog partnera, pretkvalifikovano je 11 kompanija i konzorcija. Na osnovu dostavljenih neobavezujućih ponuda, u okviru Druge faze, u uži izbor ušli su kompanija Hitachy Ltd. Japan i Konzorcij Gezhouba Group Company Limited (CGGC) i Gunagdong Electric Power Desing Institute (GEDI) China, kojima je upućen tenderski dokument za Treću fazu postupka – Konačna i najbolja ponuda i izbor preferiranog ponuđača.
Konačnu ponudu dostavio je Konzorcij Gezhouba Group Company Limited, China (CGGC) i Gunagdong Electric Power Desing Institute (GEDI), China. Kompanija Mitsubishi  Hitachy Power Systems Ltd. Japan, odustala je od  ponude.

Prema ponudi Konzorcija Gezhouba Group Company Limited (CGGC), China i   Gunagdong Electric Power Desing Institute ( GEDI), China  Elektroprivreda  BiH je 100- postotni vlasnik izgrađenog Bloka 7 sa  100 - postotnim pravom na snagu i električnu energiju Bloka. Ponuđena cijena je 785,6 miliona Eura. Ponuđeni model finasiranja podrazumijeva 15 posto vlastitog učešća EPBiH i 85 posto kredita EXIM Bank. Konzorcij CGGC  i GEDI je izvođač radova po principu „ključ u ruke“ .
 
Blok 7 (450 MW) TE „Tuzla“,  najvrijednija je poslijeratna investicija u BiH. Realizacija projekta  od posebne je važnosti za buduću stabilnost elektroenergetskog sektora, posebno zbog nužnosti izlaska iz pogona trenutno aktivnih blokova u TE „Tuzla“, opstanak i budućnost rudnika, privredni razvoj Federacije i države Bosne i Hercegovine.