Koncern EPBiH : Posjeta rudnicima u povodu Dana rudara

U povodu Dana rudara, dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor i članovi Uprave JP Elektroprivreda BiH posjetili su, 18. i 19. decembra 2014. godine, rudnike u sastavu Koncerna EPBiH, gdje su upriličeni sastanci članova Uprave JP Elektroprivreda BiH i članova nadzornih odbora i uprava rudnika. Tom prilikom razgovarano je o ostvarenim rezultatima i efektima dosadašnjih ulaganja u rudnike.

 

Čelni ljudi rudnika su istakli zahvalnost JP Elektroprivreda BiH kao vladajućem društvu u Koncernu EPBiH na kontinuiranim ulaganjima u rudnike, novoj mehanizaciji i rudarskoj opremi. JP Elektroprivreda BiH je u u nabavku opreme, modernizaciju i povećanje sigurnosti u radu u rudnicima Koncerna EPBiH  investirala oko 160 miliona KM.

 

 

 Na svečanim akademijama upriličenim u RU ¨Kreka¨ i RMU ¨Đurđevik¨, dr. Elvedinu Grabovici, generalnom direktoru JP Elektroprivreda BiH i Senadu Sarajliću, izvršnom direktoru za proizvodnju iskazana je posebna zahvalnost za zalaganje i doprinos u realizaciji investicija u rudnike i unapređenje  rada i razvoj te pružanje urgentne pomoći rudnicima ¨Kreka¨ i ¨Đurđevik¨ koji su u majskim poplava pretrpjeli štete.

S ciljem pomoći izvršene su novčane pozajmice RU ¨Kreka¨ u iznosu 8 miliona KM i RMU ¨Đurđevik¨ u iznosu 2 miliona KM.

Također, radi finansijske konsolidacije izvršena je dokapitalizacija RU Kreka sa 1, 5 miliona KM i Rudnika  Đurđevik¨ sa 500 hiljada KM.

Članovi Uprave JP EPBiH posjetili su rudnike ¨Breza¨,¨Kakanj¨, ¨Abid Lolić¨ Travnik - Bila, ¨Gračanica¨ Gornji Vakuf - Uskoplje, ¨Đurđevik¨ i ¨Kreka¨ dok je u poslijepodnevnim satima, 19. decembra predviđena posjeta RMU ¨Zenica¨.