U Direkciji JP EPBiH okončan drugi nadzorni audit integriranog sistema upravljanja

U Direkciji JP Elektroprivreda BiH, 11. marta 2015. godine uspješno je okončan drugi nadzorni audit prema zahtjevima standarda EN ISO 9001:2008 i OHSAS 18001:2007.

Nakon što je u organizacionim jedinicama koje su obuhvaćene auditom izvršen detaljan uvid u implementaciju zahtjeva standarda, ovlašteni auditori certifikacijske kuće TÜV NORD ocijenili su implementaciju i primjenu zahtjeva  standarda uspješnom.

Uspješno okončan audit i priznanje  certifikacijske kuće dokaz su  visokog nivoa organizacije poslovanja, pružanja usluga, osiguranja zdravlja i sigurnosti u radu u JP Elektroprivreda BiH.

 

Sarajevo, 17.03.2015.