Šesti sastanak Operatora distributivnog sistema jugoistočne Europe

U Sarajevu je četvrtog i petog februara 2015. godine, pod pokroviteljstvom Agencije za međunarodni razvoj (USAID) , Udruženja za energetiku (USEA) i Energetske zajednice (ECS) održan šesti sastanak radne grupe pod nazivom Distrubutivni Operator sistema Jugoistočne Evrope - sigurnost snabdijevanja.

 

U fokusu rada radne grupe bili su finalni izvještaj (Benchmarking Report)  koji sadrži zaključke, preporuke i buduće korake koje je potrebno poduzeti s ciljem poboljšanja operativnih rezultata i indikatora učinka elektroprivreda u regionu, obnovljivi izvori energije,  gubici na mreži te oblast regulacije električne energije.

 

 

Predstavnike operatora distributivnog sistema i regulatore iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Makedonije, Crne Gore i Kosova  te predstavnike Agencije za međunarodni razvoj (USAID), Udruženja za energetiku (USEA) i Energetske zajednice pozdravio je dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor JP EPBiH istakavši da je formiranje jedinstvenog regionalnog tržišta nužan uslov za ostvarenje zajedničkog interesa – članstvo u Evropskoj uniji.

¨Energetska tržišta zemalja jugoistočne Evrope imaju svoje specifičnosti. Tržište koje električnom energijom snabdijeva JP EPBiH je malo i kompleksno, ponajviše zbog administrativnog uređenja. Kontinuirano radimo na ispunjavanju obaveza i rokova koje je pred nas postavila Energetska zajednica i veoma smo posvećeni cilju da postanemo dio jedinstvenog tržišta jugoistočne Evrope. Ovim putem se zahvaljujem USAID – u i Energetskoj zajednici na podršci koja je veoma bitna na tom putu¨ - rekao je dr. Grabovica.

Temeljna zamisao formiranja radne grupe je unaprijeđenje regionalne saradnje operatora distribucijskih sistema kroz implementaciju pozitivnih praksi iz regiona i šire.

Stručnjaci iz regiona ovom prilikom su razmijenili najbolje prakse koje se tiču smanjenja gubitaka na mreži, daljinskog očitanja, usluge i zaštite kupaca, uspostavljanja što kvalitetnijih procedura za kontrolu potrošnje električne energije, kontrole operativnih troškova i sl.

Tokom dvodnevnog sastanka predstavnici JP Elektroprivreda BiH prezentovali su vlastita iskustva i aktuelne procese u kompaniji.

Emir Aganović, pomoćnik generalnog direktora za razvoj govorio je o procesu prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u FBiH i formiranju ODS – a.

Emil Ramić, stručni saradnik za energetiku i investicije u Sektoru za distribuciju, predstavio je iskustva u priključenju distribuiranih generatora (DG) na distributivnu mrežu JP EPBiH, sa osvrtom na zakonsku regulativu, proces priključenja, pozitivne i negativne efekte priključenja postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije sa pregledom do sada priključenih objekata, dok je Sead Spahić, vodeći stručni saradnik za razvoj distributivnih EEO govorio o strategiji, metodologiji, operativnim planovim i aktivnostima na sistemskom smanjenju gubitaka električne energije u elektrodistributivnom sistemu JP EPBiH sa pokazateljima ostvarenih rezultata na terenu.