HE ¨Vranduk¨: Unapređenje kulturno – historijskog pejzaža Starog Grada Vranduk

U okviru seminara ¨Upravljanje historijskim urbanim pejzažom¨ koji je od 17. do 19. oktobra 2014. godine, održan u Mostaru, predstavljen je Projekat izgradnje HE ¨Vranduk¨ koji se razvija neodvojivo od konteksta zaštite Graditeljske cjeline Stari grad Vranduk i njegove okoline.

 

Tokom sesije posvećene  utjecaju  mega-infrastrukturnih projekata na historijski urbani pejzaž istaknuto je da su do sada urađeni - Plan upravljanja za održavanje Nacionalnog spomenika  Stari grad Vranduk i Elaborat nultog/zatečenog stanja svih pojedinačnih objekata u obuhvatu Graditeljske cjeline Stari grad Vranduk , koji prethode daljoj pripremi izgradnje HE.

Plan upravljanja zaštićenim područjem za višegodišnje razdoblje podrazumijeva smjernice za njegovu provedbu, programske ciljeve, nositelje aktivnosti, rokove za njihovu provedbu, prezentaciju spomenika javnosti,  povećanje svijesti društva o vrijednosti kulturnih spomenika i sl. dok Elaborat nultog/zatečenog stanja svih pojedinačnih objekata u obuhvatu graditeljske cjeline Stari grad Vranduk, sadrži odgovarajuće izvještaje odnosno informativne kartice o svakom pojedinačnom objektu u obuhvatu graditeljske cjeline.

Plan upravljanja i Elaborat koji su pripremljeni i izrađeni u skladu sa programom ispunjavanja uslova iz urbanističke saglasnosti za izgradnju HE ¨Vranduk¨,  zainteresovanim stranama nude široku podlogu za razvoj akcionih planova upravljanja i u prvom redu izradu Regulacionog plana Graditeljske cjeline Stari grad Vranduk  sa detaljnom razradom zaštite i uslova korištenja prostora.

Prezentacija pripremljene dokumentacije i prikupljenih informacija s ciljem informisanja drugih korisnika prostora i lokalne uprave još  jedan je vid nematerijalnog podsticaja daljem ukupnom razvoju područja.

Seminar je održan u organizaciji  INFINITI  HERITAGE  nevladine, nepolitičke i neprofitne organizacija iz Mostara  čiji angažman je posvećen  očuvanju kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa.