JP Elektroprivreda BiH: Ljetno računanje vremena - periodi tzv. jeftinije i skuplje električne energije

Obavještavamo cijenjene kupce električne energije JP Elektroprivreda BiH da prelaskom na ljetno računanje vremena, u nedelju 29. marta 2015. godine, dolazi i do promjene u primjeni većih i manjih dnevnih tarifnih stavova (perioda kada je tzv. jeftinija i skuplja električna energija).

 Za domaćinstva koja posjeduju dvotarifna brojila, električna energija utrošena od ponedjeljka do subote u periodima od 14:00 do 17:00 i od 23:00 do 08:00 sati  obračunavaće se prema manjoj tarifi (MT). Nedjeljom se za ovu kategoriju potrošnje, manja tarifa primjenjuje cijeli dan.

Za ostale kupce JP Elektroprivreda BiH koji pripadaju kategoriji potrošnje 110 kV, 35 kV, 10 kV, ostala potrošnja na 0,4 kV i javna rasvjeta električna energija utrošena od ponedjeljka do petka u periodu od 23:00 do 08:00 sati, obračunavaće se prema manjoj tarifi (MT). 

Za ove kategorije potrošnje, manja tarifa se primjenjuje subotom i nedeljom cijeli dan.

 

Sarajevo, 27.03.2015.