Sistemskim rješenjima do unapređenja uslova rada u rudnicima

U Zenici je vanredno zasjedao Upravi odbor Sindikata rudnika Federacije BiH. Tema sastanka bila je „Analiza aktuelnog stanja u rudnicima uglja u FBiH s posebnim osvrtom na stanje u RMU Zenica i nesreću u jami Raspotočje “. Sastanku su prisustvovali Nermin Nikšić, premijer FBiH, Erdal Trhulj, ministar energije, rudarstva i industrije, dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor Elektroprivrede BiH, članovi Uprave Elektroprivrede BiH, direktori rudnika članica Koncerna, predsjednici sindikalnih organizacija rudnika u FBiH. Učesnici sastanka donijeli su zaključak o formiranju stručnog tima koji će u narednih 15 dana izraditi plan i program otvaranje novog eksploatacionog polja u jami Raspotočje.

Sinan Husić, predsjednik sindikata rudara FBiH, izjavio je  da pitanje radno-pravnog statusa rudara RMU Zenica, uključujući i zaposlene u jami Raspotočje, neće biti dovedeno u pitanje, te da će porodice stadalih rudara  biti zbrinute.  
„Djeca će biti stipendirana prema rudarskim pravilnicima, a sve majke hraniteljke porodica imati će, ako iskažu želju, mogućnosti da zasnuju radni odnos u rudniku Zenica. Već je pronađena mogućnost zapošljavanja supruge jednog stradalog u TE Kakanj.“- naglasio je Husić.  
Dr. Elvedin Grabovića, direktor Elektroprivrede BiH, podsjetio je da  dosadašnja ulaganja u rudnike Koncerna, a na osnovu Programa njihove dokapitalizacije, iznose više od 150 miliona KM.
„Na osnovu Programa, u RMU Zenica, od planiranih 25,5 miliona realizovane  su investicije u iznosu 23,4 miliona KM. Elektroprivreda BiH će Rudniku Zenica urgentno pomoći dodjelom bespovratnih sredstava, zatim pozajmicama u formi povoljnog, beskamatnog kredita, te sredstvima za dodatne kapitalne investicije.“- kazao je dr.Grabovica.

„Vlada FBiH i resorno ministarstvo  u saradnji s Elektroprivredom  BiH i rudnicima, radiće na sistemskom rješavanju problema i unapređenju uslova rada u rudnicima.“ - istakao je Erdal Trhulj, ministar energije, rudarstva i industrije, dodajući da bi ministarstvo u narednih 30 dana trebalo da definiše prve prijedloge.

Premijer FBiH izjavio je da će Vlada i Elektroprivreda BiH u najkraćem roku,koliko to bude moguće, osposobiti novo eksploataciono polje u jami Raspotočje. Nikšić je nagasio da bi sredstva  Vlade FBiH  namjenjena  porodicama stradalih rudara trebalo da budu na računu Rudnika Zenica u toku sutrašnjeg dana.   
 
Eksploatacija u jami Raspotočje RMU Zenica, obustavljena je do daljnjeg.