Skupština JP EPBiH: Rudnicima „Kreka“ i „Đurđevik“ dva miliona KM

Na 33.Skupštini Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH, održanoj 24. jula 2014.godine u Sarajevu, usvojena je Odluka o relokaciji planiranih sredstava za kapitalna ulaganja Elektroprivrede BiH za 2014.godinu, u okviru usvojenog Plana poslovanja za period 2014-2016.godine, kako bi se obezbijedila sredstva za dokapitalizaciju rudnika „Kreka“ i „Đurđevik“

Iznos planiranih sredstava u okviru kapitalnih investicija namjenjena za RiTE Bugojno, umanjiće  se za dva miliona KM, dok će se iznos za dokapitalizaciju rudnika uvećati za dva miliona. Ovom realokcijom ne mijenja se suma planiranih sredstava  za ulaganja Elektroprivrede BiH za 2014.godinu.
Zbog obima i prirode šteta  u Rudniku „Šikulje“ ugrožen je kontinuitet proizvodnje i prodaje uglja u okviru ZD rudnici „Kreka“. Ovo Zavisno društvo imat će problema sa održavanjem likvidnosti, odnosno suočit će se sa nemogućnošću da iz vlastitih sredstava podmiruje obaveze prema dobavljačima, zaposlenim, te drugim obavezama  koje dospijevaju u narednom periodu. Na ovaj način bilo bi dovedeno u pitanje isporuka uglja prema Vladajućem društvu i drugim kupcima. S obzirom na to,  donesena je Odluka o dokapitalizaciji RU „Kreka“ sa 1,5 miliona KM kroz uplatu gotovinskih sredstava, što će predstavljati značajnu podršku u očuvanju likvidnosti RU „Kreka“Tuzla..
Također, radi finasijske konsolidacije  sa 500.000 KM izvršit će se dokapitalizacaija Rudnika  „Đurđevik“. Nastale štete, zbog kojih je obustavljena proizvodnja na površinskim kopovima „Potočari“ i „Višća“ i u jami „Đurđevik“, Rudnik ne može sanirati vlastitim sredstvima te je  ugrožena realizacija planova poslovanja ali i tekuće funkcionisanje i servisiranje vlastitih  obaveza.
Ova transakcija za Elektroprivredu BiH  ne predstavlja trošak već dugoročno ulaganje i ne bi trebalo da se odrazi  na finasijski rezultat Vladajućeg društva u 2014. godini