Elektrodistribucija Bihać: U toku otklanjanje preostalih kvarova na mreži

 Na području Unsko – sanskog kantona u općini Velika Kladuša, uslijed kvara na  10 kilovoltnom dalekovodu,  bez napajanja električnom energijom je oko 218 kupaca.

Elektromonterske ekipe Podružnice ¨Elektrodistribucija¨ Bihać su na terenu i rade na otklanjanju kvarova.

Na ostalim područjima koje električnom energijom napaja JP Elektroprivreda BiH, snabdijevanje  je stabilno.

Sarajevo, 10.02.2015.