Potpisan Memorandum o razumijevanju o finansiranju izgradnje Bloka 7

Vlada Federacije BiH i Izvozno-uvozna banka Kine (The Export-Import Bank of China- EximBank) zaključile su Memorandum o razumijevanju o finansiranju Projekta izgradnje Bloka 7-450 MW u TE “Tuzla”.

 Memorandum o razumijevanju su na  Trećem samitu šefova vlada NR Kine i zemalja Srednje i Istočne Evrope, koji je 16. i 17. decembra 2014.godine održan u Beogradu, potpisali Ante Krajina, federalni ministar finasija i Li Ruogu, guverner Exim Banke. Ceremoniji potpisivanja prisustvovali  su dr.Elvedin Grabovica, generalni direktor  Elektroprivrede BiH i mr. Amil Kamenica, izvršni direktor za kapitalne investicije.

Memorandum o razumijevanju predstavlja nastavak aktivnosti koje provodi Vlada FBiH s ciljem  obezbjeđivanje kreditnog zaduženja za izgradnju Bloka 7 u TE “Tuzla” i predstavlja osnovu za ubrzanje postupka odobravanja aplikacije za kredit, koju je JP Elektroprivreda BiH predala  kod Exim Banke na iznos od 667, 8 miliona Eura, što je  85% vrijednosti Ugovora za izgradnju Bloka 7. Kredit je tražen u okviru sredstava koje je kineska Vlada namijenila za zemlje Centralne i Istočne Evrope.

Blok 7 u TE “Tuzla” Projekat je visokog prioriteta provedbe koji ima podršku Vijeća ministara BiH,  ključnu ulogu u razvoju elektroenergetskog sektora BiH, proizvodnji električne energije i unapređuje privrednu i trgovinsku saradnju između NR Kine i BiH, sadržano je u Memorandumu.
 
Trenutno Exim Banka provodi ocjenu projekta i aplikacije za kredit čiji je garantor Vlada FBiH. U narednom periodu zajednička radna grupa, čije je formiranje predviđeno potpisanim Memorandumom, radiće na usaglašavanju detalja Ugovora o kreditu.
Izgradnja Bloka 7 započeće nakon što Vlada FBiH i Parlament BiH daju saglasnost na Ugovor o kreditu.