Usvojen Plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH

Predstavnici dioničara na tridesetoj i četvrtoj Skupštini JP Elektroprivreda BiH, održanoj 26. februara 2015. godine u Sarajevu, usvojili su Plan poslovanja za period 2015. -2017. godina.

 

U trogodišnjem periodu, JP  Elektroprivreda BiH planira u djelatnosti proizvodnje, distribucije, snabdijevanja i trgovine, kapitalne objekte,  rudnike i druge zajedničke projekte investirati oko 2,1 milijarde KM  iz vlastitih i eksternih izvora finansiranja.

 Strateški ciljevi u periodu 2015. - 2017. poslovna godina su izgradnja novih zamjenskih termo kapaciteta i proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora, završetak dokapitalizacije rudnika i njihova modernizacija, te prestruktuiranje JP Elektroprivreda BiH u skladu sa Zakonom o električnoj energiji, direktivama EU i planom prestruktuiranja elektroenergetskog sektora u FBiH.

 U planskom periodu prioritetna je izgradnja Bloka 7 TE ¨Tuzla¨, hidroelektrana  ¨Vranduk¨ i ¨Janjići¨ , VE Podveležje, te malih hidroelektrana na Neretvici. 

Skupština Društva usvojila je odluke o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji iz 2010. i 2011.  godine za rudnike ¨Zenica¨, ¨Kreka¨, ¨Kakanj¨, ¨Đurđevik¨, ¨Breza¨, ¨Abid Lolić¨ i ¨Gračanica¨.

Usvojena je i Odluka o dokapitalizaciji RMU ¨Zenica¨ u novčanom iznosu 2 miliona KM, s ciljem ponovnog uspostavljanja procesa proizvodnje, saniranja štete nakon nesreće u jami Raspotočje te rješavanja tekuće likvidnosti.

Sarajevo, 27.02.2015.